Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 76
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dokładność pomiaru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Świadomość niedoskonałości pomiaru sięga czasów biblijnych, a próby określenia dopuszczalnej niedokładności - co najmniej średniowiecza. Do czasów obecnych nie ma ani bezdyskusyjnych miar niedokładności, ani bezdyskusyjnych metod obliczeń wprowadzonej w latach 90. XX w. miary, zwanej niepewnością. Z[...]
EN Consciousness of measurement accuracy begins already in the ancient times. The attempts to define an acceptable inaccuracy measure starts in medieval ages. Up to now there is no indisputable inaccuracy measure, nor no indisputable calculation method of the measure, which is called as uncertainty fro[...]
2
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na dokładność wyznaczania mocy obiektów o bardzo małym współczynniku mocy. Analizę teoretyczną poparto wynikami badań mocy strat elektromagnesu nadprzewodzącego.
EN The influence of some important factors on the result of power measurement of low power factor load was shown. The theoretical analysis was verified by investigation of real measurement data of superconducting magnets.
3
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2016 Nr 4 132--133
PL Sprawdzono możliwości realizacji nowego procesu i określono dokładności wybranych charakterystyk rozdrabniania mięty pieprzowej. Rozdrabnianie przeprowadzono w rozdrabniaczu wielotarczowym produkcji ZBPP w Bydgoszczy. Gromadzenie, analizę i przetwarzanie danych na wskaźniki stanów zrealizowano w śro[...]
EN The feasibility of new process and determination of accuracy of selected grinding characteristics of peppermint were checked. The shredding was performed in the disengaged chipper made by ZBPP in Bydgoszcz. The collection, analysis and processing of data into state indicators were performed in the L[...]
4
80%
Mechanik
2017 R. 90, nr 11 1027--1029
PL Długość trzpienia wykorzystywanego w trakcie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych należy do ważnych czynników oddziałujących na dokładność pomiaru. Autorzy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma na pomiary przeprowadzane w trybie 5-osiowym, w którym specjalna głowica obrotowo-uchylna [...]
EN Length of stylus used during measurements performed on CMMs is one of the important factors which affect their accuracy. Authors decided to investigate how this factor affects the measurement done in 5-axis mode when articulated probe head is used for adding 2 supplementary rotary movements during m[...]
5
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano wyniki badań porównawczych czterech ciśnieniomierzy. Podłączono je jednocześnie do jednego mankietu umieszczonego na ramieniu pacjenta. Pomiar ciśnienia realizowano za pomocą manometru sprężynowego lub półprzewodnikowego. Określenie odpowiednich wartości ciśnień odbywało się na podsta[...]
EN The report presents comparative results of four different blood pressure devices. All of them use cuff-method, with spring-type pressure gauge or semiconductor sensor. ldentification of pressure values was realized by Korotkov sounds or pressure oscillations. For results evaluation statistical metho[...]
6
80%
Energetyka
2019 nr 1 47--48
PL Niewykonanie wzorcowania może negatywnie wpłynąć na dokładność pomiaru. Zbyt częste wzorcowanie powoduje wzrost kosztów, nie przynosząc żadnych korzyści. Podpowiadamy – jak ocenić, kiedy i dlaczego przepływomierz wymaga wzorcowania.
7
70%
Postępy Fizyki
PL W dniach od 23 do 26 września 1997 r. odbyło się we Wrocławiu pod patronatem Międzynarodowej Konferencji Pomiarów (IMEKO) seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom związanym z pomiarami temperatury: "Low Temperature Thermometry and Dynamie Temperature Measurement", zorganizowane przez Instytut Nisk[...]
8
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 12 32-35
9
70%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 7 374-377
PL Omówiono istotę pomiarów inklinometrycznych oraz warunki ich wykonywania i zasady interpretacji wyników.
EN The merit of the inclinometric measurements, conditions of its examination and results interpretation have been presented.
10
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Nowoczesne systemy pomiarowe spełniają wymagania sterowanego pomiaru i dają możliwość komputerowej analizy uzyskanych wyników jak również opracowania strategii pomiaru przed jego przeprowadzeniem.. Ma to na celu zapewnienie optymalności wyników ze względu na dokładność i niepewność pomiarów. Przepr[...]
EN To the deviation measurements of the machine part shape most frequently modern measuring systems are used. They perform the controllable measurement needs and they give the reliability of computer analysis of measurement results obtained. Hence, very important is elaboration of a measurement strateg[...]
