Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distributed control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono zagadnienia projektowania sieci komputerowych w aplikacjach rozproszonych systemów automatyki. Jako praktyczne - przemysłowe rozwiązanie służy system PCD firmy Saia-Burgess. Instytut Automatyki i Informatyki PO współpracuje od 16 lat z przedstawicielem Saia-Burgess w Polsce [...]
EN The paper deals with the design problems of computer networks in applications of distributed control and monitoring systems. As a case study the industrial system based on PCD solution of Saia Burgess PLCs and programming environment of PG5 v1.4 has been discussed. The Institute of Automatic Control[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1999 nr 2 241-254
PL Praca dotyczy stabilizacji belki sprężystej poddanej działaniu siły ściskającej zależnej od czasu. Warunek prawie pewnej stateczności stochastycznej wyprowadzono za pomocą bezpośredniej metody Lapunowa. Jako funkcjonał Lapunowa przyjęto sumę zmodyfikowanej energii kinetycznej i energii potencjalnej[...]
EN The paper concerns stabilization of an elastic beam subjected to a timedependent axial forcing. The direct Liapunov method is proposed to establish criteria for the almost sure stochastic stability of the unperturbed (trivial) solution of the structure with closed-loop control. We construct the Liap[...]
3
100%
Archives of Control Sciences
EN Various optimization problems for linear parabolic systems with multiple constant time lags are considered. In this paper, we consider an optimal distributed control problem for a linear complex parabolic system in which different multiple constant time lags appear both in the state equation and in [...]
4
100%
Archives of Control Sciences
2016 Vol. 26, no. 2 189--197
EN Various optimization problems for linear parabolic systems with multiple constant time delays are considered. In this paper, we consider an optimal distributed control problem for a linear parabolic system in which multiple constant time delays appear in the Neumann boundary condition. Sufficient co[...]
5
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2019 Vol. 67, nr 4 799--812
EN The paper raises the issue of controlling rural low voltage microgrids in an optimal manner. The impact of different criterion functions, related to the amount of energy exchanged with the distribution system operator network, the level of active power losses, the amount of energy generated by diffe[...]
6
88%
Control and Cybernetics
EN The application of a proximal point approach to illposed convex control problems governed by linear parabolic equations is studied. A stable penalty method is constructed by means of multi-step proximal regularization (only w.r.t. the control functions) in the penalized problems. For distributed con[...]
7
88%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Omówiono problemy związane z projektowaniem i realizacją rozproszonych systemów sterowania i monitorowania, takie jak dobór metod i protokołów transmisji, wybór konfiguracji programowej i sprzętowej oraz problem kompensacji zakłóceń dynamicznych występujących w takich systemach sterowania. Rozważani[...]
EN Problems related to the distributed control systems design an implementation are discussed in the paper. Selection of data transmission methods and protocols, software and hardware specification of distributed control systems, and finally methods of transmission disturbances compensation are address[...]
8
88%
Archives of Control Sciences
EN Optimal distributed control problems of retarded parabolic systems are presented. Necessary and sufficient conditions of optimality are derived for the Neumann problem. A simple example of application is also presented.
9
75%
Inżynieria Maszyn
PL Produkcja wyrobów dedykowanych indywidualnym odbiorcom jest odpowiedzią na zmiany rynku w zakresie skrócenia czasu dostaw i obniżenia kosztów produkcji. Powoduje to potrzebę łączenia się wytwórców we wspólne sieci wytwórcze zwane wirtualnymi organizacjami. Ukierunkowanie na klienta powoduje ponadto [...]
EN Increasing customer interest in diverse products engenders the need to shorten product life cycle, time of production orders delivery, as well as the need to limit production series. Concurrent multi-assortment repetitive production, characterised by producing diverse assortment at the same time, ca[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 157-161
PL W pracy omówiono trzyetapową procedurę modelowania dyskretnych systemów produkcyjnych. Na jej podstawie zaproponowano koncepcję samokonfiguracji systemów sterowania wytwarzaniem. Koncepcja ta umożliwi budowanie rozproszonych systemów sterowania wytwarzaniem działających zgodnie z zasadą włącz i prod[...]
EN The paper describes the modelling process of a discrete manufacturing system as a three-stage procedure. It also presents the self-configuration procedure for distributed manufacturing control system. It will allow for the construction of the plug and produce distributed manufacturing control system[...]
11
75%
Energetyka
2012 nr 7 363-368
PL Zapewnienie odpowiednich poziomów napięć i stabilności napięciowej jest obok bilansowania mocy czynnej jednym z najważniejszych zadań operatorów sieci. W artykule opisano zastosowanie algorytmu sterowania bazującego na krzywych nosowych zależności między napięciem i mocą bierną. Analiza sieci podzie[...]
