Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discharge lamp
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2006 nr 3 16-17
PL Oświetlenie żarowe (popularne żarówki) stanowi obecnie zaledwie 30% sztucznego światła. Na pozostałe 70% składaja sie lampy wyładowcze, takie jak świetlówki, lampy rtęciowe, lampy sodowe i metalohalogenowe oraz promienniki ultrafioletu. Wprowadzenie ich do użycia na tak szeroką skalę na początku lat[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 221-230
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 257--260
PL W artykule przestawiono opis prototypowego statecznika do lamp wyładowczych pracującego przy wysokiej częstotliwości. Zawarto wyniki badań wartości energii promieniowania świetlnego oraz pulsacji strumienia świetlnego dla wysokoprężnej lampy sodowej oraz lampy metalohalogenkowej zasilanych z opracow[...]
EN The article describes, a prototype of electronic ballast for discharge lamps operated at high frequency. Results of investigations into luminous flux values and luminous flux pulsation for a high pressure sodium lamp and metal-halide lamp, powered by electronic and traditional ballasts are presented[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 211-220
PL Przedstawiono zależności pomiędzy chemicznymi i geometrycznymi charakterystykami jarznika lampy wyładowczej a własnościami promienistymi lampy.
EN The relationships of chemical and geometrical parameters of discharge lamp arc and spectral characteristics of the lamp are shown. The influence of the halogen impurities selection as well as geometry of arc in high-pressure discharge lamps on its spectral characteristics and operational quality are[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 201-209
PL Przedstawiono metody wyznaczania parametrów fizycznych lamp wyładowczych przy wykorzystaniu badania radialnego rozkładu temperatury w jarzniku lampy.
EN Methods of estimation of physical parameters of discharge lamps based on testing of radial temperature distribution in the arc housing are shown and discussed. The possibility of intentional changing of spectral characteristic lamps by modifying of its working parameters is considered.
6
75%
Nowa Elektrotechnika
2007 nr 9 (37) 10--13
7
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono wpływ położenia lampy wyładowczej w światłowodowym systemie oświetleniowym na rozkład natężenia oświetlenia na czole światłowodu. Rozkład natężenia badano w naświetlaczu przy wykorzystaniu lampy HQI®- R 150 W.
EN The distribution of the luminous fluxd density in the focus of a discharge a lamp depends solely on its working position. The main goal of this work was to perform measurements of the distribution of the luminous flux density in the focus of the HQI® - R 150 W lamp, in various working positions. Wit[...]
8
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 4 11--14
PL Przedstawiono główne zalety stosowania elektronicznych układów zasilających lampy wyładowcze w porównaniu z tradycyjnymi układami zasilającymi.
EN The paper presents principal advantages of electronic supplies for discharge lamps when compared with traditional supply systems.
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 5 451-455
PL Tętnienie światła lamp fluorescencyjnych jest wadą z oświetleniowego punktu widzenia. Głębokość tętnienia jest zależna od cech charakterystycznych lampy związanych z luminoforem a mianowicie: rodzaju, składu granulacji, sposobu nałożenia i temperatury barwowej oraz od częstotliwości prądu w układzie[...]
EN Light ripple of fluorescent lamps is with lighting point of sight the defect. It the depth of pulsating is dependent from; the of lamp connected from phosphors characteristic feature and namely; the kind, type - matter of granulation, way of putting on and colour temperature, as well as from frequen[...]
10
51%
Nowa Elektrotechnika
2004 nr 2 20--24
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last