Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  definiowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Suma intelektualnego efektu wszystkich poprzednich krakowskich Konferencji, pozwala na potwierdzenie tezy o sensie stałej dyskusji o istocie architektury - bez jej zamykania. To ta sama wolność wyboru, jaka istnieje we współczesnej architekturze. Potwierdza ją filozofia: od Stróżewskiego do Baumana.[...]
EN The sum of the intellectual effect of all preceding Conferences here, in Krakow, allows us to confirm the thesis on the reasons of the permanent - without concluding - discussion on the essence of architecture. It is the same freedom of choice as the one of the contemporary architecture. Philosophy [...]
2
84%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 1 51--56
PL W związku z oddziaływaniem górnictwa podziemnego w GZW na górotwór zaproponowano zmianę podejścia do defi niowania podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia jako jej względnej lub bezwzględnej podatności naturalnej, traktowanej jako wrażliwość naturalna systemów wodonośnych na czynniki, które m[...]
EN In connection with the impact of underground mining in GZW on rock mass the authors put forward a proposal which concerns the change in attitude to the defi nition of susceptibility to contamination of ground waters as relative or absolute natural vulnerability, considered aquiferous system natural [...]
3
84%
Mechanik
4
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 4 210--212
PL Określenie obszaru oddziaływania obiektu należy do obowiązków ustawowych projektanta, który informację o tym obszarze powinien zamieścić w projekcie. Pojęcie tego obszaru jest jednak nieprecyzyjne i może być przedmiotem różnej oceny ze strony projektanta oraz organu administracji architektoniczno-bu[...]
EN Determination of the impact area of the object is a statutory responsibility of the designer, who should include information about this area in the project. Unfortunately, performing this obligation is not easy, because the concept of this area is imprecise and can be the subject of various assessme[...]
5
67%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2016 nr 32 11--29
PL W artykule podjęto próbę opisania początków architektury krajobrazu, działalności architektów krajobrazu oraz tworzenia terminologii, specjalistycznego języka i definicji z tego zakresu. Architektura krajobrazu – to specjalność zawodowa, która od drugiej połowy XIX w. zmieniła obraz wielu miast staw[...]
EN The article attempts to describe the beginnings of landscape architecture, work of first landscape architects, as well as creation of scientific language, specialist vocabulary and terminology regarding this domain. Landscape architecture is a profession which since the second half of the 19th centu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last