Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development of cities
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
PL Globalizacja rozpoczęła się wraz z końcem zimnej wojny. Z początku stanowiła dla wszystkich obietnicę większego dobrobytu, a kraje ubogie miały po raz pierwszy dostęp do rynków krajów uprzemysłowionych. Jednak niewiele z nich przede wszystkim Stany zjednoczone, Chiny i klika krajów Azji środkowej, p[...]
EN Globalization came wilh the end of the Cold War. It promised more wealth for everyone and for the poorer countries access to the markets of the industrialized countries. Though industrial growth relieved many people of poverty, individual income and economic output rose, but at the same time in weal[...]
2
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1590--1592
PL Artykuł obejmuje problematykę rozwoju miast i nowych wyzwań dla transportu publicznego. Zaprezentowano zagadnienia związane z wysoką emisją spalin, zanieczyszczeniem środowiska oraz rozwiązań dla tych problemów.
EN Article includes problematic of development areas of cities and challenges for public transport. It presents issues related with high emission of exhaust, environment pollution and solutions for these problems.
3
72%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 273--279
PL W artykule przedstawiono poszukiwania nowych terenów mieszkaniowych dla miast rozwijających się i różnorodne rozwiązania dla zamieszkania na wodzie. Zagospodarowywanie obszarów wodnych to odbieranie terenów morzu, usypywanie sztucznych wysp czy budowanie pływających habitatów. Najbardziej nowatorski[...]
EN This article presents a search for new residential areas for developing cities and diverse solutions for living on water. The development of waterside grounds means reclaiming land from the sea, forming artificial islands or building floating habitats. The most innovative and futuristic projects are[...]
4
58%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Idea miast-ogrodów była próbą poszukiwania nowych rozwiązań w rozwoju miast przełomu XIX i XX wieku. Dzisiaj, po wielu latach nadal poszukujemy nowych idei, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów współczesnych miast, w tym między innymi procesu rozpraszania metropolii. Model miasta-og[...]
EN The idea of garden cities was an attempt at searching for new solutions of development of cities at the turn of the 19th and 20th centuries. Today, after many years, we still look for new ideas which could help to solve current problems of contemporary cities, including that one: how to stop the pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last