Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  doświetlanie roślin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 223-231
PL Do badań wzięto dwie odmiany pomidora szklarniowego: Starbuck F1 i Admiro F1 firmy De Ruiter Seeds. Rośliny pomidora sadzono na matach z wełny mineralnej 10.02.2010 r. w 3 kamerach o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio po posadzeniu roślin w dwóch kamerach zainstalowano lampy: 9 sztuk metalohaloge[...]
EN In this experiment two cultivars of the tomato were used Starbuck F1 and Admiro F1 provided by company De Ruiter Seeds. Plants were planted on the slabs of mineral rockwool on the 10th February, 2010 in the 3 greenhouse climate controlled chambers 60 sq. meters each. Directly after transplantation t[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 259-271
PL W referacie omówiono wstępne prace nad opracowaniem wysokoprężnej lampy wyładowczej metalohalogenkowej o mocy 400 W, o tak dobranych warunkach procesu wyładowania łukowego oraz parametrach konstrukcyjnych lampy, aby uzyskane z niej widmo emisyjne w stopniu maksymalnym odwzorowywało krzywą fotosyntez[...]
EN In this paper some initial works on optimization of emission spectra of high-pressure, metal-halide discharge lamp 400 W are described and discussed. The primary aim of the analysis was maximisation of photosynthesis effects in plant raising cultivated in greenhouses. The constructional parameters a[...]
3
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 69-86
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania półprzewodnikowych źródeł światła (LED) w doświetlaniu roślin w procesie ich wzrostu. Scharakteryzowano wpływ światła naturalnego na ten proces. Uwzględniono właściwości LED i dotychczas powszechnie stosowanych w tym zakresie wyładowczych źród[...]
EN The article presents the analysis of the possibilities for the Solid State Lights (LED) being applied for the horticulture purposes. The influence of the daylight on the process of plant growth was outlined. The main features of LED as well as commonly used for this case discharge lamps were stated.[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono efekty jakie uzyskano oświetlając pieprzycę siewną dwoma rodzajami światła w zakresie 460-475nm oraz 610-630nm. Porównano uzyskane efekty z próbami kontrolnymi wystawionymi na działanie światła słonecznego. Do oświetlania roślin wykorzystano dwa rodzaje diod mocy firmy Helio[...]
EN The article presents results obtained by lighting garden cress with two types of light within the range of 460-475 nm and 610-630 nm. The obtained results were compared with control samples exposed to sun light. Two types of Helio diodes were used for lighting plants: red diodes HSHPE3LR of 3W power[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono charakterystykę lamp używanych do doświetlania roślin w szklarniach, oraz zaproponowano zastosowanie metody morfologicznej przy doborze urządzeń doświetlających.
EN The article presents characteristics of lamps used to provide additional light for greenhouse plants, and proposes use of a morphological method when selecting this type of light equipment.
6
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 225-234
PL Chemiczne regulatory wzrostu są nadal powszechnie stosowane w produkcji ogrodniczej. Jednak rosnące zanieczyszczenie środowiska i troska o jego stan, a także względy ekonomiczne, powodują konieczność poszukiwania nowych, ekologicznych sposobów uzyskiwania pożądanego pokroju roślin. W praktyce zastos[...]
EN Even though chemical growth regulators are still commonly applied in horticultural production, the increasing environment al pollution and high retardant costs call for a search for new organic methods to produce the desired plant habit. In practice growth modification by providing an adequate tempe[...]
7
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting LightEmitting Diode) oraz znaczny wzrost cen energii elektrycznej w ostatnich latach spowodowały większe zainteresowanie źródłami światła opartymi o tę technologię. Równocześnie unikalne właściwości diod LED, polegające na możliwości dob[...]
EN The dynamic development of the SSL LED technology (Solid-State Lighting LightEmitting Diode) and a significant increase in electricity prices in recent years has led to a greater interest in light sources based on this technology. At the same time the unique properties of LEDs which include the sel[...]
8
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 191-209
PL W artykule podano wyniki analizy możliwości zastosowania półprzewodnikowych źródeł światła (LED) w doświetlaniu wybranych gatunków sadzonek roślin. Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu doświetlania upraw szklarniowych światłem sztucznym z uwzględnieniem aspektów fotosyntetycznych i fotomorfog[...]
EN The article analyzes the applicability of semiconductor light sources (LED) for illumination of selected plant seedlings. Few chosen problems of supplementary artificial light illumination of greenhouse spices including photosynthetic andmphotomorphogenetic aspects were presented. The studies were p[...]
