Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delivery company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1540--1543, CD
PL Celem przeprowadzonych badań była analiza problemów występujących w obsłudze przesyłek niestandardowych w obrocie kurierskim diagnozowanych przez pracowników na poziomie terminala ekspresowego wybranego oddziału firmy kurierskiej. Badano grupy pracowników magazynu mających w swoich obowiązkach zadan[...]
EN The purpose of the research was to analyze the problems encountered in handling non-standard consignment diagnosed by employees at the express terminal of a selected courier branch. The group of warehouse employees was responsible for the task of sorting and loading consignments. It has been proven [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1610--1613, CD
PL W artykule przedstawiono rynek usług kurierskich, który stanowi znaczącą część globalnego rynku usług logistycznych. Dodatkowo, przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego i ocenę jakości obsługi logistycznej klienta oraz podsumowano całość opracowania.
EN In the article, the market of courier services was presented, which is a significant part of the global logistics market. In addition, the analysis of the competitive environment and the assessment of customer logistics quality were conducted and the whole research was summarized.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1561--1566
PL W artykule omówiony został wpływ opinii konsumenckich na działalność przedsiębiorstw z branży kurierskiej. Analiza opinii konsumenckich jest obszarem badań, który może mieć znaczący wpływ na rozwój ich działalności. Jest też narzędziem, które może dostarczyć istotnych informacji mających wpływ na wi[...]
EN The article discussed was the effect of opinion mining on the activities of courier companies. The analysis of opinion mining is an area of research that can have a significant impact on the development of their business. It is also a tool that can provide important information affecting the company[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 931--935
PL Artykuł przedstawia aktualną sytuację handlu elektronicznego w Polsce oraz zagadnienia związane z najczęściej spotykanymi problemami sklepów internetowych zarówno w aspektach związanych z zarządzaniem logistyką, jak i implementacją aplikacji. Zaprezentowane zostały modele logistyczne, organizacja do[...]
EN The article presents current environment of e-commerce in Poland and issues related to the most common problems of an online store both in the field of logistics and application implementation. What is more, logistic models are presented, as well as the organization of delivery and subject of usabil[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last