Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detached houses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2012 nr 11 681-683
PL Przedstawiono dwa warianty autonomicznych systemów elektroenergetycznych dla budynków jednorodzinnych oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. System pierwszy polega na fotoelektrycznej konwersji energii promieniowania słońca na energię elektryczna, natomiast system drugi na konwersji e[...]
EN The paper presents two variants of autonomic electroenergetic systems for detached houses based on the use of renewabie energy sources. The first system is based on the photoelectrical conversion of solar radiation energy into electrical energy, however the other system on the conversion of wind kin[...]
2
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2008 nr 6 80--144
3
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 144--182
4
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 184--224
5
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 20 162--168
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oświetleniem naturalnym światłem słonecznym architektury domów wolno stojących w kontekście natury. Jednorodzinne domy wolno stojące stanowiące większość zabudowy rozproszonej w polskim krajobrazie miast i wsi mają istotny wpływ na jakość przestrzeni i życia cz[...]
EN The article discusses matters associated with lighting the architecture of detached houses in the context of nature, using natural sunlight. Single-family detached houses, which constitute the majority of dispersed buildings in the Polish landscape of cities and villages, have a significant impact o[...]
6
100%
Instal
2004 nr 6 46--51
PL Przepompownie ścieków dla budynków jednorodzinnych są często stosowane. Odpowiednie rozwiązanie instalacji przepompowni wymaga przeanalizowania warunków hydraulicznych, energetycznych i ekonomicznych jej pracy. Poprawny dobór pompy i pojemności zbiornika w zależności od wielkości dopływu ścieków pow[...]
EN The wastewater intermediate pumping stations for detached houses are very often used. The right solution for intermediate pumping station system requires analysing the hydraulic, power engineering and economical conditions of its functioning. The correct selection of pump and tank’s capacity dependi[...]
7
84%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Według opinii pewnej części społeczeństwa energia odnawialna jest tania. W niniejszej publikacji przedstawiono ocenę i dyskusję wybranych aspektów efektywności technicznej i ekonomicznej instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej dla małego odbiorcy jednorodzinnego oraz dla odbiorcy w dużym bl[...]
EN The renewable energy is said to be cheap. Some aspects of the technical and economic effectiveness of solar water heating for the small receiver in detached houses and in blocks of flats are described in the paper. The renewable energy application usually leads to the decrease in conventional primar[...]
8
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 84 89--101
PL Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na obszarze gminy prowadzi się w zróżnicowany sposób w zależności od charakteru zabudowy. Projektowanie systemu selektywnego zbierania odpadów wymaga znajomości szeregu danych, m.in. liczba ludności, morfologia i ilość wytwarzanych odpadów, wskaźniki wytwarza[...]
EN The selective collection of municipal waste in a municipality can be carried out in different ways, depending on the nature of the building. Designing a system of selective collection requires much information including the size of the population, the morphology and quantity of waste generated, and [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last