Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 144
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Szybkie przetwarzanie dużych ilości danych pomiarowych wymaga użycia specjalistycznych programów obliczeniowych. Prezentowane oprogramowanie zostało samodzielnie opracowane przez autora z przeznaczeniem do rozwiązywania ściśle określonych zadań numerycznych związanych z obróbką sygnałów w układach a[...]
EN Fast computation of large amount of data is still an ambitious task for many mathematical programs. Although, there are some environment like Matlab or Mathcad which provide a lots of numerical features, their working speed is to slow to make "on flow" analyze of signals (with non-built-in functions[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono metody wykrywania zakłóceń oparte na analizie przebiegu pod kątem spełniania normy PN-EN 50160. Opracowane algorytmy analizy zakłóceń pozwalają określić moment pojawienia się zakłócenia oraz czas jego trwania. W artykule opisano metodę filtracji zakłóceń z przebiegów napięci[...]
EN In the article methods of disturbance detection in power network based on the waveform analysis related to conformance with PN-EN 50160 standard have been described. The developed algorithms enable to determine the moment of disturbance appearance, its level and time duration. A filtering method of [...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 4 120-124
PL W artykule przedstawiony jest algorytm określania miejsca zwarcia w linii rozgałęzionej (z trzema odcinkami), który może mieć zastosowanie do celów inspekcyjno-remontowych. Analizę proponowanej metody przeprowadzono w oparciu o wyniki komputerowej symulacji rozpatrywanej sieci z użyciem programu ATP[...]
EN This paper presents an algorithm for locating faults on three-terminal power lines for inspection-repair purposes. The presented method has been tested and evaluated with use of fault quantities obtained from versatile simulations of faults with the software ATP/EMTP package. Results of fault locati[...]
4
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję obiektywnej miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania (tzw. współczynnik PIF — opracowany przez autora i omówiony we wcz[...]
EN In an article is proposed a new universal objective quality index, which is easy to calculate and applicable to various image processing applications. There is described a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, particularly for non-linear digi[...]
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne aplikacje z dziedziny rozpoznawania mowy i mówcy wykorzystują coraz bardziej wyrafinowane techniki przetwarzania sygnałów. Mikrokomputery i tanie układy cyfrowe pomagają rozwiązywać wiele problemów występujących przy przetwarzaniu takich sygnałów, jak np. mowa ludzka. Cyfrowe przetwarzani[...]
EN Modern speech and speaker recognition applications include morę and morę sophisticated signal-processing technologies. Microcomputers and Iow cost digital circuits help to solve many signal pro-cessing problems. Digital signal processing has quickly replaced the conventional one, especially in spect[...]
6
100%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule przedstawiono definicję miary jakości odwzorowania sygnału wejściowego na wyjście dowolnego algorytmu DSP, a w szczególności nieliniowych filtrów cyfrowych. Współczynnik probabilistycznej wierności odwzorowania bazuje na funkcji wiążącej dystrybuantę odpowiedzi algorytmu z dystrybuantą wy[...]
EN In an article described is a new definition of input-to-output signal projection fidelity coefficient for any DSP algorithm, in particularly for non-linear digital filter. The probabilistic fidelity coefficient is based on a function that assigns an algorithm distribuants: response with constraint. [...]
7
100%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper presents an overview of algorithms for one-phase active power estimation using digital signal processing in the time domain and in the frequency domain, and compares the properties of these algorithms for a sinusoidal test signal. The comparison involves not only algorithms that have alre[...]
8
100%
Archives of Control Sciences
2013 Vol. 23, no. 4 427--446
EN In the paper an intelligent software package MULTI-EDIP for computer-aided identification of multivariate signals and systems is presented. Purposes and main requirements for computer-aided identification are discussed. A summary of the most important MULTI-EDIP services with a focus on expert advic[...]
9
100%
Measurement Automation Monitoring
EN The paper presents a method of measuring the structure of traffic, based on the ground vibration generated by moving vehicles. The measuring system, which uses the presented method, works according to a classical model of pattern recognition process. The method of extracting features based on the wa[...]
10
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 9 769-773
PL W artykule zostaną przedstawione wyniki badań układów wejściowych wybranego zabezpieczenia cyfrowego. Przeprowadzona zostanie wstępna analiza poprawności ich pracy w przypadku sygnałów wejściowych w postaci mono- i poliharmonicznych sygnałów napięciowych i prądowych o zmiennej amplitudzie i częstotl[...]
EN Today's digital technology makes it possible to construct power system protection devices characterized by the so-called open architecture. It assumes that such devices can easily adapt their hardware and software functions to the automation tasks of different power system objects. Additionally, the[...]
11
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN The following paper describes an application of reconfigurable hardware architectures for processing of huge data streams. Radar, sonar and high speed internet networks are typical sources of data that require extreme computing power and resources to enable real time acquisition, processing and mana[...]
12
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 9 297--302
EN The paper presents the test procedure for determining dynamic parameters of mechanical structures, by using the method of wavelet analysis of vibration signals as a response of the construction to impulse excitation. Basic mathematical foundations have been shown for a mechanical system with one deg[...]
13
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 4 773--781
EN A new ultrasound digital transcranial Doppler system (digiTDS) is introduced. The digiTDS enables diagnosis of intracranial vessels which are rather difficult to penetrate for standard systems. The device can display a color map of flow velocities (in time-depth domain) and a spectrogram of a Dopple[...]
14
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 411--418
EN Fast development of technology over the last decades has contributed to the adverse effects that may affect human health (both physical and mental). Such negative effects may include noise and vibration. These phenomena are accompanied by most of the technological processes. Need for more efficient [...]
15
100%
Polish Maritime Research
2014 nr 2 65--75
EN The article presents the equipment and digital signal processing methods used for modernizing the Polish Navy’s sonars. With the rapid advancement of electronic technologies and digital signal processing methods, electronic systems, including sonars, become obsolete very quickly. In the late 1990s a[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 37 77-80
PL Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy w[...]
EN The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from Nation[...]
17
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 113 67-74
EN The paper presents a new method for filtering signals with use of the Modified Recursive Discrete Fourier Transform. The basis idea of the method is the application of user defined context to the recursive form of the DFT and filtration of data or signals. The context is considered as a pre-defined [...]
18
100%
Mechanik
2019 R. 92, nr 8-9 577--579
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów echolokacyjnych. Opisano prowadzone badania symulacyjne dotyczące wpływu wybranych parametrów układowych i metod przetwarzania sygnałów na możliwości detekcyjne oraz dokładność określanych współrzędnych echolokatora. Szczególną [...]
EN The paper presents issues related to the generation and processing of echolocation signals. The conducted simulation studies on the influence of selected system parameters and signal processing methods on the detection capabilities and the accuracy of the determined echolocation coordinates have bee[...]
19
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Elektroniki
1998 nr 132 42-51
EN This paper presents a design technique for high fidelity multistage decimation filters based on the polyphase decimator structures presented by Constantinides et al, catering for powers of two sample-rate decreases. The technique is well suited for Analog-to-Digital Convener (ADC) applications in ex[...]
20
88%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper deals with a comparison between digital and analogue implementation of a synchronous detection algorithm. The commonly used implementation methods of synchronous detection are presented in the paper. The paper describes FPGA-based digital and analogue hardware approaches, focusing on the [...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last