Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 638
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Pump technology is of considerable interest owing to a number of reasons, namely: 1. pumps are the second most numerous group of machines in use, after electric motors, 2. pumps use up to 25% of electrical energy generated, 3. modernization of pumps and pump installations can result in a 20% reducti[...]
2
100%
Biuletyn Instytutu Morskiego w Gdańsku
EN Coastal area fine resolution models have been developed to enhance the operational and ecosystem modelling in the Gulf of Finland. A user inteiface has been developed for both the transport and ecosystem models which both utilise 3D precalculated flow fields. Also a user inteiface development for th[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 47 33--52
EN The main aim of industry development strategy is secured a permanent, equable economy and social development in our country. The strategy is concentrated on the economy matter (civilisation level improvement, a decrease of distance to the other EC countries, an increase of GNP for one person). In ab[...]
4
80%
Journal of KONES
EN In the article the development process of lubricants applied to the porous sliding bearings is described and characterised. Porous bearings are widely used in mechanical vehicles, household appliances and manufacturing equipment. However their application to tribological pairs is believed to be limi[...]
5
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań prowadzonych w gminie Pińczów, woj. świętokrzyskie w celu wskazania potencjalnych możliwości i barier rozwoju obszaru wiejskiego na terenach Natury 2000. Badania oparto o analizę strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest[...]
EN The paper presents a pilot survey, conducted in selected rural areas of Natura 2000 in the Pińczów community to identify potential opportunities and limitations for the study area. The investigations were conducted on the basis of local planning, land use planning and a questionnaire survey. They le[...]
6
80%
Oceanological Studies
EN Phytoplankton of Sulejow Reservoir was investigated in 1979-1993. Over that period, blue-green algae were usually a constant component of phytoplankton. Their percentage in the total phytoplankton biomass widely varied both from season to season and from year to year. Maximum values were noted in su[...]
7
80%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 1(3) 29-38
PL Artykule charakteryzuje energetykę jądrową na świecie, wskazuje technologiczne i społeczne uwarunkowania jej rozwoju. Przedstawia ekonomikę energetyki jądrowej, osiągnięcia i pozycję największych graczy na światowym rynku. Omawia doświadczenia Francji i prowadzoną przez nią promocję energii jądrowej[...]
EN The paper describes nuclear energy worldwide along with technological and social conditions for its development, presenting the economics of nuclear power and the achievements and positions of the leading market players. Additionally, it focuses on France's experiences and promotion of nuclear power[...]
8
80%
Przegląd Geodezyjny
9
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Autor, nestor polskiego odlewnictwa, uczestniczący osobiście w jego funkcjonowaniu, odbudowie i rozwoju, z faktu pełnienia wielu odpowiedzialnych funkcji technicznych oraz menedżerskich przedstawia swoje obserwacje i oceny tych działań w okresie 50-lecia. Artykuł zawiera wiele, nieznanych lub zapomn[...]
EN The Author, a nestor of the Polish foundry engineering, personally participating in its functioning, rebuilding and development, due to holding several technical and managerial responsible functions, presents his observations and assessments of such operations during the last 50 years. The paper con[...]
10
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 1 8-11
11
80%
Spektrum
2009 nr 11-12 XIII-XV
12
80%
Elektro Info
2008 nr 11 38-41
PL Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwią[...]
13
80%
Przemysł Chemiczny
2001 T. 80, nr 3 97-101
14
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zastosowano metody wykorzystujące zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej na materiałach polikrystalicznych w badaniach procesów wydzieleniowych, w analizie naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz do pomiaru gęstości dyslokacji w materiałach ferromagnetycznych. Opracowano także projekt systemu automaty[...]
EN Methods using the X-ray diffraction effect on polycrystalline materials were used in the research of precipitation processes, in analysis of stresses in constructional components and for measurement of dislocation density in ferromagnetic materials. The design of a system for automatic control of Ph[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 13 215-225
16
80%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 13 185-194
17
80%
Journal of Polish CIMAC
EN In the article one introduced the problems of the selection of diesel engines injector nozzles parameters and limitations of the pressure of the fuel injection. One talked over conditioning being with the stimulator of their systematical height. The methods of the selection guilty so to embrace, exc[...]
18
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 59 195-204
EN This paper presents the development process of Electrical Power System (EPS) as self-evolving technical object in long time 0, i.e. unmanned factory, which changes its own structure and parameters. A way of identification of EPS system on the ground of control system theory is shown. EPS is characte[...]
19
80%
Spektrum
2008 nr 1-2 VI-XII
PL Podano prognozy światowego rozwoju energetyki jądrowej na podstawie opublikowanych w 2007 r. studiów trzech organizacji międzynarodowych: Światowego Stowarzyszenia Energii Atomowej (SSEA), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Światowej Rady Energetycznej (WEC). Programy badawczo-rozw[...]
EN Given are prognoses concerning development of nuclear power industry in the world on the basis of studies published in 2007 by three international organisations: World Nuclear Association (SSEA), International Atomic Energy Agency (MAEA) and World Energy Council (WEC). International research and dev[...]
20
80%
Drogownictwo
2007 nr 7-8 231-237
PL W niektórych miastach europejskich (Kopenhaga, Amsterdam) ponad 1/3 podróży, innych niż piesze, odbywa się rowerami, w Warszawie ułamek procenta. Aby zachęcić do podróżowania rowerem należy zbudować system dróg rowerowych i parkingów. Niektóre miasta polskie, w tym Warszawa, opracowały programy rozw[...]
EN In some European cities (Copenhagen, Amsterdam) more then one third trips, other then pedestrian, are made by bicycles, in Warsaw part of a percent only. In order to encourage people to travel by bicycle, network of bicycle roads and parking lots should be built. Some of Polish cities, including War[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last