Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  direct carbon fuel cell
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 2 81--91
PL Jednym z priorytetów polityki energetycznej Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji CO2, pochodzącej z sektora energetycznego. Aby sprostać temu wyzwaniu w Polsce, której energetyka opiera się głównie na elektrowniach spalających węgiel kamienny i brunatny, należy już dzisiaj podjąć odpowiednie p[...]
EN EU energy policy has given high priority to the reduction of CO2 emissions, first and foremost the emissions from the power industry. To meet this challenge, especially in Poland where the power industry is based on hard and brown coal power plants, adequate countermeasures should be undertaken as s[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 7 268--270
PL Węglowe ogniwa paliwowe (DCFC), intensywnie rozwijane w ostatniej dekadzie, oferują generację energii elektrycznej z potencjalnie znacznie wyższą sprawnością niż obecnie uzyskiwana w elektrowniach węglowych. Istniejąca technologia elektrolitów stałotlenkowych jest jedną z platform technologicznych u[...]
EN Direct carbon fuel cells (DCFC), developed intensively in the last decade, offer electric current generation with potentially much higher efficiency than currently achieved in coal-fired power plants. The existing planar solid oxide fuel cell technology is one of several possible fuel cell technolog[...]
3
84%
Archives of Thermodynamics
2013 Vol. 34, no. 4 187--197
EN The influences of various operating conditions including cathode inlet air flow rate, electrolyte temperature and fuel particles size on the performance of the direct carbon fuel cell DCFC were presented and discussed in this paper. The experimental results indicated that the cell performance was en[...]
4
84%
Journal of Power of Technologies
2017 Vol. 97, nr 5 382--387
EN The direct carbon fuel cell (DCFC) is a power generation device that converts the chemical energy of carbonaceous fuels (e.g. fossil coals, charred biomass, activated carbons, graphite, coke, carbon black, etc.) directly into electricity. However, the use of coal in the DCFC is sometimes problematic[...]
5
84%
Materiały Ceramiczne
2010 T. 62, nr 2 143-148
PL W pracy przeanalizowano wpływ przewodności jonowej elektrolitów tlenkowych ZrO2-Y2O3 na efektywność pracy płaskiego stałotlenkowego ogniwa paliwowego z bezpośrednim utlenianiem węgla (DC-SOFC), pracującego w temperaturach od 600 do 850°C. Badane roztwory stałe zawierały od 3 do 12% mol. Y2O3 w ZrO2.[...]
EN The paper examines the influence of ionic conductivity of solid oxide electrolytes (ZrO2-Y2O3) on efficiency of a planar solid oxide fuel cell with direct oxidation of carbon (DC-SOFC), operating at temperatures from 600 to 850°C. The ZrO2 solid solutions contained from 3 to 12 mol% Y2O3. The highes[...]
6
84%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 4 87--102
PL Wśród wielu nowoczesnych, wysokosprawnych technologii energetycznych pozwalających na przetwarzanie energii chemicznej węgla w energię elektryczną i ciepło na szczególną uwagę zasługują węglowe ogniwa paliwowe (ang. Direct Carbon Fuel Cells – DCFC). Są to urządzenia, które umożliwiają, jako jedyne s[...]
EN Among the numerous modern, high-efficiency energy technologies allowing for the conversion of chemical energy of coal into electricity and heat, the Direct Carbon Fuel Cells (DCFC) deserve special attention. These are devices that allow, as the only one among all types of fuel cells, to directly con[...]
7
67%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 139--160
EN This review presents three directions in solid oxide fuel cell (SOFC) technology development involving solid-state carbon in some stage of the fuel-to-electricity conversion process: direct carbon (DC-SOFC), integrated gasification (IG-SOFC) and deposited carbon (rechargeable SOFC). Recent achieveme[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last