Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 299
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae
2000 [Z] 40 127-138
EN This paper was inspired by the work by A. Chaturredi, U. Rani, Estimation Procedures for a Family of Density Functions Representing Various Life Testing Models, Metrika, Vol. 46 (9), 1997 (formula (1) of this paper), which included a discussion of the four parametric density family. In this paper I [...]
2
63%
Ekologia i Technika
2006 R. 14, nr 3 123-128
PL W pracy przedstawiono wstępne wyniki prac związanych z przygotowaniem komputerowej bazy danych o rozmieszczeniu ramienic w Polsce. Analizowano informacje zawarte w publikacjach pochodzących z dziewiętnastego i dwudziestego wieku.
EN The paper presents preliminary results of work aimed at developing a database of the distribution of stoneworts in Poland. Among 30 species recorded in inland waters in Poland, the most common were Chara contararia, C. globularis, C. tomentosa and Nitellopsis obtusa. The rare species Chara braunii [...]
3
51%
Oceanologia
2000 No. 42 (3) 335-357
EN The aim of this paper is to determine the current biological state of life in the pelagic zone of the Gulf of Gdansk in relation to the planned start-up of an underwater outfall which will discharge sewage from the Gdansk-Wschod (Gdansk-East) sewage treatment plant. The plankton material was collect[...]
4
51%
Oceanological Studies
EN Owing to their large numbers, small Calanoida from the Pseudocalanidae family constitute a significant element of zooplankton in seas and oceans. In Croker Passage, which is in the coastal zone of the Antarctic Peninsula, this family is represented by Microcalanus pygmaeus and Ctenocalanus citer. Th[...]
5
51%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN The main objective of this paper is to report three benthic diatom species from the Nišava and Jerma Rivers, which prove to be new findings in the context of the Serbian diatom flora. These are also new distributional records for all three species. Monthly samples (from stones, sediments and macroph[...]
6
51%
Oceanologia
EN The article reports on the current state of the sipunculan fauna of the central and southern parts of the Barents Sea. The main quantitative parameters (biomass and abundance) of the sipunculan populations are obtained, and the contribution of sipunculids to the total benthos biomass is assessed. Th[...]
7
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule analizowane są zmiany na rynku dystrybucji stali w Polsce, związane z konsolidacją dystrybutorów i zmianą charakteru ich działania. Prezentowane zestawienia największych dystrybutorów pod względem ilościowymi i wartościowym realizowanych obrotów pozwoliły na wskazanie zmian w strukturze r[...]
EN The article analyzes changes in steel distribution market in Poland, connected to the consolidation of distributors and change of their functions. Presented quantitative and value juxtapositions of turnover of the largest distributors allowed to identify changes in the market structure. The authors [...]
8
51%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono system organizacji sprzedaży węgla w segmencie odbiorców detalicznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa górniczego. Zaprezentowano procedury doboru i klasyfikacji autoryzowanych sprzedawców prowadzących handel węglem na terenie kraju. Przedstawiono przykłady kryteri[...]
EN The paper presentes system of products distribution in coal industry with a detail segment of customer. Authors analyse advantages of selective distribution solutions. Authors present procedure of selection the authorized sellers and methods of rating them by the coal mining company.
10
51%
Management
2004 Vol. 8, no 2 271-279
PL W artykule zaprezentowano, jak pośrednicy handlowi zajmujący się dystrybucją wyrobów mleczarskich mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności tych wyrobów oraz jak realizują te zalecenia w praktyce. Wnioski z przeprowadzonych badań uzyskano na podstawie analizy przedsiębiorstw z województwa lubu[...]
EN In this article the way of commercial agents in distribution of dairy industry products may to do and make competitiveness was presented. The show which realise this in practice. It was presented analyses of companies in lubuskie provice. In this article was showed which changes on this field may ta[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 19 39-46
PL Praca dotyczy zagadnienia lokalizacji centrów dystrybucji. Problem został sformułowany jako wielokryterialne, dyskretne zagadnienie liniowe. Jako kryteria przyjęto minimalizację ważonych odległości.
EN In this paper we investigate the problem of location distribution centers. This problem was formulated as multicriteria, linear integer programming problem with minimization of weighted distance.
12
51%
Opuscula Mathematica
EN The aim of this paper is to derive a differential equation of transverse vibrations of a beam with a local, stroke change of stiffness, and to solve it. The presented method is based on the theory of distributions.
13
51%
Acta Chromatographica
2017 Vol. 29, no. 3 375--383
EN Blood-brain penetration of 20-hydroxyecdysone 2,3;20,22-diacetonide (20DA) has been scouted using chromatographic methods. In vivo experiments were performed by treating male Wistar rats intraperitoneally (i.p.) with a dose of 50 mg kg−1 20DA. Control experiment was done by using 20-hydroxyecdysone [...]
14
51%
Przemysł Spożywczy
PL Zmiany strukturalne w handlu przyczyniły się do reorganizacji sieci dystrybucji firm działających na rynku dóbr szybkozbywalnych - FMCG, w tym także producentów lodów.
15
51%
Logistics and Transport
EN The paper discusses the role of logistic enterprises, including especially the transport ones, in strengthening the resilience of supply chains. The research was carried out in the sector of metallurgic products distribution. The paper aims at building a model of strengthening the resilience of supp[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2014 z. 70 101-104
EN This paper presents a review of methods to calculate distribution of the electric field.
17
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2010 nr 5 2-8
PL W artykule przedstawiono istotniejsze zagadnienia z dziedziny dystrybucji w sklepach internetowych. Omówiono formy dystrybucji, a także przeanalizowano problemy dotyczące dystrybucji z osobistym odbiorem klienta. W dalszej części artykułu przedstawiono i omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadz[...]
EN In this article main issues concerning distribution in internet shops were analysed. The kinds of distribution were described and the problem with personal receipt of bought goods was examined. Also the problem of division concerning delivery costs between consumer and internet shop were analysed. T[...]
18
51%
Advances in Science and Technology Research Journal
2018 Vol. 12, no 2 298--306
EN Selection of distribution channel type is an important decision of every manufacturing company and also for production engineering. Appropriate choice of distribution channel can save considerable costs while maintaining a high level of customer service. Determination of an appropriate strategy for [...]
19
51%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2019 Vol. 48, No. 2 174--183
EN Mollusk species associated with Cystoseira barbata were examined in the Sea of Marmara in 2012 at 14 sampling sites with a depth ranging from 0.2 to 0.5 m. A total of 18 468 specimens belonging to three classes (Polyplacophora, Gastropoda and Bivalvia) and 30 species were identified. Alvania mamilla[...]
20
45%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Qualitative analysis of vegetation along the Polish coast was conducted. Thirty-six species were noted - 16 of green, 5 of brown and 7 of red algae and 8 of vascular plants. In the 1996-2000 period, the share of green algae was always more than 50% of the floral composition. Only a few species were [...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last