Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania skrętne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 4 89-91
2
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule opisano zagadnienia związane z procesem wzbudzania drgań skrętnych układów napędowych jednostek pływających, a także metody ich tłumienia. Skoncentrowano się głównie na metodzie pośredniej — zastosowaniu tłumika wiskotycznego, opisując jego „metrykę” zawierającą podstawowe parametry konst[...]
EN In this paper discussed are the problems concerned with the induction of torsional vibrations in the ships drive systems as well as dampingmethods. The main focus of attentions is the indirect method an application of viscotic damper through its ‘certificate description’, which includes the basic co[...]
3
80%
Engineering Transactions
EN A new approach to the analysis of the dynamic behaviour of an axially moving orthotropic web is presented. Mathematical model of the moving web system constitutes two nonlinear, coupled equations governing the transverse displacement and stress function. The results of numerical investigations show [...]
4
80%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono analizę wrażliwości swobodnych drgań skrętnych bisymetrycznej, cienkościennej belki o otwartym przekroju poprzecznym poddanej działaniu siły osiowej. Wyznaczono wariacje pierwszego rzędu wartości własnych i odpowiadających im postaci drgań względem założonych zmiennych projektowych. Ja[...]
EN The sensitivity analysis of natural frequencies of torsional vibration of bisymmetrical thin-walled beam with open cross-section subjected to axial static load is discussed. First order variation of simple eigenvalues and eigenvectors due to the design variable variations is derived. The cross-secti[...]
5
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W materiale przedstawiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu diagnozowania niesprawności i określania stanu technicznego tłokowego silnika spalinowego, wykorzystując jako nośnik informacji drgania towarzyszące pracy jednostki napędowej. Za parametr zawierający symptomy poprawnej i wadliwej pracy[...]
EN There are presented concepts for construction of modern diagnosis system for combustion piston engine inefficiency and determination of its technical state using as information carrier the vibrations associated with operation of a driving unit. As a parameter consisting the symptoms of correct or fa[...]
6
70%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 64--70
EN The continuously increasing mechanical and thermal loads of modern engines require optimization of the designs with incorporation of a wide range of different aspects. Application of advanced computer simulations in the development process for most engine components is well established, leading to t[...]
7
70%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/1 47--56
PL W artykule przedstawiono rozwój i próby terenowe działania nowego aktywnego układu tłumienia drgań skrętnych przewodu wiertniczego. Układ steruje przepływem energii za pomocą hydraulicznego napędu głowicy Top Drive, powodując tłumienie drgań skrętnych przewodu wiertniczego. Po przeprowadzeniu testów[...]
EN The system reads top drive torque. The soft torque system adjusts the rotational speed according to torque variations measured, achieving dampening of torsional oscillations on the bit and equipment. The system reacts on torque rate of change and adjusts the speed. Increasing torque reduces the spee[...]
8
61%
Diagnostyka
2006 nr 4(40) 179-184
PL W referacie przedstawiono wytypowane wyniki pomiarów drgań skrętnych wału napędowego średnioobrotowego silnika spalinowego typu Sulzer serii AL. Badanie miało na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania analizy widmowej drgań skrętnych do diagnozowania stanu technicznego wtryskiwaczy paliwa silnika[...]
EN In the paper there are described selected results of torsional vibration measurements carried out on propulsion shafts powered by medium-speed, four-stroke, marine engine Sulzer 6AL20/24. The analysis had to check capabilities of diagnosing injection fuel valve failures within the propulsion system [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zostały zaprezentowane wyniki pomiarów drgań skrętnych linii wałów napędzanych przez średnioobrotowy silnik spalinowy typu Sulzer serii AL. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym ITEO AMW. Celem badań było potwierdzenie możliwości diagnozowania uszkodzeń eleme[...]
EN The paper presents the results of measurements of shaft line torsional alions driven by medium-speed Sulzer AL series engine. Experimental investigations were conducted at the laboratory of Institute of Technical Operation of Ships, Naval University. The aim of the investigations was to confirm poss[...]
10
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę metodycznego budowania macierzy globalnych, liniowych matematycznych modeli drgań skrętnych przekładni planetarnych. Opracowana metoda umożliwia modelowanie przekładni planetarnych o dowolnej złożoności i konfiguracji. Metoda doskonale poddaje się procesowi[...]
