Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  direct torque control
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Among all control methods for induction motor drives, Direct Torque Control (DTC) seems to be particularly interesting being independent of machine rotor parameters and requiring no speed or position sensors. The DTC scheme is characterized by the absence of PI regulators, coordinate transformations[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN This paper presents a new simple field weakening (FW) strategy for the Direct Torque Control (DTC) of the induction motor (IM). Based on the Space Vector Modulated - Direct Torque Control (SVM- DTC) scheme, an analysis and comparison of conventional (1/ωm) and proposed method are presented for a who[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN In this paper the direct flux and torque control structure based on Flux-error Space Vector Modulation (DTC-FSVM) has been analyzed and compared to a classical DTC-SVM system. The control structures have been tested in a wide speed range including field weakening algorithm based on the voltage and c[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 132-139
PL Przedstawiono analizę strategii DTC w napędzie pięciopoziomowym i zaproponowano 24-sektorową tabelę przełączeń. Strumień był ulepszony dzięki zastosowaniu cyfrowego filtru dolnoprzepustowego o różnej częstotliwości odcięcia. Wprowadzono algorytm kompensacji błędu amplitudy i fazy dla różnych prędkoś[...]
EN This paper gives a detailed analysis of direct torque control (DTC) strategy in a five-level drive and proposes a 24-sector switching table. Also, flux estimation has been improved by a discrete-time low-pass filter (LPF) with variable cut-off frequency. Algorithm to compensate the amplitude and pha[...]
5
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN This paper presents novel biconverter structure to supply the Doubly Fed Induction Machine (DFIM). Two Voltage Source Inverters (VSI) feed the stator and rotor windings. The outputs of two VSI are combined electromechanically in the machine and, as a result, novel features can be obtained. For examp[...]
6
88%
Archives of Control Sciences
EN Direct torque control (DTC) allows for very high quality torque control without a need for current controllers tuning or using coordinate transformation. However, barge torque ripples arise as well as inconstant inverter switching frequency due to the hysteresis of comparators. This paper present a [...]
7
88%
Archives of Control Sciences
2013 Vol. 23, no. 3 361--376
EN This paper presents the synthesis of an adaptive observer which is used for the improvement of the direct torque control of induction motor drives. The observer detects stator flux components in two-phase stationary reference frame, rotor speed and stator resistance by measure of the stator terminal[...]
8
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 273-279
PL Artykuł opisuje sposób sterowania silnikiem indukcyjnym bez użycia jakichkolwiek sygnałów z silnika w postaci sprzężeń zwrotnych. Sygnały sterujące dla falownika wypracowywane są na podstawie modelu komputerowego układu. Zamodelowany układ zawiera implementację sterowania DTC oraz model matematyczny[...]
EN This article describes a kind of control of induction motor that do not use any signals from motor as a feedbacks. The control’s signals for inverter are provided by computer’s model of setup. This model includes DTC scheme and mathematical model of motor and inverter. This paper includes the result[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 309-313
PL W artykule opisano bezpośsrednie sterowanie momentem z przestrzenną modulacją wektora bazującą na kącie obciążenia i regulatorze PI. Sterownik dynamicznie oblicza kąt między wektorami strumienia stojana i wirnika. Ta strategia jest łatwa do zastosowania co potwierdziły wyniki eksperymentu.
EN This work proposes a direct torque control with space vector modulation based on load angle using PI controllers. This controller calculates dynamically the load angle between stator and rotor flux vectors using a PI controller. A reference of stator flux on stationary reference frame is calculated [...]
10
75%
Archives of Control Sciences
EN In this work, a novel switching vector selector in Direct Torque Control of an induction machine using Artificial Neural Network is studied. In the first part, we describe design of a speed sensor-less Direct Torque Control (DTC) strategy of an induction motor supplied by a two-level voltage source.[...]
11
75%
Archives of Control Sciences
EN The paper deals with development of sensorless Direct Torque Control (DTC) system based on neural network. This network is built to solve the task of proper switching states selection based on information about electromagnetic torque and stator flux (position and magnitude) of induction motor. In fa[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 179-181
PL W artykule przedstawiono model napędu z silnikiem indukcyjnym zasilanym przez przekształtnik DTC. W układzie sterowania napędu zaproponowano zastosowanie regulatora rozmytego prędkości obrotowej. Przedstawiono ogólną formułę bazy reguł oraz procedurę strojenia dla regulatora rozmytego typu Mamdanieg[...]
