Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  delignifikacja tlenowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
2
100%
Przegląd Papierniczy
2002 R. 58, nr 11 687--694
PL Zbadano i porównano możliwości odbarwiania brązowych włókien w makulaturze biurowej z użyciem tlenu i nadtlenku wodoru. Stwierdzono, że delignifikacja tlenowa nie jest wprawdzie do tego konieczna, ale jest bardzo pomocna w łagodzeniu skutków zmiennych: zawartości i stopnia roztworzenia brązowych włó[...]
EN Possibilities of bleaching of brown fibers in MOW with use of oxygen and hydrogen peroxide were studied and compared. It was stated, that oxygen delignification is not necessary but it could be very helpful in leveling varying optical properties of the deinked pulp caused by brown fiber and lignin c[...]
3
88%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 5 317--324
PL Zbadano różne możliwości pogłębienia delignifikacji masy z makulatury mocnej, tak by w dwóch tylko stopniach osiągnąć poziom liczby kappa pozwalający na pełne jej wybielenie bezchlorowymi metodami ECF i TCF. Przydatne do tego okazały się: 1) międzystopniowa aktywacja ligniny nadkwasami oraz 2) zróżn[...]
EN Various possibilities of extension of OCC pulp oxygen delignifica- tion have been tested to make possible to reach in only two stages a kappa number level suitable for its ECF and TCF bleaching. As very helpful were found to be: 1) an interstage activation of lignin with peroxides and 2) a different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last