Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discrete wavelet transform
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN A phoneme segmentation method based on the analysis of discrete wavelet transform spectra is described. The localization of phoneme boundaries is particularly useful in speech recognition. It enables one to use more accurate acoustic models since the length of phonemes provide more information for p[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Dzięki wykorzystaniu zależności pomiędzy współczynnikami filtrów w dyskretnej transformacie falkowej możliwe jest zredukowanie liczby operacji koniecznych do wykonania takiego algorytmu. Struktura powstała w wyniku uwzględnienia takich zależności jest nieregularna. Utrudnia to wykorzystanie konwencj[...]
EN Taking advantage of relationships between filter coefficients in discrete wavelet transform (DWT) reduction of required operations could be achieved. Resulting structure is irregular. It hinders the usage of conventional DSP processors. In this article alternative solution is proposed based on xpute[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The paper presents novel approach in distribution protection technic of fault line selection based on analysis of generated transient. Advantages of discrete wavelet transform for signal analysis are discused. The potential of using discrete wavelet transform in protective relay is examined and mode[...]
4
100%
Metrology and Measurement Systems
2015 Vol. 22, nr 2 303--314
EN This paper presents the design process and the results of a novel fall detector designed and constructed at the Faculty of Electronics, Military University of Technology. High sensitivity and low false alarm rates were achieved by using four independent sensors of varying physical quantities and sop[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 181-187
EN A texture segmentation algorithm which combines grey level intensity from 2 images after discrete wavelet transform and variance has been applied on 2D images to segment lamellar colonies in (α+β) titanium alloy Ti6A14V. Images were acquired using both optical microscope and X-ray tomography. The re[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN The paper concerns the problem of the application of the Discrete Wavelet Transform and the Lipschitz exponent to an estimation of function differentiability. The influence of number of discrete data (measurements points) and a class of function on the discontinuity indicator is analyzed. The proble[...]
7
100%
Journal of Applied Computer Science Methods
2013 Vol. 5 No. 2 123--135
EN It has been shown that application of assembly implementation of Streaming SIMD Extensions (SSE) shortens the time needed to apply filtration in twochannel filter bank by tenfold, comparing to non-optimized version, written in Microsoft Visual C++ 2010 Express, without assembler extensions. The impl[...]
8
100%
Engineering Transactions
EN The structures examined in this paper are bridge-type trusses that were previously used as railway viaduct support structures. The considered trusses are modelled as 2D and 3D structures. The lower chord bar of the considered structure can be loaded by external forces located outside the rigid nodes[...]
9
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2019 Vol. 57 nr 2 501--518
EN Wavelet transforms (WTs) have gained popularity due to their ability to identify singularities by decomposing mode shapes of structures. In VBDD, the support condition of a structure influences structural responses and modal properties. In fact, the structural responses and modal properties are a lo[...]
10
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Istotnym zagadnieniem w diagnostyce kardiograficznej jest automatyzacja procesu rozpoznawania sygnału elektrokardiograficznego (EKG), polegająca na wyznaczaniu w analizowanym sygnale charakterystycznych elementów w postaci: załamków, odcinków i odstępów. Zależności amplitudowo-czasowe je opisujące s[...]
EN The presented algorithm is based on the one described in [1]. Data containing electrocardiography (ECG) signal is processed by Discrete Wavelet Transform (DWT), computed at selected, characteristic scales. QRS complex energy is the largest at these scales (Table 1). The absolute value of DWT produce[...]
11
88%
Metrology and Measurement Systems
EN A discrete wavelet transform based dynamic supply current analysis technique for detecting the catastrophic faults in analog circuits containing transistor is investigated in the paper. Some considerations due to a problem of fault localization using multiresolution approximation and the illustrativ[...]
12
88%
Machine Graphics and Vision
EN In this paper a new video watermarking scheme is proposed which depends on 2-level Discrete Wavelet Transform decomposition of each component of an RGB video frame. The scheme embeds independent watermarks into different shots. A genetic algorithm is employed to match shots to watermarks. The scheme[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 6 113--117
PL W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania dyskretnej transformaty falkowej do analizy sygnału elektroencefalografii w badaniach senności kierowcy. Parametry statystyczne sygnału analizowano z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera. Stwierdzono że najlepsza dokładność uzyskuje się st[...]