11
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 6 8-10
EN Two-stage gas pressure reduction with pressure modified at the first reduction stage. Reduction sequence with critical orifice behind the measuring system. Reduction station with two measuring sequences (for summer and winter seasons).
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 289-292
PL W pracy dokonano analizy wpływu temperatury na dokładność oznaczania poziomu saturacji tlenowej krwi. Przeprowadzono badania symulacyjne wpływu zmian temperatury na charakterystykę widmową typowych emiterów LED wykorzystywanych w pomiarach pulsoksymetrycznych oraz wpływu tych zmian na końcowy wynik [...]
EN This study has investigated the effect of temperature impact on accuracy of pulse oximetry measurement. Changes in ambient temperature has negligible influence on accuracy of this measurement. Using a basic oximetry law and theoretical LED model proposed by F.Reifegerste, the effect of lambda peak s[...]
13
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The aim of this paper is to present the geometric dimensions' control of large castings and moulds on coordinate measuring machines (CMMs). Precise measurements of large components are connected with many problems that arise from the vast mass and dimensions of the element. The bodies with a mass of[...]
14
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Celem badań było określenie wpływu wybranych źródeł błędu na dokładność pomiaru parametrów profili struktury geometrycznej powierzchni zawierających kieszenie smarowe, ukształtowane metodą wygniatania. Analizowano wpływ wzrostu odcinka próbkowania, promienia końcówki pomiarowej, błędu kwantyzacji i [...]
EN The analysis of increase of sampling interval, probe radius, quantization errors and digital filtration on parameters of profiles with oil pockets was done.
15
61%
Mechanik
2008 R. 81, nr 11 954-956
PL Badania wpływu komputeryzacji na podniesienie dokładności przyrządów pomiarowych na przykładzie przyrządu angielskiej firmy Taylor-Hobson - Talyrond 200. Urządzeniem wzorcowym w badaniach porównawczych był przyrząd Talyrond 73.
EN Described is investigation work on estimation of the effect of computer support on accuracy of measuring instruments on the example of British Taylor-Hobson - Talyrond 200. Talyrond 73 was used in the work as a reference instrument.
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono odwzorowanie typowych stanów pracy prądowych przekładników indukcyjnych w zależności od prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym przekładnika. Korzystając z charakterystyki magnesowania przekładnika rozłożonej w szereg Fouriera przeprowadzono analizę kształtu prądu wtórnego pr[...]
EN This paper reviews relation between the waveforms of current and the levels of excitation the current transformers for the different load current in primary windings. Using the shape of the excitation curve represented as Fourier series is then introduced and used to analyze current waveforms. Accur[...]
17
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję metody pomiarowej pozwalającej na oznaczanie stężenia metali ciężkich w glebie i osadach pościekowych, przedstawiono zasadę jej działania, zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych oraz wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jej parametrów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a method concept which allows to determine heavy metals concentration in soils and after-sewage sediments, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
18
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano koncepcję optoelektronicznego czujnika do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w roztworach wodnych, przedstawiono zasadę jego działania, omówiono wyniki symulacji numerycznych i wyniki przeprowadzonych weryfikacji doświadczalnych jego parame­trów metrologicznych.
EN In the article there is being presented a concept of optoelectronic sensor for measuring the concentration of oxygen dissolved in water solutions, also ways of its functioning, results of numeric simulations and results of conducted experimental verifications of its metrological parameters.
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono główne aspekty wpływające na dokładność pomiaru metod impedancyjnych, zasadę działania metody falowej oraz przedstawiono dokładności uzyskiwane podczas rzeczywistych zwarć dla najgorszych warunków sieciowych.
EN The paper presents primary problems that influence measuring accuracy of impedance methods, operating principles of wave method and accuracy obtained during real faults in the worst grid conditions.
20
61%
Mechanik
PL Przeanalizowano wpływ wyboru stopnia powiększenia obiektywu telecentrycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczania średnicy otworów. Do badań użyto specjalnie wykonanej próbki z otworami o różnych średnicach. Wyniki badań wykazały, że stopień powiększenia układu optycz[...]
EN The paper presents an impact analysis of selection magnification level of telocentric lens used in multisensor measuring machine at the accuracy of determining holes diameter. A specially designed and manufactured specimen with different holes was used to research. Research results indicate that mag[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last