Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność przetwarzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 169 7-36
PL W artykule rozpatrywane są algorytmy przetwarzania pomiarowego, które dają się przedstawić w postaci kombinacji liniowej ciągu danych wejściowych i stałych współczynników. Opisano metodę budowy modelu niepewności algorytmu, która pozwala na uzyskiwanie analitycznych równań wiążących niepewność jeg[...]
EN The paper deals with measuring data processing algorithms which can be presented as a linear combination of an input data sequence and constant coefficients. The method of algorithm uncertainty model construction which allows to obtain analytical equations expressing relationship between the algorit[...]
2
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 6 537--541
PL : W przekładnikach elektronicznych strumień magnetyczny wytworzony przez przewód z prądem pierwotnym jest skupiany w rdzeniu magnetycznym i mierzony przez czujnik Halla umieszczony w szczelinie tego rdzenia, poprzecznie do linii sił pola magnetycznego. Na właściwości metrologiczne wymienionych ukł[...]
EN Electronic transducers are used for measurements of variable, distorted, pulsed currents with galvanic isolation between the primary (power) and secondary (electronic systems) circuit. The operation of these systems is based on measurement of the magnetic field generated around the cable with a me[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 8 602-604
PL W artykule przedstawiono przetworniki informacji, w których zmienną maszynową jest pierwszy moment (wartość oczekiwana) stacjonarnego i ergodycznego binarnego ciągu losowego. Przetworniki te, zwane probabilistyczno-czasowymi, umożliwiają prostą realizację podstawowych operacji arytmetycznych na stru[...]
EN The article presents information converters in which the machine variable is the first moment (expected value) of stationary and ergodic binary random sequence. These converters, called probabilistic and time, enable us to conduct a simple implementation of basic arithmetical operations on random se[...]
4
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 21--25
PL W artykule przedstawiono przetwornik impulsowo-kodowy o wybieralnej rozdzielczości i charakterystyce statycznej opisanej funkcją pierwiastka kwadratowego. Przeanalizowano możliwości i koszty jego realizacji na bazie układów FPGA oraz porównano jego właściwości i koszty realizacji z przetwornikiem zb[...]
EN In the paper an impulse-code converter with selected number bit of output signal with square-root transform function is presented. There are analyzed two methods of realization this type of function converter (on FPGA and ROM) and an estimation of costs both implementations is compared.
5
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 8 627-629
PL W artykule przedstawiono podstawowe układy arytmetyki stochastycznej zrealizowane w technice cyfrowej. W celu zapewnienia maksymalnej szybkości działania, syntezę układów arytmetyki stochastycznej przeprowadzono na elementach logicznych i przerzutnikach. Dla specjalizowanych układów sumatorów, subtr[...]
EN The paper presents fundamental circuits of stochastic arithmetic realized by means of digital technology. In order to ensure the maximum operational speed, synthesis of stochastic arithmetic circuits has been performed on logical elements and triggers. Specialized stochastic adders on NOT and NAND e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last