EN In this work, wireless Electroencephalogram (EEG) signals are used to classify the driver drowsiness levels (neutral, drowsy, high drowsy and sleep stage1) based on Discrete Wavelet Packet Transform (DWPT). Two statistical features (spectral centroid, and power spectral density) were extracted from [...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 7 101-103
PL W pracy zostało przedstawione podejście do zoptymalizowanej organizacji struktur algorytmicznych jednostek obliczeniowych dla realizacji bazowych operacji FDWT/IDWT ze zredukowaną liczbą mnożeń (lub układów mnożących w przypadku implementacji sprzętowej). Podejście to pozwala zmniejszyć nakłady obli[...]
EN This paper is concerned with the novel algorithmic structures for the realization of FDWT and IDWT basic procedures with the reduced number of arithmetic operations. As to well-known approaches, the immediate implementation of the above procedures requires 2L multipliers both for the DWT and IDWT b[...]
15
75%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 1 27--34
PL W artykule przedstawiono dyskretną transformcję falkową (DWT) dwóch sygnałów symulacyjnych z zastosowaniem falki dmey (dyskretny Meyer), której użyteczność potwierdziły wcześniejsze badania [5]. Przedmiotem badań były sygnały - wzorce oraz sygnały powstałe z wzorca poprzez dodanie tła losowego - za[...]
EN In the article, there was a Discrete Wavelet Transform (DWT) of two simulation signals shown with the usage of waves which had been proven to be effective in previous research. The subjects of the article are signals-modules and the signals created from the modules by adding a randomised background-[...]
16
75%
Problemy Eksploatacji
2006 nr 1 7-13
PL W artykule przedstawiono analizę wielorozdzielczą symulowanego sygnału wibroakustycznego. Celem analizy było określenie kryterium wyboru falki oraz głębokości dekompozycji w zależności od rodzaju zakłóceń wprowadzonych do sygnału wibroakustycznego. Artykuł przedstawia dekompozycje z zastosowaniem t[...]
EN The paper presents multi-distributive analysis of simulated vibroacoustic signal. The aim of the analysis was defining the criterion of wavelet selection and intensity of the decomposition according to the type of noise added to the vibroacoustic signal. The article describes only those analyses by [...]
17
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy przedstawiono metodę identyfikacji pęknięć wielopołożeniowych opartą o dyskretną transformację falkową. Analiza została przeprowadzona na belkach z laminatu polimerowego. Wyznaczenie lokalizacji pęknięć polegało na ocenie postaci własnych drgań belek z pęknięciami. Postacie własne były otrzy[...]
EN A method for the identification of multiple cracks based on Discrete Wavelet Transform is presented. The analysis is provided on beams made of polymeric laminate. The estimation of the crack locations is based on the evaluation of natural modal shapes of precracked beams. The modal shapes were estim[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 131-138
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych uzyskanych z dyskretnej analizy falkowej.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used discrete wavelet transform (DWT) and SVM neural network.
19
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2004 Vol. 9, no 3 547-556
EN An efficient and efficacious response to the continuous request of "high performance", in terms of qualitative standards, becomes one of the most important factors in determining the profit of a business. The aim of this paper is to check the reliability of a signal analysis method based on a Discre[...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 11 1174--1178
PL Dla metody monitorowania powierzchni obrobionej, opracowanej w Zakładzie Monitorowania Procesów Technologicznych Politechniki Koszalińskiej, podstawowym źródłem informacji jest obraz cyfrowy tej powierzchni [1-3]. Każda zmiana warunków pozyskiwania i przetwarzania obrazu wpływa na dokładność i wiary[...]
EN A digital image of a machined surface consists of numbers describing the reflection of light from the surface. In this paper there is presented a method of image processing for emphasizing the features of surface roughness. It is based on the properties of the Wavelet Transform to detect the presenc[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last