Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dental crown
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Cylindrical telescopic crowns belong to bolt dentures, because their adhesion strength is based on the friction force. The magnitude of static and slide friction forces depends on the strain within the contact area and properties of materials employed. Friction force value between telescope elements[...]
2
100%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 80--82
PL W publikacji przedstawiono badania nad wpływem roztworu sztucznej śliny z glukozą (roztwór symulujący środowisko w jamie ustnej) na zabarwienie sztucznych zębów. Przygotowana do tego celu korona licowana światłoutwrdzalnym kompozytem została poddana 30-dniowej ekspozycji w sztucznej ślinie z dodatki[...]
EN In the paper the effect of the solution of artificial saliva containing glucose (simulating the environment present in the oral cavity) on artificial teeth colour change has been presented. Prepared for this purpose veneered crown light-curing composite was subjected to a 30 day exposure to artifici[...]
3
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 71--78
PL Celem pracy jest analiza struktury połączenia pomiędzy materiałem ceramicznym, a podbudową metaliczną, w zależności od obecności, lub braku warstwy oxydacyjnej na powierzchni metalu. W pracy przedstawiono wyniki analiz charakteru połączenia, które zostały przeprowadzone na jednym stopie metalu i jed[...]
EN The aim of the work is an analysis of connection structure between a ceramic material and a metallic substructure depending on presence or lack of an oxidised layer on the metal surface and the class of metal treatment by aluminium oxide which were conducted on one metal alloy and one ceramic materi[...]
4
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 193--200
PL Temat pracy obejmuje ocenę charakteru połączenia metal- ceramika w konstrukcji protetycznej korony złożonej, licowanej ceramiką na podbudowie metalicznej. Praca określa cechy struktury metalicznej, którą bezpośrednio po odlaniu w masie osłaniającej chłodzono w bieżącej wodzie o temp. 15 °C. Wykonane[...]
EN The topic of the thesis includes the estimation of combination metal with ceramics in denture prosthesis crown, harmonized with ceramics on metal base. The thesis determines features of metal structure which directly after the casting in screnning substance cooled in running water. The research show[...]
5
84%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 23--28
PL W pracy przedstawiono „uniwersalny” numeryczny model zęba przedtrzonowego leczonego endodontycznie z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych. Trójwymiarowy model bryłowy powstał w wyniku procesu digitalizacji rzeczywistego obiektu poprzez konwersję chmury kartezjańskich współrzędnych w programi[...]
EN The paper presents the ‘universal’ numerical model of premolar tooth treated endodontically with the use of root dowels. The spatial block model was created by means of digitizing process of real tooth scanning due to the conversion procedure of set of points characterized by Cartesian coordinates t[...]
6
67%
Szkło i Ceramika
PL W niniejszym artykule opisano wstępne próby otrzymania ceramicznego tworzywa cyrkonowego charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną na zginanie i wysoką odpornością na kruche pękanie, służącego do wytwarzania ceramicznych koron zębowych metodą CAD/CAM. Aby zrealizować powyższy cel prze[...]
EN The article concerns preliminary attempts of obtaining zirconia ceramic material characterized by high bending strength and high resistance to fracture toughness. Such properties are required for the production of ceramic dental crowns by CAD/CAM technique. In order to achieve this objective, axial [...]
7
67%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of the study was to examine the connection between the zirconia substructure and the porcelain in the dental crowns subjected to simulated occlusal forces. Design/methodology/approach: All-ceramic dental crowns were subjected to Vickers hardness examination, testing of compressive s[...]
8
67%
Vibrations in Physical Systems
2018 Vol. 29 1--8
EN In this article fatigue life of polymer dental crown will be analyzed. Chewing forces occurring in repetitive cycles can lead to fatigue destruction of material. To predict a number of cycles to failure finite element method can be applied and results may be used to improve the design of acrylic den[...]
9
67%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 131--136
PL W pracy zaprezentowane zostały wyniki analiz wytrzymałościowych przypadków zwarcia zgryzowego korony zęba bocznego odbudowywanej nowoopracowaną techniką CIMM - Metoda Kompozytowych Wypełnień Mikroblokowych (Composite Insert Microfill Method). Analizie podlegały zarówno typy ubytków klasy I i II wg B[...]
EN The work presents the results of the strength analyses of teeth crowns in terms proper occlusion reconstructed by means of New CIMM technique. Numerical simulations were done for both types of cavities (I and II class according to Black) for various kinds of composite filling materials. The influenc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last