Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dostępność czasowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 3 9--13
PL Metodyka badań. Dostępność czasowa wybranych pięciu celów podróży na terenie Poznania. Analiza dwóch składowych czasu podróży: czasu jazdy tramwajami lub autobusami oraz czasu przesiadki.
EN Research methodology. Time accessibility for five certain travel targets in Poznan. Analysis for two components of travel time: travel time by tram or travel time by bus and transfer time.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 30--32
PL W artykule przedstawiono analizę dostępności czasowej pomiędzy przystankami komunikacji miejskiej a stacjami i przystankami kolejowymi na trasie Szczecin Główny-Police pod kątem ich integracji. Metodyka badań opierała się na analizie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Szczecinie z uwzględnienie[...]
EN The article presents an analysis of the time availability between public transport stops and railway stations and stops on the route Szczecin Glowny-Police from the point of view of their integration. The methodology of the research was based on an analysis of public transport timetables in Szczecin[...]
3
84%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(4) 30--48
PL W artykule przedstawiono metodykę badań oraz wnioski poznawcze i praktyczne związane z oceną lokalnych i częściowo regionalnych inwestycji transportowych w województwie mazowieckim wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowiecki[...]
EN The article presents the research methodology and results of scientific and practical related to the evaluation of local and partly regional transport investments in Mazowieckie voivodship co-financed from EU funds in 2007-2013 (Regional Operational Programme of the Mazowieckie Voivodship). Analyzed[...]
4
84%
Roczniki Geomatyki
PL Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie dostępności czasowej polskich lotnisk. W badaniach wzięto pod uwagę wybrane polskie lotniska, jak również przygraniczne lotniska ze strefy Schengen. W badaniach uwzględniono nie tylko główne porty lotnicze, takie jak: w Warszawie, Gdańsku, Krakowi[...]
EN The aim of this paper is to present the research on time accessibility of Polish airports. In the research 15 Polish airports, as well as the selected airports of the Schengen Area, located near the Polish borders were also taken into account. Not only main, important airports, as Warsaw, Gdańsk, Kr[...]
5
84%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 12 10--17
PL W artykule przedstawiono propozycje wskaźników dotyczących dostępności czasowej do punktów (przystanków) transportu publicznego oraz związane z przemieszczaniem się nim. Wskaźniki te następnie testowano na wybranych przykładach z Warszawy i województwa mazowieckiego: planowanej obsługi tramwajowej T[...]
EN The article presents proposed measures of accessibility to public transport stops as well as measures of accessibility by public transport to travel destinations. The measures were tested using examples from Warsaw and the Mazovian region: planned tram service to Tarchomin residential district, acce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last