EN Methodical building method of system matrices of torsional mathematical models of planetary gears in this paper is presented. The elaborated method enables modeling planetary gears with an arbitrary complexity and configuration. The method is perfectly suitable for making algorithms and numerical me[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 529-538
EN The paper presents a theoretical study of damping nonlinear vibrations in a two-mass model of mechanical system containing torsion damper. It is assumed the starting of system by a harmonic forced with uniformly varying frequency and constant amplitude of the forced moment. In the work take into co[...]
12
61%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
1999 nr 12 5--10
PL W artykule przedstawiono problemy pomiaru drgań skrętnych wału korbowego silnika napędowego czołgu. Zaproponowano sposób pomiaru drgań skrętnych i przedstawiono uzyskane wyniki badań silnika S-1000, zamontowanego w czołgu PT-91 A.
EN The problems of measurement a crankshaft torsion vibrations of tank driving engine have been presented in this paper. Measurement method of torsion vibrations have been proposed and results of research on driving engine S-1000 mounted in tank PT-91 A have been presented.
13
61%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2016 Vol. 21, no. 4 1017--1023
EN The numerical calculations results of torsional vibration of the multi-cylinder crankshaft in the serial combustion engine (MC), including a viscous damper (VD), at complex forcing, were shown. In fact, in the MC case the crankshaft rotation forcings spectrum is the sum of harmonic forcing whose amp[...]
14
61%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 4 316--323
EN Mechanical systems with combustion engines, compressors, pumps and fans, can be characterized as torsional oscillating mechanical systems (TOMS). It is therefore necessary to control their dangerous torsional vibrations. It was confirmed that dangerous torsional vibration can be reduced to acceptabl[...]
15
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule rozważono zagadnienie możliwości wystąpienia form własnych drgań skrętnych w zakresie niskoczęstotliwościowym belek o prostokątnym kształcie przekroju. Rozważono wpływ stosunku wysokości do szerokości przekroju oraz długości belki. Prostokątny kształt przekroju został wybrany ze względu n[...]
EN This paper discusses the problem of the existence of torsional natural modes in the low frequency range for a beam with a rectangular cross-section with different ratios between width and height and different lengths. The rectangular type of cross-section is chosen because of practical applications [...]
16
61%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 279--284
EN In this paper there is proposed a semi-active control technique based on the linear actuators with the magnetorheological fluid (MRF) connecting the drive system planetary gear housing with the immovable rigid support. Here, control damping torques are generated by means of the magneto-rheological f[...]
17
61%
Logistyka
2015 nr 3 3636--3645, CD 1
PL W pracy przedstawiono wyniki badań drgań wału śmigłowego prototypowego silnika lotniczego PZL200, oraz wybranych parametrów w warunkach pracy z awaryjnym układem zapłonowym.
EN This paper briefly presents results of torsional shaft vibration bench tests for a prototype PZL-200 aircraft engine utilizing secondary ignition system. Some additional parameters while running on secondary ignition system were also presented.
18
61%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 303--308
EN In this article, a theoretical undamped torsional vibration analysis of an elastically connected double-shaft system is presented. The double-shaft system is one of the simplest model of a complex continuous system, which is composed of two concentric, cylindrical circular elastic shafts attached to[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 89 57--60
EN This article deals with the use of pneumatic flexible shaft couplings as device for tuning torsional natural frequencies of mechanical systems. These couplings are using air bellows as flexible elements. Their torsional stiffness can be changed by air pressure change, the natural frequencies of whol[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 6 3219-3229
PL W artykule przeprowadzono analizę wpływu przesunięcia faz zazębień na dynamikę drgań skrętnych jednostopniowej walcowej przekładni zębatej dwudrogowej. Analizę przeprowadzono dla dwóch przypadków przesunięcia faz zazębień, kiedy to zębnik posiada nieparzystą liczbę zębów oraz gdy posiada parzystą li[...]
EN Analysis of effect of mesh phases shifting on dynamics of multi-path transmission is presented in this paper. Analysis is conducted detailed for two cases of mesh phases shifting, one for pinion with odd number of teeth and second with even number of teeth. It corresponds respectively with incompati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last