Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 332
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2013 Vol. 8, no 1 97--104
EN In the paper a physical model of certain processes taking place when marine diesel engine is driving a synchronous generator is presented. This physical model will be a basis for a mathematical model realization in a form of equations describing the relationships between the designated parameters of[...]
2
100%
Archivum Combustionis
EN The articles gives a summary of the measurement units that are used for diagnostic measurements in fluidized bed boilers. During the verification process, the Technical University of Ostrava designed and tested various types of probes for temperature and velocity measurements, and for sampling both [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 76--85
EN The article presented non destruction method and results of using thermal method in diagnostic of marine plant operation of fishing fleet vessel.
4
80%
Journal of KONES
EN The development of diagnostic methods suitable for the monitoring of practical flames is an important objective, which is receiving a growing attention and significant research efforts. This is motivated by the need to achieve a more precise description of the process and, ultimately, implement effi[...]
5
80%
Journal of KONES
EN This study presents a diagnostic concept, the cybernetic structure and the physical model of the Autonomic Logistics System, a diagnostic sub-system implemented in the Tarpan Honker military vehicle. The system supports the driver in the process of making decisions regarding the vehicle's condition [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Failures of staring squirrel cages occur very often by asynchronous motors with double squirrel cage working in heavy operational conditions. users of these motors stream to detect this failure in the beginning in order to prevent large operational problems. From that reason the diagnostic method of[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The stages of building the diagnostic structural model of the rotor system on the example of a rotary mower were presented in the paper. The model was developed on the base of preliminary research, which allowed to assume, that the considered system is the object with two degrees of freedom. On the [...]
8
80%
Journal of KONES
EN Engineering availability and operational readiness of an aircraft are requisites for its ability to operate. After the aircraft has been supplied, both features determine airworthiness of the aircraft, in compliance with the ARC (Airworthiness Review Certificate). Improvement in methods of maintaini[...]
9
80%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 187-198
PL W referacie przedstawiono powszechnie stosowane metody diagnozowania amortyzatorów samochodów osobowych oraz zaproponowano nowe metody oparte na wibroakustycznej analizie sygnałów drganiowych.
EN The paper presents generally used methods of passenger car shock-absorbers diagnosis and new methods based on vibroacoustic analysis of vibration signals was proposed.
10
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 255-263
EN In the paper an analysis of the assessment of the technical condition of a marine diesel-electric set with limited monitoring susceptibility, on the basis of the diesel engine and generator energy parameters measurements, is presented. The proposed method is based on the assumption, that there is a [...]
11
80%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono praktyczną i skuteczną metodę oceny stanu niezawodności obiektu, bazującą na obserwacji zmian jego stanu działania (automatyka) i stanu technicznego (diagnostyka). Dostrzeżono, że zmiany potencjału stanu działania mogą być podstawą do wyznaczania symptomów uszkodzeń przemija[...]
EN This work presents a practical and effective method to evaluate the reliability status of an object basing on the observation of changes in its functioning (automatics) and its technical condition (diagnostics). It has been observed that changes of the functioning condition potential could serve to [...]
12
80%
Elektro Info
2010 nr 11 46-48
PL W ostatnich latach możemy zaobserwować popularyzację bezkontaktowych metod diagnostyki maszyn i urządzeń. Coraz częściej inżynierowie zajmujący się utrzymaniem w ruchu procesów technologicznych w zakładach przemysłowych stosują w swojej pracy kamery termowizyjne. Z ich pomocą monitorują stan element[...]
13
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 1 29-32
PL Przedstawiono nowy system diagnostyczny, który można wykorzystywać w diagnostyce i monitorowaniu stacjonarnych oraz mobilnych układów hydraulicznych. Opisywany system wzbogacono o moduł analizy stanu oleju hydraulicznego, jako źródła informacji o stanie technicznym monitorowanych obiektów.
EN This paper presents special designed on-board diagnostic system built which can be usefully for diagnosing and monitoring of different hydraulic components. Presented system has been enriched with analysis of hydraulic oil as the source of information about technical state of monitoring objects.
14
80%
Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
2003 T. 22, z. 3 239-244
EN The application of vibro-acoustic analysis methods has been presented in this paper. The described conception concerns evaluative process of the centring state in a transmission shafts within powered, marine gas turbine system as a function of ships displacement. Some structural components of the ga[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2004 Z. 12 81-93
PL W pracy przedstawiono specjalny sposób obróbki sygnału wibroakustycznego (WA), który jest odpowiedzią maszyny lub jej elementu na zewnętrzne wymuszenia od otoczenia w warunkach stacjonarnych lub podczas pracy. Przedstawione podejście polega na wstępnym wyselekcjonowaniu czasu obserwacji sygnału (T) [...]
EN In this paper a special case of vibroacoustic signal analysis was presented. Analysed signal is a response of engine part at external excitation from environment by stationary condition or during operation. The presented approach based on pre-selection of observation time of signal and then a analyt[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 285-288
PL Celem tej pracy było opracowanie sposobu postępowania w oszacowaniu zbioru parametrów posiadających decydujący wpływ na funkcje przetwarzania w ustalonych recepturą procesach jednostkowych oraz dostosowanego do ich realizacji, niezawodnego działania urządzenia, a także sprzężenia tego z kontrolą i s[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z. 11 95-106
PL W procesie oceny stanu technicznego elementów maszyn często wykorzystywana jest metoda wibroakustyczna, bo sygnały odpowiedzi akustycznej zawierają informacje o własnościach konstrukcyjnych badanego elementu. Fakt ten został wykorzystany do badań różnych elementów maszyn. W pracy proponuje się przej[...]
EN In this paper a method of conversion of vibroacoustic signals into diagnostic parameters is presented. Acoustic response signals include information about engine part constructional properties. There was taken advantage of that fact to study engine parts. A way of the conversion using correlation an[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2003 Z.11 135-149
PL Praca dotyczy zagadnienia diagnozowania wycieków z rurociągów. Rurociągi są obiektami trudnymi do diagnozowania, zwłaszcza w stanie z wyciekiem. Powstaje zatem problem polepszania ich podatności diagnostycznej, która ma podstawowy wpływ na skuteczność realizowanej działalności diagnostycznej. Poleps[...]
EN This work concerns a problem of diagnosing of the leakages from pipelines. The pipelines are difficult objects to diagnosing, especially in a state with a leakage. Therefore, there is a problem of improving their diagnostic susceptibility, which has a basic influence on the efficacy of the executed [...]
19
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 12 461-462
EN Sewage system diagnostics. Aqua Zoom system for sewage systems initial inspection. AquaCad -sewage system -computer program as a modern tool of collecting and analysing information necessary for proper planning of mainte-nance works.
20
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2002 nr 1(13) 38-51
PL W poniższym artykule zostały przedstawione ogólne informacje oraz zagadnienia związane z diagnozowaniem samochodów w systemie ciągłym. Opisuje także wykorzystywane w tym celu urządzenia służące do odczytywania informacji z systemu OBD II.
EN This paper describes On Board Diagnostics II. The control process of each car's elements, which determine the level of toxic exhaust components, are described here. OBD II standard introduce in the United States of America - the World standard since 2000 for motor-car and delivery vehicle puts on th[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last