Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 386
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  degradation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advances in Materials Science
EN The presence of metal implants in the human body causes some dangers, which result from introducing another object into organism. There may occur a biocorrosion, which causes different modifications of implant surface.
2
80%
Acta Chromatographica
2011 Vol. 23, no. 2 215--234
EN A simple, sensitive, specific, precise, and stability-indicating high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determination of cefpodoxime proxetil as bulk drug and as pharmaceutical formulation was developed and validated as per the International Conference on Harmonization (ICH) guide[...]
3
80%
Acta Chromatographica
2009 Vol. 21, no. 4 631--639
EN A new, simple, selective, precise, robust and stability-indicating high-performance thin-layer chromatographic (HPTLC) method has been established for analysis of terbinafine hydrochloride (TH) in the bulk drug and in pharmaceutical formulations. Separation was achieved on aluminium plates precoated[...]
4
80%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 277-280
EN Preliminary laboratory tests verified the fact that chemical changes, which were sporadically shown by colour changes of polymers, took place at very small gamma radiation doses, even though these were only slightly increased as compared to the permanent Earth radiation. These changes take place in [...]
5
80%
Opto - Electronics Review
EN The processes of gradual degradation as well as the destruction processes of high power electron beam pumped lasers have been studied. The main reason of gradual degradation has been shown to be the increase in dislocation density due to thermoelastic stresses caused by both electron beam treatment [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono aktualny stan w zakresie produkcji, zastosowań oraz perspektyw rozwojowych tworzyw polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym. Omówiono rodzaje tych tworzyw, technologie otrzymywania i właściwości w porównaniu do wielko tonażowych tworzyw sztucznych. Przedstawiono wybrane w[...]
EN Consumption of polymeric materials have increased worldwide for approximately 5 fold within recent 30 years (up to ca. 240 Mt) and this trend is expected to continue during following years. There should be 2 to 3 fold increase in plastics consumption, mainly due to increasing demand for plastics in [...]
7
80%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 11 2009-2019
EN The nanoscale CuO/ZnO composite photocatalysts were prepared via the wet chemical route. The detailed structural and physico-chemical properties of the obtained products were analyzed by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), UV-Vis spectroscopy, FT-IR spectroscopy and fluo[...]
8
80%
Advances in Materials Science
EN TiN nanocrystalline coatings of various thicknesses deposited on austenitic stainless steel, X6CrNiTi18-10, by means of the cathodic arc evaporation method were investigated in a cavitation tunnel with a slot cavitator. The estimated cavitation resistance parameters of the coatings were the incubati[...]
9
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 927-934
10
80%
Advances in Materials Science
EN The study presents some strength parameters of structural materials, including steel grades 13HMF, P91 and P92, currently used in professional power engineering to produce pipelines, boiler super-heaters, steam tanks, steam pressure tanks and pipelines designed to operate at the temperature range up[...]
11
80%
Polimery
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych aspektów wytwarzania oraz stosowania polimerowych materiałów biodegradowalnych otrzymywanych z surowców odnawialnych bądź petrochemicznych. Omówiono syntezę wybranych polimerów, ich podatność na degradację [...]
EN The article is a review concerning technological, ecological and economical aspects of preparation and applications of biodegradable polymer materials obtained from renewable or petrochemical resources. The syntheses of selected polymers, their degradability (in the environment protection context) a[...]
12
80%
Advances in Materials Science
EN The investigated material was a two-phase (gamma+alfa2) titanium aluminide alloy (Ti-46Al-8Nb) with a fully lamellar structure. The specimens were contaminated either with Na2SO4 or NaCl or a mixture of the two salts, and subjected to thermal cycling in air at 700°C, 800°C or 900°C. The progress of [...]
13
80%
Advances in Materials Science
EN Structural adhesion is becoming more and more prevalent in various industrial applications, notably in transport. Apart from the many advantages of adhesive bonding (weight-saving, stress reduction, possibility to join dissimilar materials, etc…), it must nevertheless be noted that certain disadvant[...]
14
80%
Advances in Materials Science
EN The possible causes and mechanisms of degradation of titanium biomaterials used as long term implants for some joints are discussed. The effects of presence of metallic implant in human body are reviewed. The current testing procedures and their imperfections are shown. The evaluation procedure of b[...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Materiały mają swój duży udział w rozwoju cywilizacji przemysłowej. Szeroka wiedza na temat mikrostruktury i właściwości materiałów jest gromadzona w oparciu o badania z zakresu inżynierii materiałowej. Znajomość materiałów jest szczególnie istotna w sektorze przemysłowym, w tym w transporcie (lotni[...]
EN Engineering materials are susceptible to environmental degradation. In industrial practice, the degradation is always a negative phenomenon. In bioengineering, the degradation may be undesirable (e.g. corrosion of metallic implants, wear of artitlcial joint implant) or desirable (biodegradable devic[...]
16
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Praca przedstawia definicje degradacji gleb, podawane przez różnych autorów. W pracy przeanalizowano przyczyny i formy degradacji gleb terenów rolniczych. Opracowanie wyjaśnia rolę czynników przyrodniczych i antropogenicznych, wpływających na procesy degradacji gleb. Podkreślono także rolę niewłaści[...]
EN The paper presents set of soil degradation definitions according to some authors. The reasons and the forms of soil degradation of agricultural lands were under analysis. The paper was focusing on a natural and anthropogenic factors, influencing soil degradation processes. The role of inappropriatel[...]
17
80%
Advances in Materials Science
EN Widely applied materials, used in construction of installations exposed to influence of hydrogen environment, are low-alloy Cr-Mo steels. Unfavorable effect of hydrogen on metals is described as hydrogen stress corrosion or hydrogen embrittlement. The process, in extreme cases, leads to a significan[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2001 Z. 8 107-117
PL W pracy przedstawiono potrzebę stworzenia formalnych zasad teorii degradacji maszyn. Przeanalizowano niektóre założenia, przy jakich możliwe jest sformułowanie tych zasad. Przykładowym obiektem rozważań są tu maszyny robocze pracujące w górnictwie odkrywkowym o trwałości eksploatacyjnej szacowanej n[...]
EN In the paper a necessity of creating formal rules of degradation machines theory has been presented. A selected demanded assumptions for expression those rules have been analysed. An exemplary objects of considerations are the machines working in surface mining with operating constancy estimated for[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
1998 Z. 18 111-122
PL Podjęto badania dotyczace degradacji kwasu moczowego w wodzie metodą pomiaru zaniku badanej substancji. Zbadano również rozkład badanego kwasu w wodach naturalnych oraz wykazano możliwość wykorzystania nadtlenku wodoru i wody chlorowej do usuwania go z wód.
EN We try to determine degradation of uric acid in water by substance foding method. We also determined useability of hydrogen peroxide and chlorine water for removing uric acid from water.
20
80%
Journal of Ecological Engineering
EN The availability of water in adequate sufficient quantity and quality is the most important factor in maintenance of life and human activity. Surface water as easily accessible resources per citizen in Poland should not be compared to other countries of the European Union. Podlasie is a lowland regi[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last