Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete-time system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Control Sciences
EN It is noted that for small sampling periods the superiority of the delta operator (DO) models over the shift operator (SO) concerns only recording of model coefficients and some analytical calculations. It is aslo noted that in the simultations, making it possible to obtain the time response of the [...]
2
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The realization problem for single-input single-output 2D positive fractional systems with different orders is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 43--44
EN In this paper the energy of different inputs of perfect control will be comprised. The right-invertible matrices, which is a part of said control strategy, with the non-unique σ-inverse raise a question about the set of minimum-energy degrees of freedom.
4
100%
Logistyka
EN A new notion of cone-realization for discrete-time linear systems with delays is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of cone-realizations of discrete-time linear systems with delays are established. A procedure is proposed for computation of a cone-realization for a given[...]
5
88%
Control and Cybernetics
EN Applying a general theorem developed by Basar (1981), providing a set of sufficient conditions for a triple of strategies to be in hierarchical equilibrium, to games in normal (strategic) form, we study three-player Stackelberg games for linear quadratic discrete-time descriptor systems with three l[...]
6
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN A new notion of a realization of transfer matrix of (P, Q, V)-cone-system for discrete-time linear systems is proposed. Necessary and sufficient conditions for the existence of the realizations are established. A procedure is proposed for computation of a realization of a given proper transfer matri[...]
7
88%
Systems Science
EN The continued fraction expansions (CFE) approach coupled with several powerful stable reduction methods is proposed for the reduction of high order z-transfer functions. These methods include the advantages of stability preservation methods (SPM), such as Routh approximation, Routh Hurwitz array and[...]
8
88%
Systems Science
EN In this work, simplification methods of robot models for reducing simulation time are proposed. Reducing simulation time by means of increasing a discrete time step is proposed. The evaluation of both simplifications of robot models and increasing the discrete time step are presented. For AS robot a[...]
9
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN In the paper there bas been made an advantage of the non-classical operational calculus to determination of the response of the certain discrete time-systems. The Z-transform is often used to analysis of the stationary discrete time-systems. However, the use of the Z-transform to determination of th[...]
10
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano kontroler ślizgowy o czasie dyskretnym do przekształtników DC-DC. Kryterium obecności powierzchni ślizgowej jest wyprowadzone bazując na technice LMI i metodzie Lapunowa.
EN A discrete-time sliding mode controller is presented for DC-DC converters. A criterion for the existence of the sliding surface is derived based on the LMI technique combined with the Lyapunov method. In addition, the design of sliding mode control is presented according to the reachability conditio[...]
11
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents the problem of external dynamic linearization of the discret-time systems defined on smooth or analytic manifold. The main result is that nonlinear system is externally dynamically feedback linearizable if its difference output universe is free. Moreover, the number of free genera[...]
12
88%
Archives of Control Sciences
EN The problem of the state and output stabilization of discrete-time delay systems on Hilbert spaces is considered. Sufficient and necessary conditions for the state stabilization are given. Analogue results for the output stabilization are presented. This work is organized in three sections. The sta[...]
13
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 2 170-172
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie x0-obserwowalności liniowych układów dyskretnych z wieloma opóźnieniami w wektorze stanu. Ten rodzaj obserwowalności jest szczególnym przypadkiem tzw. chwilowej obserwowalności [1] i zakłada problem odtworzenia nie opóźnionego składnika, tj. wektora x0 w wektorze waru[...]
EN In the paper the x0-observability problem for the standard linear discrete-time systems with multiple delays in the state vector is presented. Necessary and sufficient conditions for x0-observability of this dynamical systems are given. A method for computing the initial condition is proposed. Consi[...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 418-422
PL Artykuł jest próbą określenia graficznej interpretacji różnicy i sumy wstecznej niecałkowitego rządu (R/SNCR). R/SNCR staje się ważnym narzędziem matematycznym wykorzystywanym w identyfikacji oraz sterowania obiektami dynamicznymi. Dobre zrozumienie operacji R/SNCR, analogiczne do graficznej interpr[...]
EN In this paper an attempt to formulate a graphical interpretation of a fractional-order backward difference/sum (FOBD/S) is presented. The FOBD/S is a very important mathematical tool in dynamical systems identification and control strategies synthesis. A good understanding of the FOBD/S operation m[...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie dyskretno-czasowego estymatora opóźnienia międzypróbkowego sinusoidy, działającego z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje koncepcję przekształcenia Hilberta sygnału odniesienia w celu estymacji różnicy faz względem zaszumi[...]
EN In the paper a novel open-loop solution of a sine wave sub sample time delay estimator operating in the discrete-time domain is presented. The proposed solution is based on a concept of Hilbert transforming the reference signal in order to estimate the phase difference relative to the received noise[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 55-65
PL Podano nową koncepcję praktycznej stabilności stożkowych liniowych ułamkowych układów dyskretnych. Sformułowano i udowodniono warunki konieczne i wystarczające dla praktycznej stabilności stożkowych układów ułamkowych. Wykazano, że: 1) stożkowe układy ułamkowe są praktycznie stabilne wtedy i tylko w[...]
EN . A new concept (notion) of the practical stability of cone fractional discrete-time linear systems is introduced. Necessary and sufficient conditions for the practical stability of the cone fractional systems are established. It is shown that: 1) the cone fractional systems are practically stable i[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 151 19-24
PL W pracy podano definicje oraz warunki konieczne i wystarczające punktowej zupełności oraz punktowej degeneracji liniowych dyskretnych układów ułamkowego rzędu, standardowych oraz dodatnich. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN Definitions and necessary and sufficient conditions for the pointwise completeness and the pointwise degeneracy for discrete-time linear systems of fractional order, standard and positive, have been given. Considerations have been illustrated by example.
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 142-152
PL Przedstawiono zagadnienie pomiaru sygnałów okresowych, w systemie pomiarowym, w którym warunki pomiaru determinują dynamikę czujników. Czujniki mają zmienne w czasie i okresowe właściwości. Badany system pomiarowy ma strukturę równoległą. Dwa równolegle pracujące tory pomiarowe posiadają, każdy, wła[...]
EN The question of the measurements of periodical signals is presented, in the measurement system in which the conditions of the measurement environment determine the dynamics of sensors. The sensors become time-varying and periodical objects. The studied measurement system has the parallel structure. [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 143 67-74
PL W pracy sformułowano definicje oraz podano warunki konieczne i wystarczające obserwowalności dodatnich (wewnętrznie) układów dyskretnych z wieloma opóźnieniami zmiennych stanu. Podano metodę na wyznaczenie wektora warunków początkowych. Rozważania zilustrowano przykładem.
EN Definitions and necessary and sufficient conditions for observability of positive (internally) discrete-time systems with multiple delays in state vector have been given. Considerations are illustrated by numerical example.
20
75%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2006 z. 145 97-104
PL W pracy podano metodę wyznaczania dodatnich realizacji z opóźnieniami dla zadanej właściwej macierzy transmitancji układu dyskretnego. Podano warunki wystarczające istnienia realizacji dodatnich z opóźnieniami oraz procedurę wyznaczania takich realizacji. Procedurę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer matrix of discrete-time systems with delays is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer matrix are established. A procedure for finding positive realizations of a given proper [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last