Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom jednorodzinny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 9 22-24
2
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Trwanie zasady złotego podziału, aktualność koncepcji przestrzennej domu atrialnego oraz wpływ idei Le Corbusiera na architekturę współczesnego domu jednorodzinnego przeanalizowano na przykładzie architektury Atrium House w Trewirze.
EN Durability of the golden ratio rules, timeliness of the spatial idea of atrium house and the influence of Le Corbusier's ideas on the architecture of contemporary single-family house, was analyzed on the example of Atrium House architecture in Trier.
3
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Aktualność uwag Witruwiusza w czasie współczesnym przedstawiono na przykładzie architektury Willi Tia.
EN Relevance of Vitruvius' comments in modern times was presented in the example of Villa Tia architecture.
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2005 Z. 5 69-90
PL W realizowanych w małych miasteczkach i na obrzeżach miast Wielkopolski zespołach zabudowy jednorodzinnej widać związek pomiędzy zastosowanym typem zabudowy a przestrzenną jakością rozwiązania domu na działce oraz przestrzeni publicznej zespołu. W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości i efektywno[...]
EN Single-family housing complexes developed in small towns and on the outskirts of the cities of Great Poland point to a close correspondence between the type of single-family housing employed there and both spatial quality of the allotment house layout and public space of the complex. The present pap[...]
5
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 10 47--49
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych podczas dwóch pierwszych sezonów ogrzewczych energooszczędnego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w północno-wschodniej części Polski. Wskazano elementy pozwalające na znaczne obniżenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania[...]
6
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 9 40--45
PL Wyposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest obecnie powszechne. Aby możliwe było korzystanie z tego komfortu, trzeba dobrać odpowiedni systemem grzewczy, który zaspokoi potrzeby cieplne, zapewni niezawodność działania i wygodę użytkowania, a jednocześnie nie[...]
7
80%
Elektroinstalator
2015 nr 7 36--37
PL Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami. Zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznyc[...]
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 8 20-21
9
70%
Materiały Budowlane
2011 nr 1 4-5
10
70%
Czysta Energia
2014 Nr 4 40--42
11
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 1 48-51
12
70%
Czysta Energia
2013 Nr 11 34-37
13
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 165--184
PL Niezależnie od wzniosłych idei i licznie – także na forach internetowych – prezentowanych nowatorskich propozycji tzw. domów inteligentnych nadal tradycyjna forma domu jednorodzinnego pozostaje najlepiej sprzedającym się na rynku inwestycyjnym towarem, czego dowodem są coraz liczniejsze strony inter[...]
EN Regardless of all the lofty ideas and innovative propositions of so-called “smart houses” presented in such media as the Internet, the traditional form of a detached house remains the bestselling merchandise on the investment market which is proved by the increasing number of websites where potentia[...]
14
61%
Materiały Budowlane
2012 nr 1 16-17
15
61%
Warstwy
1999 nr 1 87-90
16
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Porównano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wybranych systemów ogrzewania domku jednorodzinnego w warunkach krajowych.
17
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Porównano koszty inwestycyjne i eksploatacyjne wybranych systemów ogrzewania domku jednorodzinnego w warunkach krajowych.
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 177-189
PL W artykule omówiono proces przemian w budownictwie mieszkaniowym, polegający na odejściu od wielkoskalowych osiedli ku małym zespołom mieszkaniowym. Przedstawione przykłady realizacji osiedli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie Białegostoku. Szczegółowej analizie poddano, obecnie[...]
EN Authors of this dissertation presents the lastest trends in dwelling architecture in Poland - small housing estates of detached houses. This type of development is well known in North America and Western Europe (condomimiums), but in our country it is still some kind of novelty. We can observe proce[...]
19
61%
Budownictwo i Prawo
20
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2010 nr 2-4 43-48
PL Przedstawiono analizę efektów finansowych wynikających z zastosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej w budownictwie jednorodzinnym. Artykuł zawiera wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło, kosztów uzyskania jednostki ciepła, oszczędności rocznych z tytułu zastosowania kolekt[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last