Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dobro kultury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 7 24--26
2
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2014 Vol. 14, no. 2 287--294
EN Numerous countries are trying to find the best method for suitable management of real estate objects that encompass both material value and cultural property. Cultural property can be defined as historical heritage in the form of volumetric and planned spaces of buildings. Yet another problem lurks [...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2016 nr 161 (41) 25--37
PL W artykule przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego we Włostowie, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Obecnie pałac jest ruiną, a park jest zaniedbany i zdewastowany. Rodzą się pytania. Czy relikty pałacu i pozostałości parku są nadal zabytkiem. Kiedy zabytek t[...]
EN The article presents the history of the palace-park complex in Włostów, which is registered in the register of historic buildings in the Lubuskie Province. The palace is currently in ruins, and the park has become run down and devastated. Questions therefore arise: do the relics of the palace and re[...]
4
84%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 11 10--14
5
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2017 nr 168 (48) 17--24
PL W artykule krótko przedstawiono historię założenia pałacowo-parkowego w Zatoniu, które jest wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Pałac jest ruiną, park jest zdewastowany i zaniedbany. Jednak w bliskim sąsiedztwie tego założenia znajduje się bardzo interesujący, urządzony teren leśny [...]
EN The paper briefly presents the history of the palace-park complex in Zatonie, which is included in the list of the monuments of the Lubusz Voivodship. The palace is in ruins, the park is devastated and neglected. However, in the close vicinity of this complex there is a very interesting forest area [...]
6
84%
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
2018 Nr 5 115--123
PL Interpretacja pojęcia miejsca pamięci w hiszpańskim prawie ochrony dziedzictwa historycznego prowadzona jest niekonsekwentnie. Niniejszy artykuł dokonuje próby przedstawienia problemów, które pojawiają się przy kwalifikowaniu danych obszarów jako miejsc pamięci oraz omówienia ich istoty posługując s[...]
EN Interpretation of the concept of a place of remembrance in Spanish law of historical heritage protection is carried out inconsistently. This article attempts to present problems that arise in the qualification of given areas as places of remembrance and to discuss their essence using the example of [...]
7
84%
Scientific Journal of the Military University of Land Forces
PL W artykule przyjęto za cel przedstawienie przepisów prawno-karnych, a także faktycznych rezultatów walki z przestępczością w dziedzinie ochrony dóbr kultury w Polsce od początku XXI wieku. Postawiono tezę, zgodnie z którą prawno-karna ochrona dóbr kultury pozostaje kluczowym determinantem kształtowa[...]
EN The objective of the article is to present criminal law provisions and also the actual effects of fighting crime in the area of protection of cultural property in Poland since the beginning of the 21st century. A thesis has been formulated, according to which the protection of cultural property aris[...]
8
67%
Budownictwo i Prawo
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last