Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 281
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drewno
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z.8 357-362
PL W pracy opisano technologiczne osobliwości wykonania łożysk ślizgowych z drewna. Przedstawiono również fizyko-mechaniczne właściwości drewna i podstawowe fazy cyklu produkcyjnego tych łożysk.
EN In paper technological singularities in making of slide bearings in wood have been described. There are a physical and mechanical wood properties and sample phases of production cycle of mentioned bearings also presented.
2
100%
Chemical and Process Engineering
EN The removal of lead from aqueous solutions on fossilized wood, Oltu stone, was explored and interpreted by both adsorption and kinetic mechanisms. Batch experiments were conducted to investigate the adsorption effect under various pH (3, 4, 6, and 7), temperatures (290, 298, 303, and 313 K) and the [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 67-68
EN In the paper results of test of wood creep was presented. Creep function of wood at pure bending was also determined.
4
100%
Przegląd Komunalny
PL Słoma i odpady drzewne mogą w skali lokalnej i regionalnej zastąpić w znacznym stopniu węgiel i inne paliwa kopalne stosowane w celach grzewczych. W Polsce istnieje już wiele przykładów pozytywnego zastosowania kotłów wykorzystujących słomę i odpady drzewne dla ogrzewania wsi, siedli i pojedynczych [...]
5
100%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań konwekcyjnego suszenia drewna w warunkach nieustalonych, tzn. zmieniano parametry czynnika suszącego, takie jak wilgotność i temperatura oraz porównano je z wynikami uzyskanymi podczas suszenia w warunkach ustalonych. Okresowe zmiany parametrów suszenia (np. naprzemienne o[...]
EN The results of experimental studies have been presented concerning convective drying of wood in variable and . for comparison . stable drying conditions. The experiments were carried out on cylindrical samples made of two kinds of a newly treated wood (walnut and cherry trees). Variable drying condi[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule został krótko przedstawiony przegląd koncepcji dotyczących nowego spojrzenia na materiał drzewny, określających go jako naturalny nanokompozyt. Drewno cechują wyjątkowe właściwości mechaniczne, których przyczyną jest specyficzna struktura w skali nano i wyjątkowa sprężystość włókien celul[...]
EN The paper gives a brief survey of the conceptions based on a new approach to wooden materials which regards them as natural nano-composites. Wood has exceptional mechanical properties which result from its specific structure in the nano-scale, and from the exceptional elasticity of cellulose fibres,[...]
7
100%
Czysta Energia
2006 Nr 2 13-13
8
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 3 32-45
PL Drewno z racji swojej dostępności, gęstości właściwej, łatwości obróbki i parametrów wytrzymałościowych przez całe stulecia w górnictwie było podstawowym materiałem, z którego wykonywano obudowy w kopalniach. Zalety drewna – jako materiału konstrukcyjnego – sprawiły, że od pradziejów po czasy współc[...]
EN Wood, because of its accessibility, proper density, ease of handling and strength parameters has been the basic material for centuries in the mining industry from which supports were executed in mines. Advantages of wood - as a construction material - meant that from prehistoric times till modern ti[...]
9
100%
Przestrzeń i Forma
2006 Nr 4 279-288
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 569-571
PL Opisano dźwigary oraz podano wyniki ich badań pod obciążeniem krótkotrwałym.
EN The composite members are described and results of their testing under short-time load are given.
11
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 2 44-46
12
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł zawiera opis biomtmetycznej metody otrzymywania kompozytów komórkowych z organicznych prekursorów. Jako prekursorów użyto różnego rodzaju drewna. Zasadniczym celem przed-stawionym w artykule jest otrzymanie węglika krzemu z prekursora drewnianego. Opisano sposoby i metody w wyniku których zo[...]
EN This project uses biomimetic methods of obtaining cellular components from organic precursors. The precursors used were different kinds of wood- The work involved method of wood pyrolisis and also its saturation using silicon compounds in order to obtain cellular components C-SiC, as well as methods[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 487-496
PL W artykule omówiono stan zaawansowania prac prowadzonych nad możliwością wykorzystania drewna okrągłego średniowymiarowego w odpowiedzialnych konstrukcjach budowlanych, szczególnie w konstrukcjach kratowych przestrzennych. Przedstawiono niektóre wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych materiał[...]
EN A state of progress in research on possibility to use medium size pinewood in a space structure was made in the lecture. Analyses of the experimental testing of the material and structures and the results of theoretical calculations were shown. There were discussed ways of the further work.
14
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 146 189-193
EN On the basis of adsorption theory and measurement of contact angle there were determined in system wood-thermo-hardened glue layers: free surface energy, work of adhesion, and surface tension on the interface. Investigations were carried out during conditioning of the layers in time 336 h. It was st[...]
15
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 6-8
16
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 24-25
17
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 31-32
18
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 16-17
19
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 11-15
20
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 10-11
PL W artykule przedstawiono technologie produkcji i zalety konstrukcji z drewna klejonego.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last