EN The paper presents a drive model with an induction motor fed by DTC converter. The application of the rotational speed fuzzy controller in the control system drive was proposed. The general rule base and the tuning procedure for the Mamdani fuzzy controller was presented. The simulation tests of the[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 5 40--44
PL Artykuł przedstawia algorytm sterowania maszyny dwustronnie zasilanej gdzie bezpośredniej kontroli podlega generowany moment elektromagnetyczny oraz zaproponowana zmienna skalarna, która pozwala na kontrolę chwilowej wartości generowanej mocy biernej. Przedstawiono zasadę działania metody sterowania[...]
EN The paper presents a direct control of a DFIG electromagnetic torque and proposed scalar variable indirectly responsible for reactive component of instantaneous stator power. The principles of the control are presented and the simulation results of control method performance for balanced and unbalan[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 4 286-292
PL Prądy łożyskowania w silniku indukcyjnym powodowane przebiciem w cienkiej warstwie smaru są jedną z głównych przyczyn uszkodzenia łożysk i jest funkcją składowej wspólnej napięcia CMV. W artykule zaprezentowano tabele przełączeń umożliwiającą redukcję CMV w sterowniku bezpośredniej kontroli momentu [...]
EN Bearing currents in induction motors caused by breakdown of thin layers of grease (electrical discharge machining) known as the main factor in bearing damage and is a function of common mode voltage (CMV). In this paper various switching tables to reduce CMV and thus bearing currents in a DTC-contro[...]
15
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 27-36
PL W artykule omówiono zasady bezpośredniego sterowania momentu oraz mocy biernej (DTC) maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej, zaprezentowano schemat układu sterowania, opisano budowę układu laboratoryjnego oraz przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych.
EN The principles of the direct control of the motor torque and reactive power in the double-fed induction machine stator circuit are described in the paper. The laboratory system and chosen results of experimental tests of the machine controlled according to the DTC method are presented.
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 12 280-287
PL Artykuł opisuje układ sterowania DTC dla silnika indukcyjnego, w którym tradycyjne regulatory zostały zastąpione regulatorem neuronowym. Opisano proces projektowania i uczenia sieci neuronowej. W artykule zawarte zostały wyniki badań symulacyjnych oraz badań eksperymentalnych.
EN This article describes a DTC control strategy of induction motor. The traditional controllers have been replaced by neural controller. The way from initialization to learning neural network are described. This paper includes the test results of computer’s simulations and experiments.
17
75%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 2 433–-445
EN Maximum Torque Control (MTC) is a new method applied for control of induction motor drives. The drive is controlled by dc voltage supplying a converter in the range below nominal speed and by a field that weakens for a speed range above the nominal speed. As a consequence, the control is quite simil[...]
18
75%
Power Electronics and Drives
2019 Vol. 4 (39) 115--124
EN Synchronous reluctance motor drives are one of the most attractive alternatives of permanent magnet synchronous motor drives and induction motor drives in the field of conventional industrial and household applications. This tendency is expected to be continued in the case of motion control applicat[...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2002 R. 4, nr 10 26--28
PL Danfoss wprowadził na rynek przetwornicę częstotliwości VLT® 5000 Flux - dynamiczny sterowany wektorem strumienia pola napęd do wymagających zastosowań. Dzięki połączeniu sterowania wektorem strumienia z serwomotorami lub standardowymi silnikami AC otrzymujemy rozwiązanie napędu o niezwyk[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 6 101-104
PL W artykule opisano nową metodę sterowania silnika indukcyjnego DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas), oraz porównano ją z działaniem klasycznej metody DTC. Podstawą porównania obu metod była częstotliwość łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych[...]
EN The present article describes the new DTC-3L-3A (Direct Torque Control-3 Levels-3 Areas) control method of induction motor, as well compare this method with the DTC control method. The switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last