Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatek do betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano ogólną charakterystykę dodatku wytwarzanego przez wypalanie oczyszczonego kaolinitu w ściśle określonych temperaturach, a także wyniki badań jego wpływu na wytrzymałość, odporność na działanie czynników chemicznych i skurcz betonu. Stwierdzono, że dzięki swoim zaletom dodatek skutecznie konku[...]
EN General characterization of the additive produced from refined kaolinite in burnt out process is presented. Its influence on concrete strength, chemical resistance and shrinkage is refered. Thanks to its advantages the new additive meets the competition with microsilica additives.
2
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 4 72-74
3
80%
Cement Wapno Beton
PL Zmielonym odpadem ceramicznym w postaci mączki ceglanej można częściowo zastąpić cement w betonie bez znaczącego pogorszenia własności mechanicznych betonu. Dzięki zastosowaniu mączki ceglanej można uzyskać oszczędność energii (do wyprodukowania mączki ceglanej potrzeba około 20% energii potrzebnej [...]
EN Both economic and environmental costs of producing cement is very high. The utilization of ground waste brick products as a partial replacement of cement in mortar and concrete can contribute to reducing these costs. This paper reports the results of research on properties of ground brick modified b[...]
4
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 2 70--73
5
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 9 50-53
6
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 64-66
7
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 1 40-41
8
70%
Cement Wapno Beton
PL Dwa betony cementowe wykonane z CP 55 S Górażdże oraz kruszywa bazaltowego poddano oddziaływaniu temperatury +700oC. Badano beton z dodatkiem mikrokrzemionki w ilości 10% masy cementu i beton kontrolny o podobnym składzie lecz bez mikrokrzemionki. Przedstawiono wyniki badań obejmujących zmiany masy [...]
EN The investigations of the influence of high temperature (+700oC) on some properties of cement concrete made of Portland cement 55 S Górażdże and basalt aggregate, with and without addition of silica fume, were carried out. The content of silica fume in concrete was 10% by weight. The results of exa[...]
9
61%
Materiały Budowlane
2010 nr 5 26-29
10
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2004 nr 2 37-40
11
61%
Materiały Budowlane
2009 nr 12 40-43
12
61%
Cement Wapno Beton
PL W naszym klimacie trwałość betonu zależy głównie od jego odporności na działanie mrozu. Normy dla betonów mrozoodpornych podają zwykle jedynie maksymalny dopuszczalny stosunek w/c. Stosowanie domieszek może znacznie obniżyć stosunek w/c. Badania wykazały jednak, że nie zawsze zwiększa to mrozoodporn[...]
EN In our climate the resistance of concrete depends mainly on its freezing resistance. The standards for frost-resistant concretes usually state only the maximum acceptable w/c ratio. The use of admixtures could significantly Iower the w/c ratio. The research showed that the use of admixtures does not[...]
13
61%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 52-54
14
61%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2008 nr 1 56-59
15
60%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2002 nr 4 38-40
16
60%
Polski Cement
2001 nr 4 58, 60
17
51%
Materiały Budowlane
2010 nr 10 24-26
18
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 2 100--104
PL Ignimbryt jest miękką skałą wulkaniczną stosowaną w historycznych budowlach, a obecnie wykorzystywaną również do wykonywania elewacji budynków. W pracy zbadano wpływ dodatku ignimbrytu, perlitu, pumeksu i zeolitu na ekspansję zapraw wywołaną reakcją alkaliów z krzemionką. W pracy zastosowano przyspi[...]
EN Ignimbrite is a soft volcanic rock which was generally used in historical buildings and as an plaster of contemporary buildings. In this study the effect of ignimbrite, perlite, pumice and zeolite powders addition on the mortars expansion caused by the alkali-silica reaction was investigated. The ac[...]
19
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 5 310--320
PL Jednym z rodzajów naturalnych kruszyw stosowanych do betonów są żwiry polodowcowe, które mają złożony skład petrograficzny i mineralny. Niektóre ze składników tych żwirów reagują z wodorotlenkami sodu i potasu powodując ekspansję betonu. Zbadano wpływ dodatku zeolitu bogatego w klinoptylolit na eksp[...]
EN Gravels, characterized by complex petrographic-mineralogical composition, belong to natural aggregates used in concrete production. Certain gravel components may react with concrete pore solution reach in alkalis hydroxides, causing concrete expansion. The effect of zeolite, composed mainly of clyno[...]
20
51%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 176-180
PL Przedstawiono wyniki badań skuteczności ochrony zbrojenia przed korozją betonem z dodatkiem popiołów wapiennych powstałych ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Bełchatów. Badania wykonano dwiema niezależnymi metodami polaryzacyjnymi - metodą potencjodynamiczną w zatężonych wyciągach wodnych z r[...]
EN The results of the effectiveness research of the reinforcement protection against corrosion by concrete containing high calcium fly ash from the combustion of coal in power station Bełchatów are shown. The research was done using two independent polarization methods - potentiodynamic method in conce[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last