Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 276
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drive system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2012 Vol. 50 nr 2 653-673
PL W pracy przeprowadzono analizę przejściowych i ustalonych drgań elektromechanicznych precyzyjnego układu mechanicznego napędzanego silnikiem skokowym. Badania teoretyczne wykonano za pomocą hybrydowego modelu strukturalnego układu napędowego oraz klasycznego obwodowego modelu silnika skokowego. Głów[...]
EN In the paper, an analysis of transient and steady-state electro-mechanical vibrations of a precise drive system driven by a stepping motor is performed. These theoretical investigations are based on a hybrid structural model of the mechanical system as well as on the classical circuit model of the s[...]
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 2(95) 31-38
EN There are a few ways of the fan output parameters regulation. The most economical method for the fan rated power above 100kW is regulation of the angle of the blades and rotational speed. The application of intelligent frequency converter, that in various places of work and conditions of supply, all[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL Efektywność energetyczna z własnych obserwacji rynku polskiego przypomina potwora z Loch Ness - każdy o nim słyszał i wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Inwestorzy nadal często ignorują energooszczędne rozwiązania, które w początkowej fazie inwestycji są rozwiązaniem droższym. Potencjał e[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
PL W bardzo wielu układach napędowych wymagana jest dokładna znajomość prędkości obrotowej wirnika silnika. Z określeniem prędkości obrotowej nie ma problemu, jeśli w silniku można zastosować czujnik prędkości obrotowej, np. tachoprądnicę, tachoimpulsator, resolwer itp. Jednak jeśli nie można zastosowa[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL W styczniowym numerze NiS przedstawiliśmy Państwu korzyści, jakie płyną ze stosowania wysoko sprawnych silników [1]. W artykule tym przedstawiliśmy m.in. fakt oszczędzania energii elektrycznej. Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem poprzedniego i zawiera podstawowe informacje dotyczące programu narzę[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL Dziś technologia napędów prądu stałego jest bardziej nowoczesna niż kiedykolwiek. Ich atrakcyjny stosunek kosztów do wydajności i zalety funkcjonalne, takie jak wysoki moment dla niewielkich prędkości, mała waga i niewielkie straty mocy, sprawiają, że nadal są one atrakcyjną alternatywą dla zastosow[...]
7
100%
Napędy i Sterowanie
PL Wsparcie wysoko sprawnych elektrycznych układów napędowych jest jednym z zadań finansowanego przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF) projektu Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP). Projekt ten jest implementowany przez dwie agencje wdrażające - K[...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
PL Każdy współczesny układ napędowy wyposażony jest w falownik tranzystorowy PWM. Powszechnie wiadomo, że tego typu falowniki emitują szerokie spektrum zaburzeń do sieci zasilającej. Obowiązujące normy określają dopuszczalne poziomy emisji zaburzeń w środowiskach domowych i przemysłowych i aby je spełn[...]
9
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono metodę wyznaczania bilansu energetycznego okrętowego układu napędowego z turbinowym silnikiem spalinowym. Do badań wstępnych wykorzystano stanowisko laboratoryjne z turbinowym silnikiem spalinowym. Opracowanie bilansu energetycznego silnika (układu napędowego) pozwala na an[...]
EN The method of determining the energetic balance of naval power unit with the gas turbine engine is presented in the essay. The laboratory station with the gas turbine engine was used in introductory researches. Elaborating the energetic balance of the engine allows to conduct an analyse of energetic[...]
10
100%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono koncepcje i rozwiązania stosowane w budowie aplikacji Knowledge Based Engineering. Zagadnienia omówiono na przykładzie zastosowań w projektowaniu układów napędowych. Omówiono zarówno podejścia standardowe, jak i pewne nowe próby wypracowania rozwiązań zwiększających efektywność[...]
EN The paper concerns concepts and solutions developed and applied in Knowledge Based Engineering. The approach is presented on the basis of designing a transmission system. Standard solutions and new attempts to make the process of KBE application development more effective are described.
