Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep mine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
PL W dniu 15.06.2000 r. w kopalni "Pniówek" w Pawłowicach odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce klimatyzacji centralnej. Przedmiotowa klimatyzacja jest unikalnym rozwiązaniem w skali światowej bazującym na skojarzeniu układu energetyczno-ciepło-wniczego z układem chłodniczym, ponadto jest pi[...]
EN The first in Poland central air conditioning plant was solemnly put in operation on 15th June 2000 at Pniówek Colliery. This eir conditioning is a unique solution on the world scale, basing on combination of an energy and heat generating system with a refrigeration system. Moreover it is the first c[...]
2
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 115--117
PL W 1803 roku angielski inżynier górniczy Richard Trevithick skonstruował pierwszą lokomotywę parową. Jeździła ona w Londynie po torze ułożonym w koło, wzbudzając powszechne zdziwienie. W 1825 roku inżynier – również górniczy – George Stephenson zbudował lokomotywę parową ciągnącą wagony na trasie Dar[...]
3
75%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono skraplacz, w którym freon chłodzony jest wodą. Wyróżniając wzdłuż skraplacza strefę chłodzenia pary freonu, strefę kondensacji freonu i strefę chłodzenia ciekłego freonu, na podstawie bilansu entalpii wyprowadzono układy równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu, stanowiące matematy[...]
EN A condenser with water cooling of freon is discussed. Distinguishing downstream the condenser the zone of freon cooling, the zone of freon condensation and the zone of liquid freon cooling, basing on the enthalpy balance a set of ordinary linear differential equations, being a mathematical descripti[...]
4
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Powietrze kopalniane traktowano jako czyste powietrze suche, a jego przepływy turbulentne - jako jednowymiarowe - ustalone z wymianą ciepła. Korzystano z teorii potencjału aerodynamicznego czystego powietrza suchego. Zastosowano podejście termodynamiczne do wentylacji projektowanych dwu kopalń głębo[...]
EN The mine air was treated as a pure dry air and its turbulent flows - as a one-dimensional - steady ones with a heat exchange. The theory of aerodynamic potential of pure dry air was used. The thermodynamic approach was applied to the projected two deep mines with ventilation systems comprising two s[...]
5
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano numeryczny model hydrogeologiczny 3D (regionalny), uwzględniający strefę oddziaływania górnictwa rud miedzi LGOM. Stworzony i przetestowany szczegółowy model hydrogeologiczny obejmuje swym zasięgiem powierzchnię 3049 km2, w tym ob[...]
EN 3D numerical hydrogeological regional model has been developed in the Institute of Geological Sciences, University of Wrocław. The model takes into account the impact zone of copper ore mines Lubin-Głogów Ore District (LGOM). Detailed hydrogeological model has been created and tested covered area of[...]
6
63%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2005 nr 1 17-31
PL W artykule przedstawiono sposób sporządzania schematu temperaturowego kopalnianej sieci wentylacyjnej. Schemat ten jest podobny do schematu potencjalnego. Jednak w odróżnieniu od schematu potencjalnego rodzaj linii łączących punkty o określonych wartościach temperatury (potencjału ruchu ciepła) zale[...]
EN The premises of temperature diagram of mine ventilation network are discussed. The temperature diagram is basically similar to 1he known potential diagram of ventilation network, but here the thickness and pattern of diagram lines connecting nodes of determined values of air temperature (so called h[...]
7
63%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1999 R. 1, nr 39 141--156
PL W artykule przedstawiono rozwój technologii transportu pneumatycznego spoiw mineralnych. Na wybranych przykładach omówiono rozwiązania konstrukcyjne od prostych systemów z zastosowaniem jednego podajnika komorowego do zautomatyzowanych linii transportu bezpośrednio z powierzchni kopalni do wyrobisk [...]
EN In the article has been described the development of mineral binders pneumatic conveying technology. Construction solutions from simple systems with usage of one ventricular feeder to automated conveying lines straight from mine’s surface to hole excavations have been shown on chosen examples.
8
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 12 695-700
PL Przedstawiono dwie, alternatywne w stosunku do konwencjonalnych systemów z zastosowaniem materiałów wybuchowych, technologie urabiania: system eksploatacji z zastosowaniem młotka udarowego (impact mining) oraz metodę urabiania przy wykorzystaniu diamentowej piły linowej (diamond wire mining). Pierws[...]
EN There are presented two new mining technologies, alternate to the conventional systems with explosives: application of percussion hammer (impact mining) and diamond wire mining. The first of the technologies uses an impact hammer machine of special construction for crumbling of cracked rocks in grea[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last