Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  distributed computer systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems Science
EN The paper presents a method for design of stability conditions of concurrent, repetitive processes sharing common resources. Steady-state behaviour of the system with m cyclic processes utilising a resource with the mutual exclusion is considered. Based on recurrent equations framework necessary and[...]
2
63%
Systems Science
EN Reliability of the communication network is one of its most important characteristics. When designing maximally reliable networks, subject to fixed cost constraints, the objective is to maximize the value of a chosen reliability criterion. Recently, the number of alternative routes in the networks i[...]
3
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Referat przedstawia najważniejsze problemy bezpieczeństwa rozproszonych sieci komputerowych. Bezpieczeństwo w rozproszonych systemach komputerowych powinno uwzględniać: strategię minimalnych przywilejów, dogłębną obronę, wąskie przejścia, zasadę najsłabszego ogniwa oraz bezpieczeństwo w razie awarii[...]
EN The paper presents the most significant safety problems referring to the distributed computer systems. The safety within the distributed computer systems should allow for the least privilege strategy, defence in-depth, choke points, the weak links principle and safety in case of failures. The hardwa[...]
4
38%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono konstrukcję klastra zbudowanego z wykorzystaniem procesorów Intel Xeon 2,66 GHz. Wydajność opracowanej konstrukcji badano przy użyciu standardowych, współbieżnych programów testowych NASA-NBP. Wyniki badań porównano z wydajnością innych rozproszonych systemów komputerowych i wydajności[...]
EN In this papers the construction of the high performance cluster of workstations based on Intel Xeon 2.66 GHz processor was presented. The performance of this system using professional, standard NAASA-NPB benchmark was investigated. The results of investigations were compared with performance of some[...]
5
38%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2012 nr 7 67--77
PL Artykuł dotyczy problemu bezpieczeństwa rozproszonych systemów informatycznych, w tym zwłaszcza ważnego problemu kontroli dostępu do zasobów i usług systemu. Jest wprowadzeniem w zagadnienia zarządzania zaufaniem w systemach informatycznych, rozumianym jako pewna forma zdecentralizowanej kontroli do[...]
EN The article presents the problem of distributed computer systems security. Special attention was focused on an important problem of the access control to resources and system services. It is an introduction to the issues of the trust management in IT systems, understood as a certain form of a decent[...]
6
38%
Systems Science
EN In this paper, a partial model of a multiagent system is presented. This multiagent system is built of agents that use consensus methods to construct and update their knowledge of recognizable world states. Each agent in this system encapsulates a private database containing representations of empir[...]
7
32%
Computer Science
2002 Vol. 4 77-90
PL Standard CORBA definiuje mechanizmy współdziałania systemów rozproszonych. Główną rolę odgrywa system ORB (Object Request Broker), który umożliwia zlokalizowanie odpowiedniego serwera i przezroczystą komunikację pomiędzy serwerem a klientem. W artykule przedstawiono problemy związane z bezpieczeństw[...]
EN CORBA standard defines the mechanisms of shearing services. The key rule plays ORB (Object Request Broker) which enables location of suitable server and transparent communication between client and server. This paper presents problems connected with security during communication between ORB systems.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last