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 6 155-158
PL Przedmiotem artykułu jest aplikacja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości (MRPC) bazującego na sterowniku matrycowo-reaktancyjnym (SMR) o topologii typu buck-boost, w układzie napędowym z silnikiem asynchronicznym klatkowym. Artykuł zawiera wstępne wyniki badań symulacyjnych i ekspery[...]
EN This paper deals with application of three-phase matrix-reactance frequency converter (MRFC) based on AC matrix-reactance choppers with buck-boost topology, in drive system with asynchronous cage motor. Article including initial simulation and experimental test results of drive system with matrix-re[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 127-131
PL W artykule przedstawiono symulację odpowiedzi dynamicznych elektromechanicznych układów napędowych z wykorzystaniem modelowania matematyczno-numerycznego. W celu zbadania efektów pasożytniczych opracowano wyidealizowany układ skrętny części mechanicznej rzeczywistego napędu.
EN This article deals with the simulation of dynamic responses of electromechanical drive systems using mathematical-numerical methods. We constructed an idealized torsion system of the mechanical part of the real drive to examine the parasitic effects.
13
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 123-128
PL W artykule przedstawiono sposób modelowania i sprzężenia układu napędowego z odksztalcalnym korpusem. W celu przeprowadzenia badań modelowych wybrano prosty model przekładni zębatej, jednostopniowej o zębach prostych.
EN The way of modeling and coupling a driving system with a frame is presented in the paper. In the aim of providing modeling researches a simple model of single-stage gear was chosen.
14
100%
Napędy i Sterowanie
PL Mimo kilkunastu lat zintensyfikowanego rozwoju światowego rynku fotowoltaicznego ceny modułów PV (fotowoltaicznych) nie spadają tak szybko, jak jeszcze kilka lat temu głosiły optymistyczne prognozy. Spowodowane jest to głównie ogromnym popytem na moduły i związanym z tym zjawiskiem windowania marż p[...]
EN The most important aspects of different electrical machines in photovoltaic (PV) drive systems, have been discussed in this article. PV generators, directly converting sunlight energy into electrical energy, are the basic energy sources for electrical machines in such systems. Technically, and prese[...]
15
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę dynamiczną procesu sortowania ładunków jednostkowych transportowanych na przenośnikach taśmowych realizowanego przy pomocy zastawy aktywnej o jednym stopniu swobody. Podczas badań analitycznych manipulowane ładunki traktowano jako ciała nieodkształcalne bądź w przypa[...]
EN The article presents a dynamic analysis of the sorting process of load units transported on conveyor belts. The process is realized by means of an active fence with one freedom degree. During analytic research the manipulated loads were treated as undeformable bodies, or in the case of load impact a[...]
16
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2011 Vol. 9 170--180
EN In the paper an application of the model predictive controller for the drive system with elasticity and backlash is presented. In the introduction the control problem of the drive system with mechanical backlash is introduced. Next, the mathematical model of the drive is presented. Then the predicti[...]
17
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2010 Vol. 8 105--119
EN In this publication a modified state controller applied in the speed control loop of two-mass drive system is shown. A characteristic feature of this type of a drive system is an existence of oscillations of electromagnetic state variables, resulting from the finite stiffness of the connection betwe[...]
18
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 3 (41) 91--102
EN The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were s[...]
19
100%
Problemy Kolejnictwa
2019 Z. 182 147--152
EN A special case of rail vehicle failures, often related to maintenance levels with partial disassembly of components, include damage to the drive system components, which is only manifested during driving. These cases are difficult to detect with standard stationary methods. The use of selection meth[...]
20
88%
Napędy i Sterowanie
PL Firma BALDOR od ponad 80 lat jest czołowym producentem urządzeń z zakresu techniki napędowej. Ogromne doświadczenie firmy w dziedzinie serwonapędów oraz innowacyjne podejście do tej tematyki pozwoliło na stworzenie wyjątkowego, kompleksowego systemu do sterowania ruchem. Pozwala on na zbudowanie pra[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last