9
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 256 143-154
PL Ukorzenione sadzonki roślin rabatowych: fuksji 'Beacon' oraz irezyny 'Shiny Rose' uprawiano zimą w szklarni stosując doświetlanie lampami sodowymi (400 W) i LED (zestaw oświetleniowy DAPLON-plus/2011 skonstruowany w Instytucie Elektrotechniki, emitujący światło w zakresach: niebieskim, czerwonym i b[...]
EN Rooted cuttings of fuchsia 'Beacon' and iresine 'Shiny Rose' were cultivated in greenhouse during winter months (November, December). Supplemental lighting was applied from 6 do 18 using High Pressure Sodium Lamps (HPS, 400 W) or LED lamps (DAPLON-plus/2011, model elaborated in Electrotechnical Inst[...]
10
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano eksperymentalny system pozwalający na ocenę przydatności najnowszych osiągnięć technologii SSL LED dla potrzeb doświetlania roślin. Zastosowane w systemie diody LED zostały wprowadzone do sprzedaży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a ich parametry pozwoliły na prognozo[...]
EN The article presents the experimental system to measure the usefulness of the latest SSL LED technology for irradiation of plants. LEDs applied to the system were introduced for sale in the last several months, and their parameters allowed us to predict a positive outcome of the experiment. When des[...]
11
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia najnowsze trendy i rozwiązania w bieżącej technice doświetlania roślin, niezbędnej dla intensyfikacji ich upraw. Niezwykle prawdopodobny staje się rozwój tej techniki w perspektywie jutra, umożliwiający wysoce efektywne doświetlanie roślin z wykorzystaniem diod LED zasilanych z autono[...]
EN The paper discusses the latest trends and solutions in actual plants' irradiation technique as well in the sphere of their cultivation's intensification. The development of these techniques in terms of tomorrow becomes uncommonly probable, permitting a highly effective plants' irradiation by means o[...]
12
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2014 Z. 267 87--95
PL Trawy zbóż, a zwłaszcza trawa pszeniczna, są coraz częściej postrzegane i doceniane jako produkt spożywczy bogaty w naturalne witaminy, minerały, chlorofil, enzymy i składniki odżywcze. Soki z nich odżywiają, wzmacniają odporność organizmu, hamują rozwój wolnych rodników tlenowych, leczą choroby skó[...]
EN Cereal grasses, and especially wheat grass, are more and more frequently recognized as a natural food product, rich in natural vitamins, minerals, chlorophyll, enzymes and nutrients. Their juices: nourish, strengthen the immune system, inhibit development of free oxygen radicals, heal skin diseases,[...]
13
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2014 Z. 267 97--107
PL W artykule zaprezentowano praktyczną realizację sześciostanowiskowego systemu doświetlania roślin, zbudowanego w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologii SSL LED. System został zaprojektowany i wykonany dla potrzeb projektu badawczego nr 2011/01/B/NZ9/00058 finansowanego przez NCN (2011-2014) i r[...]
EN This article presents the practical implementation of the six research stations system for plant supplemental lighting, based on the latest SSL LED technology. The system has been designed and made for the purposes of the research project no 2011/01/B/NZ9/00058, funded by the National Science Centre[...]
14
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 259-276
PL Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid-State Lighting Light-Emitting Diode) spowodował, że stosowane dotychczas lampy sodowe i fluorescencyjne są i będą coraz częściej wypierane przez źródła światła na niej oparte. W artykule zaprezentowano kompletny system przeznaczony do doświetlania roślin,[...]
EN As a result of dynamic progress in SSL LED technology - the up to the present exploited sodium and fluorescent lamps are and will be more and more frequently superseded by light sources, basing on this technology. In the article a complete system assigned for plant irradiation, including in vitro cu[...]
15
51%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2015 Z. 268 161--170
PL W doświadczeniu oceniano wpływ doświetlania lampami LED na rozwój mikrosadzonek truskawki podczas aklimatyzacji. Nieukorzenione mikrosadzonki odmiany „Pink Rosa” z laboratorium in vitro, oczyszczone z agaru. posadzono do multiplatów, do podłoża składającego się z wełny mineralnej chłonącej i niechło[...]
EN The effect of artificial lighting, using HPS and LED lamps during acclimatization of strawberry was evaluated. Unrooted strawberry plantlets ‘Pink Rosa’ obtained from in vitro laboratory were planted into growing media consisted of mineral wool granulates, water repellent and water absorbent (50:50 [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last