Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 975
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 36-38
PL Design jest pojęciem, które niewątpliwie w ciągu ostatnich kilku lat stało się niezwykle popularne. Wszędzie wokół można natknąć się na designerskie meble, sprzęty gospodarstwa domowego i urządzenia, wnętrza, restauracje czy sklepy.
2
89%
Mechanik
PL W artykule zaprezentowano projekty studentów Politechniki Koszalińskiej realizowane w Instytucie Wzornictwa pod kierunkiem nauczycieli akademickich w okresie ostatnich dwóch lat. Zaprezentowane prace są wynikiem realizacji procesu dydaktycznego oraz autorskim wysiłkiem wypróżniający się studentów Po[...]
EN In this article were presented the projects of students of Koszalin University of Technology realized at Design Institute under the academical teachers' direction in period last two years. The presented works are the result of realization of didactic process as well as the author's effort of disting[...]
3
89%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2004 nr 115 99-112
EN A model turbine for low-head applications, utilizing a novel flowpath design, was designed and built to meet specific design assumptions formulated for low-output hydraulic power plant design. Power-output and cavitation testing has been carried out, and the universal characteristic for the turbine [...]
4
88%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
5
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 2 44--45
PL Odczuwanie jakości życia przez poszczególnych mieszkańców miast jest uzależnione nie tylko od ich statusu majątkowego, posiadanych nieruchomości czy też zajmowanych wnętrz mieszkalnych, ale w znaczniej mierze zależy też od jakości przestrzeni publicznych. Składowe tych przestrzeni to elementy infras[...]
6
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 2 57--58
PL Zaczynając ten temat, warto przytoczyć tezę profesora Ernsta Neuferta, niemieckiego architekta, zawartą w jego monumentalnym dziele „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”. Brzmi ona następująco: „Człowiek jest miarą i celem wszystkich urządzeń, pomieszczeń i budowli, stanowi podstaw[...]
7
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2016 nr 8(4) 35--44
PL Praca przedstawia proces powstawania projektu fotela audytoryjnego, opracowywanego dla firmy Sella.
EN The paper presents the process of design seat auditorium, being developed for the company Sella.
8
71%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Adequate knowledge in the areas of intelligent coordinate metrology and design are important presuppositions to achieve waste free production and low costs of manufacturing with higher quality and accuracy at the same time. This is of extreme importance in present time of worldwide international com[...]
9
71%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 237--244
EN The paper outlines the essential factors influencing the precision of optimizing the values of definite scalar quantities according to the criteria that are used in designing heat exchangers. The paper refers to the method of designing heat exchangers of technical power systems in view of the requir[...]
10
71%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article discusses the influence of those environmental conditions on the human being that may cause sea sickness. Different indexes describing motion sickness are presented. Besides, a mathematical inter-relation describing the effect of waves and design parameters on the motion sickness inciden[...]
11
71%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2011 Nr 10 187-203
EN This paper investigates vertical bearing capacity of bridge abutments supported on sheet piling. The experience of designers from Biuro Projektów Komunikacyjnych Sp. z.o.o. provided basis for discussion. Different approaches to evaluation of vertical bearing capacity are presented; calcutation metho[...]
12
71%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper is to provide the joint the behavior caused by the material, pre-stress, bonding thickness and the tongue length. Design/methodology/approach: A simple but effective design can considerably improve the joint strength of thick adhesive composite joints. The joint under investig[...]
13
71%
Elektro Info
2011 nr 9 102-105
PL Zmiany w obowiązujących przepisach znacznie wydłużyły czas niezbędny do przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji budowlanych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie Czytelnikom schematu postępowania wraz z podaniem czasu niezbędnego do uzyskania [...]
14
71%
Elektro Info
2007 nr 12 28-32
PL Jakość energii elektrycznej w instalacjach odbiorczych stała się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat jednym z istotnych kryteriów oceny warunków zasilania. Dość powszechnie uważa się, że odpowiedzialność za niedostateczną jakość energii spada przede wszystkim na jej dostawcę, czyli spółkę dystry[...]
15
71%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Dom - to pojęcie jest najbardziej podstawowym doświadczeniem każdego człowieka i nie przekłada się wcale bezpośrednio na architekturę. Domem może być kabina ciężarówki, kajuta na statku, jaskinia w skale. Dom to nasz świat i kąt w przestrzeni. Jako kategoria architektoniczna zmienił się bardzo w for[...]
EN A house: this idea is the most basic experience of any man and it is not at all directly translated to architecture. A house can be a driver's cockpit, a cabin at the ship or a rock cave. The house is our world and our own place in space. As an architectural category it changed significantly: in the[...]
16
71%
Optica Applicata
EN Resonant cavity enhanced (RCE) infrared photodetectors are used in many applications due to their high quantum efficiency and large bandwidth. Therefore, wide device diversity is desired. In this paper, recent tendencies in design and fabrication of these devices are presented. Various issues for In[...]
17
71%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Architecture, just as a child, is born in pains and difficulties. Delivery of idea, no matter how difficult, is nothing if compared to the care required by this idea.
18
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 13 5-10
19
71%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Rozważono zagadnienia racjonalnego rozwiązania wielostrefowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z centralnym przygotowaniem powietrza do kształtowania mikroklimatu w obiektach jedno - i wielopomieszczeniowych. Zaprezentowano i przeanalizowano systemy korzystne do zastosowania w obiektach, [...]
EN The paper presents the issue of rational designing for multi-zone ventilation and air-conditioning systems with the central air preparation for the forming of the microclimate in single- and multi-room objects. Systems advantageous for application both in objects with numerous separate rooms and in [...]
20
71%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper is based on a long-term programme of research on mathematical modelling and design of instruments and instrument elements in the Measurement and Instrumentation Centre of City University, London. It considers the principal generic problems of design methodology of instrument systems and as[...]
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last