Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  department store
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł jest próbą nakreślenia problematyki oraz sformułowania pytań i wątpliwości, budzących się w kontekście zagadnień i definiowania architektury oryginalnej. Na przykładzie domu towarowego Prada w Tokio przeprowadzono analizę czynników wpływających na projekt architektoniczny budynku, by wyszcze[...]
EN The article attempts to outline the issues and form questions and doubts, emerging in the context of defining 'original' architecture. Based on the example of the Prada department store in Tokyo, factors influencing the architectural design of the building are analyzed to specify those that may test[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zmiany w dziedzinie ekonomii generują transformacje układu przestrzennego miasta. Wpływają również na kształt i charakter architektury. W przypadku handlu, rosnąca konkurencja decyduje o konieczności skutecznej reklamy oraz wyjątkowej trosce o klienta. Uwarunkowania te determinują sposób myślenia o [...]
EN Changes in the field of economy generate transformation of city spatial structure. They also influence the shape and character of architecture. In case of trade, increased competition determines the need for effective advertising and outstanding customer care. These conditions affect the way of thin[...]
3
84%
Architectus
2003 Nr 1-2(13-14) 119--139
PL W latach 1999-2002 wykonano pierwszy etap rewaloryzacji domu handlowego Feniks1, zlokalizowanego przy wrocławskim Rynku, naprzeciw wschodniej elewacji Ratusza. Działający nieprzerwanie od stu lat dom handlowy jest najciekawszym w mieście przykładem wielkiej secesyjnej budowli komercyjnej. Od chwili [...]
EN The Feniks department store has been uninterruptedly active for almost a hundred years, and it is still one of the most interesting examples of a huge commercial building created in the Art Nouveau style. It was built in 1904, according to the design of Georg Schneider, as Warenhaus Gebriider Barasc[...]
4
67%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Celem artykułu jest wykazanie roli wizualnego merchandisingu w formowaniu struktur wewnętrznych obiektów handlowych oraz określenie podstawowych tendencji architektonicznych w tym zakresie, zapoczątkowanych w ubiegłym stuleciu, a stosowanych i doskonalonych współcześnie. Analizie porównawczej poddan[...]
EN The purpose of this article is to demonstrate the role of visual merchandising in shaping the internal structures of the department stores and to determine the basic architectural trends in designing these types of buildings, initiated in the last century, and used and improved today. Comparative an[...]
5
67%
Wiadomości Konserwatorskie
2018 Nr 53 94--109
PL Rewolucja przemysłowa była motorem napędowym nie tylko światowej ekonomii i rozwoju technicznego, ale również głębokich zmian społecznych. Symbolem tej awangardy stały się domy handlowe, które były odpowiedzią na potrzeby nowej klasy średniej. Nowoczesność przejawiała się w każdym elemencie tych bud[...]
EN The Industrial Revolution was the motive power not only for the world economy and technological development, but also for deep social transformations. The symbols of this avant-garde became department stores which answered the needs of the new middle class. Modernity was manifested in every element [...]
6
67%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Na początku 2009 roku przewidziane jest zakończenie remontu i rozbudowy zabytkowego domu towarowego Centrum-Renoma we Wrocławiu - dawnego Warenhaus A. Wertheim, zaprojektowanego w 1930 roku przez Hermanna Dernburga. Przebudowany zgodnie z projektem wykonanym w Pracowni Projektowej Maćków dom towarow[...]
EN The beginning of 2009 will see completion of renovation and expansion of the historical Centrum-Renoma department store in Wrocław, formerly - Warenhaus A. Wertheim, designed by Hermann Dernburg in 1930. The reconstructed department store will be enriched in both, spatial and functional terms, not o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last