Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete wavelet transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Image Processing & Communications
EN The article depicts possibility of using Matching Pursuit decomposition in order to recognize unspecified hazards in network traffic. Furthermore, the work aims to present feasible enhancements to the anomaly detection method, as well as their efficiency on the basis of a wide collection of pattern [...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Najczęściej stosowane algorytmy dyskretnej transformacji falkowej (DWT) wymagają sporych mocy obliczeniowych i dużych ilości pamięci danych, same obliczenia natomiast wykonywane są na liczbach rzeczywistych. Nie można ich zatem bezpośrednio zastosować w mikrokontrolerach. Praca przedstawia propozycj[...]
EN Most often used Discrete Wavelet Transformation algorithms need high processor capacity, a lot of data memory and real numbers for computations. So it is impossible to use DWT immediately in microcontrollers. Article presents proposition of optimization of basic DWT algorithm for implementation in m[...]
3
75%
Diagnostyka
2009 nr 1(49) 101-104
PL W pracy przedstawiono metodę diagnozowania wykruszenia koła zębatego przekładni opracowaną z pomocą dyskretnej analizy falkowej. Analiza ta umożliwia filtrację sygnału drganiowego i identyfikację lokalnych zmian energetycznych, które w niektórych przypadkach są symptomami wczesnych faz uszkodzeń kół[...]
EN This paper presents a method of tooth chipping transmission diagnosis worked out using a discrete wavelet transformation. The analysis makes it possible to filtrate vibration signal and identify local change of energy that is, in some cases, the symptom of early tooth damage. In the investigation t[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przy badaniach wykorzystujących pomiary pola elektrycznego lub magnetycznego, zjawiska zachodzące w obiektach opisuje się równaniami Maxwella, wiążącymi parametry materiałowe jak: konduktywność elektryczną, przenikalność elektryczną i magnetyczną z potencjałem. Analizując badany obszar niejednorodny[...]
EN Maxwell equation was used to describe the physical phenomenon in measurement of electrical and magnetic fields. This equation was used to connecting potential with electric and magnetic permeability. Block and asymmetric matrix was given after boundary element method was used to describe the testing[...]
5
75%
Opto - Electronics Review
EN This article describes the way in which image is prepared for content-based image retrieval system. Automated image extraction is crucial; especially, if we take into consideration the fact that the feature selection is still a task performed by human domain experts and represents a major stumbling [...]
6
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie entropii i odchyleń standardowych detali wysokoczęstotliwościowych dyskretnej, diadycznej transformacji falkowej w detekcji i lokalizacji zakłóceń w sygnale elektroenergetycznym. Przedstawiono w jaki sposób można dokonać separacji i rekonstrukcji wybranych zak[...]
EN The utilization of entropy and standard deviations of high frequency details of dyadic discrete wavelet transform in detection and localization disturbances in power signal was presented in this article. The manner of separation and reconstruction of selected disturbances from signal on the basis of[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 65--68
PL Artykuł prezentuje zastosowanie transformaty falkowej do wibracyjnej diagnostyki hydrogeneratorów. Biorąc pod uwagę niestacjonarny charakter sygnałów wibroakustycznych i dokonując analizy za pomocą dyskretnej transformaty falkowej uzyskuje się informację potrzebne do diagnostyki hydrogeneratora.
EN The paper presents application of wavelet transform in vibration diagnostics of hydropower units. It lies in the fact that, in view of a considerable nonstationarity of vibroacoustic signals, the spectral analysis thereof comprises discrete wavelet transformation so that spectral information both in[...]
8
63%
Rynek Energii
2011 nr 2 90-94
PL Jednym z aktualnych trendów w rozwoju inteligentnych sieci energetycznych (ang. Smart Grids), widocznym szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest wdrażanie urządzeń pomiarowych wskazujących przesunięcie fazowe (ang. PMU Phasor Measurment Unit), nazywanych synchrofazorami. W niniejszym artykule przed[...]
EN In this paper, a new trend of synchrophasors deployment in energy Smart Grids are discussed. Information about synchrophasors and the NASPINet architecture is given. Moreover, the proposition of synchrophasors data analysis is presented. We propose to apply Discrete Wavelet Transformation (DWT) in o[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 164-166
PL W artykule omówiono zasady działania opracowanego algorytmu łączącego możliwości rozpoznawania występujących jednocześnie uszkodzeń katastroficznych i parametrycznych w nieliniowych, analogowych układach elektronicznych. W wyniku wstępnego przetworzenia sygnałów testowych, otrzymanych na drodze pomi[...]
EN This paper provides an algorithm that allows simultaneous catastrophic and parametric faults recognition in nonlinear analog circuits. First we establish dictionary containing signals measured at the chosen outputs of the unbroken and having assumed faults circuits. The mentioned signals are filtere[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last