Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delivery truck
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2005 R. 7, nr 4 73--75
PL Artykuł omawia niektóre zagadnienia związane z zastąpieniem powszechnie stosowanego napędu z przekładnią hydrodynamiczną i mechaniczną skrzynią biegów wozu odstawczego kopalnianego napędem o korzystnej charakterystyce trakcyjnej i wyższej sprawności ogólnej. Jednym z takich rozwiązań jest napęd mech[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1035--1037, CD
PL W artykule przedstawiono doświadczalne badania drogowe nieobciążonego ładunkiem pojazdu dostawczego. Przedstawiono obiekt oraz metodologię badań. Wykonano pomiary opóźnienia hamowania oraz nacisku na pedał hamulca dla różnych prędkości początkowych pojazdu. Wyniki badań przedstawiono na wykresach a [...]
EN The article presents experimental road test of unladen load of delivery vehicle. The subject and methodology of the study were presented. Brake delay measurement and brake pedal pressure have been measured for different vehicle initial speed. The results are presented in graphs and analyzed.
3
84%
Agricultural Engineering
PL Celem pracy jest analiza poziomu i efektywności wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w gospodarstwach ogrodniczych.. Zakresem pracy objęto: samochody dostawcze i ciężarowe stanowiące wyposażenie 60 gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw i owoców położonych na terenie województw: [...]
EN The objective of the paper was to analyse the level and effectiveness of using delivery trucks and trucks in horticultural farms. The scope of the paper covers delivery trucks and trucks, which constitute the equipment of 60 agricultural farms, which produce vegetables and fruit, located on the terr[...]
4
84%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 1 (118) 10--15
PL Artykuł zajmuje się nowoczesnymi elektrycznymi elementami wyposażenia, zwanymi e-Kit, mającymi na celu zastąpienie pojazdów spalinowych pojazdami całkowicie elektrycznymi. Na początku artykułu omówione są krótko techniczne elementy napędu elektrycznego, jak silnik elektryczny, elektryczna przetworni[...]
EN The paper deals with the modern electrical component kits, called e-Kit, intended for conversion of combustion engine vehicles into all-electric vehicles. At the beginning of the article the technical solutions of electric motor, power electronic inverter, and traction battery used in the e-Kit are [...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 170-174
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące metodyki przeprowadzania analizy materiałowo-energetycznej dla fazy budowy samochodu dostawczego. Analiza ta oparta jest o bilans masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotycz[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis methodology for construction phase of delivery truck are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first thermodynamic principle. Also the article shows the selected calculation results of cum[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last