Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 116
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deflection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1309--1318
EN The current study presents an analytical model for a MEMS cantilever based hybrid thermo- -piezoelectric micro actuator. The micro actuator structure consists of a unimorph type bending piezoelectric beam and a passive layer which uses the thermal bimorph principle. Primarily, under electrical and t[...]
2
100%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Nonlinear structural mechanics should be taken into account in the practical design of reinforced concrete structures. Cracking is one of the major sources of nonlinearity. Description of deflection of reinforced concrete elements is a computational problem, mainly because of the difficulties in mod[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
EN This paper presents test results for deformation conditions of three-layer, piezoelectric cantilever converters subjected to various electrical and mechanical boundary conditions. A general solution has been developed based on implementation of piezoelectric triple segments (PTS) to the beam. A work[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
EN The subject of analytical investigations is a metal seven-layer beam, a plate band with a lengthwise trapezoidal corrugated main core and two crosswise trapezoidal corrugated cores of faces. The hypothesis of deformation of normal to the middle surface of the beam after bending is formulated. Equati[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2004 Vol. 8, No 3 377-384
EN The study investigates the control of structural response using collocated piezoelectric elements mounted on both sides of beam. A capacitive shunt is introduced into the circuitry to provide passive control of the beam's configuration. The energy method is used to develop the structure's governing [...]
6
100%
Machine Dynamics Problems
EN The development of new aggregates of mobile machine aims at the reduction of production and operational costs and, at the same time, at the increase of transmitted power when a sufficient reliability is provided. Simultaneously, the real operational safety concerning maximum permissible stress is al[...]
7
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The paper presents the analysis of electromechanical characteristics of piezoelectric converters subjected to an electric field and mechanical load. The analyses were performed based on a method consisting implementation of special segments responsible for electrical boundary conditions to a homogen[...]
8
100%
Archives of Mechanics
2019 Vol. 71, nr 3 177--205
EN A size-dependent model for cross-ply composite laminated plate bonded with PZT actuators is developed by using re-modified couple stress theory (RMCST), which only uses two material length scale parameters to describe the size-dependent effect. An equivalent bending moment model and a refined model [...]
9
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Przedmiotem pracy są belki trójwarstwowe zrdzeniem falistym. Poszczególne warstwy belek wykonane są ze stopu aluminium i połączone klejem. Wyróżniono dwa kierunki pofałdowania: wzdłużny i poprzeczny. Opisano geometrię przekroju poprzecznego i wyznaczono sztywności belek. W pracy rozpatrzono dwa przy[...]
EN The subject of the paper is a sandwich beam with a crosswise or lengthwise corrugated core. The beam is made of an aluminium alloy. The plane faces and the corrugated core are glued together. Geometrical properties and rigidities of the beams are described. The load cases investigated in the work ar[...]
10
88%
Mechanik
2008 R. 81, nr 12 1018-1021
PL Przedstawiono analityczny model, opisujący bezkontaktowe, trwałe gięcia płyt i blach za pomocą poruszającej się wiązki laserowej, przy wielu upraszczających założeniach. Uzyskano wzory na kąt gięcia, spęczenie płyty pod wiązką oraz powstałe w materiale naprężenia rezydualne zależne od parametrów las[...]
EN Three mechanisms of thermal deformation in materials are recognized and identified. Defined are criteria of their occurrence and transient zones. Discussed are plate bending mechanisms resulting from temperature gradients in the material. Intention of the article is to quantitatively describe perman[...]
11
88%
Journal of Machine Engineering
EN Accuracy of machined components is one of the most critical considerations for any manufacturer. However, when milling the radial force deflects the cutting tool and workpiece. It affects the precision and quality of machined surfaces. The extent of the deviations can be predicted in various mathema[...]
12
88%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2017 Vol. 55 nr 2 433--446
EN The subject of analytical and numerical investigations in this paper is a metal seven-layer rectangular plate with a trapezoidal corrugated main core and two trapezoidal corrugated cores of faces. The hypothesis of deformation of the normal to the middle surface of the plate after bending and field [...]
