Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dom handlowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 33-34
PL Rozwój obiektów handlowych w Poznaniu przebiegał od sklepów mieszczących się w parterach budynków mieszkalnych, przez domy handlowe i towarowe powstające na przełomie XIX i XX wieku do ośrodków handlowych, które pojawiły się w 2 połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
EN Development of trade objects in Poznań proceeded from shops situated on the ground floor of apartment houses, by commercial houses and department stores coming from the turn of 19lh century, to shopping centers, which arose in 2nd half of the 1950's.
2
72%
Architectus
2003 Nr 1-2(13-14) 119--139
PL W latach 1999-2002 wykonano pierwszy etap rewaloryzacji domu handlowego Feniks1, zlokalizowanego przy wrocławskim Rynku, naprzeciw wschodniej elewacji Ratusza. Działający nieprzerwanie od stu lat dom handlowy jest najciekawszym w mieście przykładem wielkiej secesyjnej budowli komercyjnej. Od chwili [...]
EN The Feniks department store has been uninterruptedly active for almost a hundred years, and it is still one of the most interesting examples of a huge commercial building created in the Art Nouveau style. It was built in 1904, according to the design of Georg Schneider, as Warenhaus Gebriider Barasc[...]
3
58%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Rozważania dotyczące trwania i przemijania architektury skierowały uwagę na dom handlowy firmy Dior w Tokio. Architektura obiektu stała się pretekstem dla uzasadnienia trwania, obecności idei budynków wysokich w krajobrazie współczesnego miasta - idei wciąż aktualnej, która pośród wielu innych inicj[...]
EN Contemplation on 'duration and transience of architecture' turned attention to Dior flagship store in Tokyo. Architecture of the edifice has become a pretext to justify 'duration', presence of the idea of tall buildings in contemporary city landscape - idea that is still existent and which, among ma[...]
4
58%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem artykułu jest wykazanie roli wizualnego merchandisingu w formowaniu struktur wewnętrznych obiektów handlowych oraz określenie podstawowych tendencji architektonicznych w tym zakresie, zapoczątkowanych w ubiegłym stuleciu, a stosowanych i doskonalonych współcześnie. Analizie porównawczej poddan[...]
EN The purpose of this article is to demonstrate the role of visual merchandising in shaping the internal structures of the department stores and to determine the basic architectural trends in designing these types of buildings, initiated in the last century, and used and improved today. Comparative an[...]
5
58%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 53 94--109
PL Rewolucja przemysłowa była motorem napędowym nie tylko światowej ekonomii i rozwoju technicznego, ale również głębokich zmian społecznych. Symbolem tej awangardy stały się domy handlowe, które były odpowiedzią na potrzeby nowej klasy średniej. Nowoczesność przejawiała się w każdym elemencie tych bud[...]
EN The Industrial Revolution was the motive power not only for the world economy and technological development, but also for deep social transformations. The symbols of this avant-garde became department stores which answered the needs of the new middle class. Modernity was manifested in every element [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last