Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokument elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 2 93-99
PL W artykule omówiono zagadnienia, związane ze znaczeniem i z wykorzystaniem informacji w przedsiębiorstwie, Skupiono się na problemach współczesnego nośnika tej informacji, jakim jest dokument elektroniczny, z uwzględnieniem problematyki znaków narodowych.
EN In the paper specific problems, related to information in the enterprise environment are discussed, especially from the point of view of the modern information media - the electronic document. There are also topics related to national characters coding and representation.
2
100%
Studia Informatica
PL Proponowany hierarchiczny system o strukturze drzewa traktuje dokument elektroniczny jako podmiot wszelkiej komercji w Internecie. Wieloraka ochrona dokumentu przed zaginięciem bądź przed fałszerstwem czy też przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentu nazywana jest autentyfikacją i jest nadrzędnym[...]
EN The proposed distributed hierarchical system treats the electronic document as an object of e-commerce. Wide protection of the document against losing or forgery or non-authorized access is the basic target of the system developed here. Simultaneously the proposed solutions suggest possibility of in[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 11 28-31
PL Celem artykułu jest przybliżenie bieżącej tematyki publikacji Agencji czytelnikom krajowym, wskazanie wybranych polskojęzycznych źródeł informacji, obejmujących m.in. tematykę aktualnej kampanii informacyjnej: "Bezpieczna eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków", a także innych, najnowszych zasobów[...]
EN The aim of this article is to familiarize Polish readers with the current topics of the Agency's publications and to focus on selected sources of information available in Polish. These include, e.g., the current "Safe maintenance" information campaign and other latest informational resources of the [...]
4
75%
Computing, Multimedia and Intelligent Techniques
2005 Vol. 1 nr 1 163-171
EN In the paper, the legal conditions and status of creation of valid electronic document are discussed for Polish conditions. Also the specifity of functioning cryptographic is analysed.
5
75%
Przegląd Górniczy
2015 T. 71, nr 3 64--71
PL Artykuł przedstawia w zarysie zagadnienia związane z wykonywaniem i użytkowaniem map górniczych jako dokumentu elektronicznego. W szczególności wymieniono rozproszone akty prawne dotyczące prowadzenia map górniczych w formie elektronicznej, nazwy map, które poszczególne dokumenty wymieniają, przytoc[...]
EN This paper presents an overview of issues related to making and using mining maps as an electronic document. In particular, scattered documents of legal acts on storing mining maps in electronic form are listed, the names of maps mentioning individual documents are given, the definitions of geologi[...]
6
75%
Mechanik
2001 R. 74, nr 7 512-515
PL Podstawowe informacje związane z zarządzaniem dokumentacją projektową w środowisku internetowym, a także aplikacja organizująca i zarządzająca dokumentacją techniczna i wszelkimi danymi związanymi z procesem projektowym w małym biurze konstrukcyjnym. Tekst został wygłoszony podczas V Szkoły CADCAM w[...]
EN Some information about project data management in internet environment is described in this paper. This is also presentation of an application that tracks and manages all the electronic documents and data associated with the design process in a small design office.
7
75%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2015 T. 23, nr 4 41--49
PL Współczesny użytkownik informacji korzysta zarówno ze źródeł tradycyjnych, jak i elektronicznych. Dlatego tak ważne jest, aby biblioteki w swoich zbiorach oferowały dokumenty każdego rodzaju, nie zapominając o tych w formie elektronicznej. Jednak gromadzenie i udostępnianie tego typu publikacji jest[...]
EN The contemporary user of information is using both from traditional, as well as electronic sources. Therefore it is so important, so that libraries in their sets offer documents of every kind, not forgetting about of the ones in an electronic form. However the accumulation and making available to th[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2008 z. 47 135-141
PL Współczesne kierunki rozwoju nowoczesnych technologii kart zbliżeniowych, stosowanych jako: dokumenty elektroniczne, środki płatnicze, bilety, karty miejskie, karty paliwowe i wiele innych, charakteryzują się silnym dążeniem do podniesienia komfortu ich użytkowania przy jednoczesnym zapewnieniu wyso[...]
EN Modem trends in technology of electronic contactless cards in the fields like electronic documents, electronic ticketing, electronic payments, fuel cards and many others are going to provide convenience and security at a very high level. As a result of these trends producers, operators, end-customer[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1810--1813
PL W artykule została przedstawiona koncepcja oraz gotowe rozwiązanie do opracowywania elektronicznych dokumentów programu kształcenia dla polskiego szkolnictwa wyższego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie w sposobie tworzenia odpowiednich dokumentów, aby większość z nich mogła być generowana a[...]
EN This article presents the concept and ready-made solution for the development of electronic documents education program for Polish higher education. The aim of this project is to facilitate in the way of creating the relevant documents to most of them could be generated automatically. The article pr[...]
10
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2006 nr 5 139-148
PL Przedstawiono społeczeństwo informacyjne, jako nową formę cywilizacyjną powstającą dzięki upowszechnieniu techniki cyfrowej i opartych na niej technik informacyjnych i komunikacyjnych. Zarysowano główne działania podejmowane w Polsce stwierdzając, że są one zbyt skromne i rozproszone. Podkreślono zn[...]
EN In the article, the Information Society is described as a new form of civilization coming into existence during the popularization of the digital electronics and Information & Communication Technologies - ICT, in all fields of life and work. Against a background of global changes the author outlines[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1612--1616
PL W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Re[...]
EN In recent years, the Customs Service introduced many innovative electronic solutions that improve the quality of customer service and organization of work in the customs administration. As part of the improvements the circulation of paper documents is gradually reduced. One of the projects electroni[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last