Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep eutectic solvent
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2018 T. 63, nr 6 453--457
PL Nowe ciecze głęboko eutektyczne (DESs – ang. deep eutectic solvents) z chlorku choliny (ChCl) i aromatycznych amin: m-fenylenodiaminy (MPDA) i 2,4-diaminotoluenu (DAT) otrzymano po raz pierwszy i zastosowano do sieciowania małocząsteczkowej żywicy epoksydowej na podstawie bisfenolu A. Przedstawiono [...]
EN New deep eutectic solvents (DESs) based on choline chloride (ChCl) and aromatic amines: ­m-phenylenediamine (MPDA) and 2,4-diaminotoluene (DAT) were prepared for the first time and applied for bisphenol A-based low molecular epoxy resin curing. Some physicochemical features of both DESs were present[...]
2
84%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 4 93--95
PL Zbadano proces osadzania i morfologię powłok niklowych otrzymanych potencjostatycznie na podłożu miedzianym w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i glikolu etylenowego (1:2 molowo). W tej mieszaninie zawierającej 1 mol dm−3 N[...]
EN The electrodeposition and morphology of nickel coatings deposited potentiostatically in (2-hydroxyethyl)trimethylammonium chloride : ethylene glycol (1:2 molar ratio) eutectic solvent on copper substrate were investigated. In the presence of 1 mol dm−3 NiCl2·6H2O the reduction of nickel [...]
3
67%
Polimery
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem cieczy jonowych {chlorku 1-allilo-3-metyloimidazoliowego ([AMIM]Cl) oraz mieszanin eutektycznych: chlorek choliny/mocznik, chlorek choliny/kwas cytrynowy, chlorek choliny/kwas bursztynowy} jako plastyfikatorów i rozpuszczalników skrobi ziemniac[...]
EN The article presents results of application of ionic liquids {1-allyl-3-methylimidazolium chloride ([AMIM]Cl) as well as deep eutectic solvents: choline chloride/urea, choline chloride/citric acid, choline chloride/succinic acid} as plasticizers and solvents for potato starch. Rheometric measurement[...]
4
67%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 4 83--85
PL Zbadano morfologię, topografię oraz odporność na korozję powłok cynkowych osadzonych elektrochemicznie w warunkach stałoprądowych w kąpieli bezwodnej bazującej na mieszaninie eutektycznej chlorku choliny i mocznika (1:2 molowo). Wykazano, że redukcja cynku w tej mieszaninie zawierającej 0,3 mol dm
EN The morphology, topography and corrosion resistance of zinc coatings deposited galvanostatically in choline chloride / urea (1:2 molar ratio) eutectic mixture were investigated. It was discovered that in this solvent containing 0.3 mol dm−3 ZnCl2, the reduction of zinc starts below −1.1 [...]
5
67%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 4 51--56
PL Powłoki niklowe osadzano w temp. pokojowej z eutektycznej cieczy jonowej (DES) chlorek choliny/glikol etylenowy (Ethaline) na podłożu miedzianym, stosując sole niklu, kwas borowy i związki organiczne. Naprężenia własne osadzanych powłok mierzono metodą dylatometryczną przy użyciu IS-metru. Strukturę[...]
EN The nickel coatings were electrodeposited at room temperature on the copper substrate from the choline chloride/ethylene glycol (Ethaline) deep eutectic solvent (DES) dissolved by nickel salts, boric acid and the organic compounds. IS-meter was used to the measurement of the internal stress. The cro[...]
6
67%
Ochrona przed Korozją
2019 nr 3 78--81
PL Przeprowadzono wstępne badania rozpoznawcze nad możliwością prowadzenia procesu elektropolerowania stali stopowej 304 w nowej niewodnej kąpieli galwanicznej. Stal 304 została poddana polaryzacji anodowej w rozpuszczalniku eutektycznym złożonym z chlorku 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowego i kwasu szc[...]
EN Preliminary studies on the possibility of electropolishing of 304 alloy steel in a new non-aqueous galvanic bath have been performed. 304 stainless steel was polarized anodically in (2-hydroxyethyl) trimethylammonium chloride : oxalic acid (1:1 molar ratio) eutectic solvent. By means of LSV techniqu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last