EN Ensuring proper levels of voltages and voltage stability is, apart from active power balancing, one of the most important tasks belonging to system operators (TSO and DSO). Described is application of control algorithm based on nose curves of dependency between voltage and reactive power. Network an[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 115-122
PL Rozproszone systemy sterowania są rozwiązaniem powszechnie stosowanym we współczesnych układach automatyki przemysłowej. Jednak transmisja danych po sieci telekomunikacyjnej może mieć znaczący wpływ na dynamikę układu sterowania. Zjawiska te można identyfikować, modelować i symulować, a następn[...]
EN Distributed control systems are nowadays proposed at all levels of factory automation systems. Transmission of signals along telecommunication network may influence the dynamics of control system. Such effects can be identified, modelled, simulated and finally the problem of robust control of a dist[...]
13
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 69-92
PL Sterowanie rozproszone procesem wytwórczym jest nowatorskim podejściem w dziedzinie sterowania. Jest to kierunek rozwijany od kilku lat w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut. Sterowanie rozproszone jest naturalną konsekwencją przeniesienia m[...]
EN Distributed control of the manufacturing process ia an innovatory approach in the area of control. This direction has been developed in research work executed by Institute for Terotechnology in Radom for a few years. Distributed control is a natural consequence of transferring methods of distributed[...]
14
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W rozproszonych systemach sterowania zachodzi wymiana informacji pomiędzy urządzeniami poprzez przemysłową sieć komputerową noszącą nazwę magistrali miejscowej (fieldbus). W skład rozproszonego systemu sterowania wchodzą stacje sterujące i zbierające dane. W artykule został rozwinięty model obrazują[...]
EN A distributed control system consists of a set of control and data aquisition stations that exchange data over an industry computer network known as a fieldbus. In the paper a model is developed which describes information flow from and to stations. In design of a distributed control systems RT (Rea[...]
15
75%
Systems Science
EN Coalgebra and coinduction provide new results and insights for modular supervisory control of discrete-event systems (DES), where the overall system is composed of subsystems that are combined in synchronous (parallel) product. Modular supervisory control is studied within the coalgebraic framework.[...]
16
75%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The field of remote sensing is an area of science and technology that has undergone rapid development in recent years. This paper focuses primarily on how to exploit the capabilities made available by remote sensing and how to put them to use by combining them with a sys-temic approach to design and[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Współczesne systemy sterowania rzadko są projektowane jako układy autonomiczne. Zazwyczaj są one połączone przewodowymi lub bezprzewodowymi kanałami transmisji danych, wymieniając dane z innymi urządzeniami automatyki i tworząc systemy sterowania rozproszonego. Od strony teoretycznej modele rozprosz[...]
EN Modern control systems are rarely found as autonomous control units. Usually they are connected by teletransmission channels, exchanging data with other control units, and creating a distributed control systems (DCS). From theoretical point of view models of DCS may have more complex dynamics, which[...]
18
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 12 142-144
PL W artykule przedstawiono etapy projektowania rozproszonego systemu sterowania binarnego oraz jego wizualizacji, zrealizowanego z wykorzystaniem sterowników PLC Simatic 200 oraz monitora dotykowego Magelis XBTG 5330. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z wymianą danych przez interfejsy eth[...]
EN In the paper have been presented the phases of design of the distributed binary control system and its visualization implemented with Siemens Simatic 200 PLCs and a Schneider touch monitor Magelis XBTG 5330. The special attention has been paid on the problems dealing with data transfer throughout th[...]
19
63%
Control and Cybernetics
EN We consider the finite-element approximation of a distributed optimal control problem governed by a semilinear elliptic partial differential equation, where pointwise constraints on the control are given. We prove the existence of local approximate solutions converging to a given local reference sol[...]
20
63%
Rynek Energii
2010 nr 4 129-135
PL W artykule autorzy prezentują nową ideę zasilania odbiorców w energię elektryczną - model trybów zasilania. Zaproponowany model został zaimplementowany w środowisku symulacyjnym MatlabŽ oraz przetestowany dla rzeczywistych danych i parametrów jednego z polskich dostawców energii elektrycznej, obejmu[...]
EN In the article authors present the idea of a new model of electrical energy consumer powering - the power modes model. The model is implemented in the MatlabŽ environment and it has been tested for the real parameters and data of one Polish power supplier of 2007 year spectrum. The proposed methods [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last