13
88%
Acta Geophysica
2012 Vol. 60, no. 4 1098-1119
EN Methods of computing the deflections of flexible vegetation elements under the dynamic pressure of water were presented in the paper. Two methods, based on Euler–Bernoulli beam theory, were discussed, one designed for small deflections and the other, generalized one, also for larger deflections. The[...]
14
75%
Theoretical and Applied Informatics
PL W artykule opisujemy ruting ze szczelinami czasowymi, który wymaga jedynie prostej architektury sieci połączeń. Uzyskane wyniki symulacyjne pokazują, że ruting ze szczelinami czasowymi pozwala na osiągnięcie maksymalnej możliwej przepustowości sieci przy maksymalnym równomiernym obciążeniu sieci. Wy[...]
EN We propose the time slot routing, a novel routing scheme that allows for a simple design of interconnection networks. The simulative results show that the proposed scheme demonstrates optimal performance at the maximal uniform network load, and for uniform loads the network throughput is greater tha[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 12 815-816
PL Tradycyjna próba Charpy'ego wyznacza jedynie współczynnik udarności stali. W artykule przedstawiono modernizację stanowiska umożliwiającą pomiar dodatkowych wielkości, to jest siły udaru oraz strzałki ugięcia badanej próbki.
EN The paper presents modernization of the Charpy impact test machine. The machine determines the energy absorbed by a test piece of steel during fracture. The impact force and deflection are measured during the test on the modernized laboratory stand. The historical introduction to the welding technol[...]
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 11 600-602
PL Podano wyniki pomiarów ugięć belek żelbetowych pod obciążeniem krótkotrwałym. Stwierdzono, że metoda obliczania doraźnych ugięć elementów żelbetowych od obciążeń krótkotrwałych, zarówno według PN-B-03264:2002, jak i PN-EN 1992-1-1:2008, daje wyniki znacznie różniące się od rezultatów badań. Praktycz[...]
EN The paper presents results of reinforced concrete beams deflections under short-term load. The calculation results based on PN-B-03264:2002 or PN-EN-1992-1-1:2008 methodology of the reinforced concrete beams under short-term loads, running away from experimental considerably gives results. „Flowing”[...]
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono system sterowania wiązką elektronów dział elektronowych dużych mocy w zastosowaniu do urządzeń EB PVD. Omówiono jego budowę, funkcje i możliwości systemu. Podano uzyskane wyniki w kształtowaniu rozkładu temperatury na powierzchni wsadu tygla.
EN The control system of electron beam of high-power electron guns applied to EB PVD devices is presented. The structure, functions and operation modes of the control system are discussed.
18
75%
Drogownictwo
2013 nr 10 314--318
PL Jedną z metod projektowania wzmocnienia nawierzchni jest metoda ugięć. Jak się jednak okazuje sposób ten nie zawsze jest możliwy do zastosowania. W artykule przedstawiono metodę określania grubości nakładki wzmacniającej, na podstawie ugięć, gdy szukana grubość warstwy tłucznia znajduje się poza gra[...]
EN One way to strengthen the pavement design is the method of deflections. As it turns out, this method is not always possible to apply. This paper presents a method for determining the thickness of the overlay reinforcement, based on deflection when looking for breakstone layer thickness is outside th[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 251-258
PL Referat dotyczy sposobu obliczania elementów konstrukcyjnych okien przy obciążeniu wiatrem na przykładzie okien rodzaju PVC. W pracy został przedstawiony sposób postępowania przy wyznaczaniu ugięć, w którym uwzględniono szczegółową specyfikę konstrukcji. Zaproponowany sposób obliczeń stanowi uzupeł[...]
EN The report concerns the method of calculations the structural members of PVC windows under the wind load. The report present the method of analytical deflection assessment with all construction details. Propose approach the complement of so far used in engineering practical procedures.
20
75%
Ceramika Budowlana
2016 nr 3 26--27
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last