Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  demand response
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 6 10--13
PL W artykule przedstawiono doświadczenia innogy Stoen Operator po zainstalowaniu dwóch układów do kształtowania obciążeń odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia. Na kompletny pojedynczy zestaw składa się sterownik FBVR oparty na układach telemechaniki z zaimplementowanymi algorytmami sterownicz[...]
EN Experiences with installation of two low voltage grid loads forming systems were presented in the paper. Single system includes FBVR controller with implemented algorithms, MV/LV transformer with onload tap changer and voltage sensors at the ends of selected LV feeders. Functionalities, experiences [...]
2
99%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN Transactive based control mechanism (TCM) needs the IoT environment to fully explore flexibility potential from the end-users to offer to involved actors of the smart energy system. On the other hand, many IoT based energy management systems are already available to a market. This paper presents an [...]
3
99%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN Demand side response enables cost optimization for energy systems and industrial consumers. In many countries, it is not widely used because of implementation complexity. One of the solutions for applying demand side response is industrial process scheduling according to the energy market needs. Fro[...]
4
85%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 3 137-141
PL W artykule przedstawiono program umożliwiający analizę odpowiedzi systemu energetycznego na przykładzie sieci w Brazylii. Program umożliwia wykrywanie nasycenia systemu jak również zagrożenia bezpieczeństwa.
EN The growth of electricity demand in the Brazilian system is high. This is due to the growing economy featuring most of the developing countries. However, its installed capacity cannot keep the pace of such a demand growth. This has led to some problems like the saturation of the system transmission [...]
5
85%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2016 Nr 49 85--90
PL Efektywne zarządzanie energią w budynkach to kluczowy element inteligentnych sieci elektroenergetycznych z koncepcją zarządzania popytem na energię (Demand Side Management). Znajomość wartości poziomu popytu jest istotna z punktu widzenia organizacji aktywnych systemów zarządzania energią w budynkac[...]
EN Buildings with implemented Building Energy Management Systems (BEMS) are crucial part of smart grids with demand-response mechanism. Mostly the BEMS are based on Building Automation and Control Systems (BACS). Devices, controllers and meters integrated in the BACS could be used to provide data about[...]
6
85%
Rynek Energii
2011 nr 3 81-86
PL Rozwój programów reakcji strony popytowej (ang. Demand Response) stwarza konieczność prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie implementowanych technologii, stosowanych algorytmów czy standaryzacji istniejących i pojawiających się rozwiązań. W pierwszej części artykułu, podjęto próbę określenia aktua[...]
EN Development of the Demand Response programs makes searching for new technologies, algorithms and standards a necessity. This article tries to identify actual trends in DR researches, including development of these programs with smart grids. Then, it analyzes the possibilities and constraints of impl[...]
7
85%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono najważniejsze, opracowane w ostatnich latach, standardy związane z wprowadzaniem systemów zarządzania energią do budynków. Podano ogólną charakterystykę standardu ISO/IEC 15045 Home Gate Residential Gateway, standardu ISO/IEC 15067-3 Model of an Energy Management System for [...]
EN The article presents the most important standards developed in recent years and applied in building energy management systems. A brief characteristics of them and evaluation of solutions in terms of their impact on the development of energy management systems are carried out. The standard ISO / IEC [...]
8
71%
Rynek Energii
2014 Nr 3 26--31
PL Praca syntetyzuje rozwiązania powstające w ramach międzynarodowych projektów na nowoczesnych rynkach energii, ewoluujących w kierunku sieci inteligentnych (smart grid). Pozwalają one na czerpanie zysków z nowych form funkcjonowania na rynku, szczególnie po stronie odbioru i generacji rozproszonej, j[...]
EN The paper synthesizes international projects’ solutions on modern energy markets evolving towards smart grid. New market possibilities appear, especially for demands and distributed generation, however a support from the intermediary – Aggregator is needed. The article analyze the role and functions[...]
9
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3a 126--131
PL W niniejszym artykule przeanalizowano nowatorskie podejście do integracji źródeł rozproszonych w celu redukcji szczytów zapotrzebowania na moc. Poprzez precyzyjną kontrolę obciążenia i odpowiednie grupowanie odbiorców możliwe jest kształtowanie zapotrzebowania. Nowatorskie podejście zaprezentowane w[...]
EN In this paper a novel approach to accommodate distributed generation resources in the power distribution system is discussed to reduce the peak power demand. Direct load control (DLC) is the capability of aggregate and precisely control individual loads on command. The novel implemented approach in [...]
10
71%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 3 95--100
PL W artykule omówiono strukturę i rozwiązania sprzętowe systemów inteligentnego opomiarowania stosowanych w ciepłownictwie. Następnie dokonano zwięzłego przeglądu cech funkcjonalnych inteligentnych liczników ciepła/chłodu na tle liczników energii elektrycznej i gazu. Przestawiono model centralizacji u[...]
EN The structure and hardware of smart metering systems for district heating networks are considered in the article. A concise review of functional features of smart heat/cold meters against electricity and gas meters is conducted. The model of centralised smart metering services and the ramifications [...]
11
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 197--200
PL W artykule predstawiono algorytm do zarządzania konsumpcja energii w gospodarstwach domowych. Algorytm zarządza enegią przy założonym poziomie dopuszczalnego limitu I bazuje na charakterystykach urządzeń podłączonych do sieci.
EN In the last decades, home energy consumption has increased significantly due to increasing load demand in the residential sector. This paper presents a home energy management (HEM) algorithm to manage the home appliances in a house during a demand response (DR) event. The developed algorithm conside[...]
12
71%
Journal of Power of Technologies
EN The energy crisis along with increasing per capita energy consumption of cities and nations poses a worldwide challenge. Smart grid technology facilitates the shift to more sustainable technologies such as microgrids, distributed generation, demand side management, and advanced metering infrastructu[...]
13
57%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 3 11--15
PL Przedstawiono wyniki rozważań nad możliwościami wykorzystania regulacji napięcia zasilającego uzależnionej od aktualnej wartości częstotliwości jako sposobu kształtowania obciążeń odbiorców końcowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Przedstawiono również wyniki prac nad metodą FBVR, [...]
EN The paper presents results of discussion on application of supply voltage control related to current value of frequency as a method of controlling end-consumer loads in smart power electric networks. The paper presents a brief summary of FBVR method described by author in his dissertation thesis ”Ad[...]
14
57%
Journal of Power of Technologies
2016 Vol. 96, nr 3 183--193
EN A new two-stage operation scheduling framework is proposed in this paper to optimize day-ahead (DA) operation of a reconfigurable smart distribution network (SDN). The SDN contains wind farm as uncertain renewable generation as well as responsive demand and is operated by a distribution company (Dis[...]
15
57%
Journal of Power of Technologies
2018 Vol. 98, nr 1 127--138
EN Under Frequency Load Shedding (UFLS) is an important protection scheme to maintain the frequency of a Distribution Network (DN) consisting of Distributed Generations (DGs) exposed to power deficit. The different location and amount of load curtailments based on different parameters are acquired from[...]
16
57%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 1 35--52
PL W niniejszym artykule scharakteryzowano potencjał integracji rozproszonych zasobów energetycznych (w ramach struktury zwanej „wirtualną elektrownią”) w kontekście działania na rynku energii, jak również świadczenia wybranych usług dla operatorów systemowych i sieciowych. Przeanalizowano wybrane tech[...]
EN This paper deals with the potential of distributed energy resources (within the framework of so-called „virtual power plants”) in the context of activity on the market and selected ancillary services for power system and network operators as well. The selected technologies of distributed generation,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last