Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deep beams
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 105-112
PL W pracy rozpatrywany jest problem optymalnej dystrybucji materiału wzmacniającego w konstrukcjach tarczowych. Założono, że rozkład materiału wzmacniającego następuje wzdłuż linii o dowolnym kształcie, które tworzą linie funkcjonalnie odpowiadające żebrom. W etapie analizy konstrukcji wykorzystano me[...]
EN In the paper the problem of reinforcing material distribution in disk like structures is considered. It was assumed that reinforcing material is distributed along lines of arbitrary shape corresponding functionally with ribs. In analysis step of the structure behaviour the finite element method was [...]
2
75%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono wyniki badań tarcz żelbetowych z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego poddanych działaniu centralnie przyłożonej siły skupionej. Badania przeprowadzono dla trzech elementów tarczowych ze zbrojeniem głównym w postaci prętów dolnych, górnych, strzemion pionowych i poziomyc[...]
EN The article presents the results of testing reinforced deep beams made of high performance concrete and fibre-concrete in the scheme of centrally placed load. The test was conducted for three deep beam elements of the of the main reinforcement bars in the form of lower, upper, horizontal and vertica[...]
3
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono metodę analizy krótkotrwałych procesów statycznego odkształcania prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężystoidealnie plastycznego. Dla betonu p[...]
EN The purpose of the paper is the method of analysis of the short-duration of static deformation processes of the reinforced concrete rectangular deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel). The elastic-perfectly plastic mate[...]
4
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie met[...]
EN The paper presents an analysis of the dynamic load capacity of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam made of high-strength materials, including the physical nonlinearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of [...]
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 1 141--174
PL Prezentowana praca jest trzyczęściowym zbiorem opracowań zawierających analizę porównawczą stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu różnych klas bardzo wysokiej wytrzymałości, obciążonych dynamicznie. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej[...]
EN The work presented is a three-part set of studies containing a comparative analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of concrete of different classes of very high strength, loaded dynamically. The analysis was carried out on the basis of the method presented in this [...]
6
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 129--154
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C300 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona n[...]
EN This work demonstrates an analysis of the displacement state of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete grade C300 under a dynamic load, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted with the meth[...]
7
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2018 Vol. 67, nr 3 165--183
PL W pracy przedstawiono analizę deformacji prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonów o bardzo wysokiej wytrzymałości obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody zaprezent[...]
EN The paper presents an analysis of the deformation of a dynamically loaded rectangular reinforced-concrete deep beam, including the physical nonlinearity of construction materials: concrete and reinforcing steel. The solution was acquired with the use of the method presented in [15]. The displacement[...]
8
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę stanu przemieszczenia prostokątnych tarcz żelbetowych wykonanych z betonu bardzo wysokiej wytrzymałości klasy C200 obciążonych dynamicznie z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona n[...]
EN The dynamic load displacements were analysed of rectangular concrete deep beams made of very high strength concrete, grade C200, including an evaluation of the physical non-linearity of the construction materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was conducted using the method presented [...]
9
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na dynamiczne wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analizę przeprowadzono na podstawie metody zaprezentowane[...]
EN The analysis is presented of influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on the dynamic effort of the rectangular reinforced concrete deep beam including physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars). The analysis w[...]
10
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu bardzo wysokiej wytrzymałości betonu na nośność tarczy żelbetowej obciążonej statycznie. Rozwiązanie otrzymano na podstawie metody statycznej analizy niesprężystego zachowania tarczy żelbetowej [22]. Wyznaczono nośność tarczy żelbetowej w przyrostowym procesie ob[...]
EN The analysis of influence of very high strength of concrete on load carrying capacity of reinforced concrete deep beam under static load is presented in the paper. The solution was obtained on the base of the method of static analysis of inelastic behaviour of reinforced concrete deep beam [22]. The[...]
11
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2016 Vol. 65, nr 4 143--165
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wysokiej wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej na wytężenie prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w[...]
EN The paper presents an analysis of the influence of high-strength concrete and reinforcing steel on the effort of the rectangular reinforced concrete deep beams taking into account physical nonlinearity of structural materials: concrete and reinforcing steel. The analysis was carried out on the basis[...]
12
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest opracowanie metody analizy dynamicznego zachowania prostokątnych tarcz żelbetowych z uwaględnieniem nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto/lepko-idealnie plastycznego uwzględniaj[...]
EN The method of analysis of the dynamic deformation processes of the reinforced concrete rectangular deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) is the purpose of the paper. The elastic/ visco- perfectly plastic material mode[...]
13
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznego wytężenia prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [1]. Przedstawiono wyniki rozwiązań numer[...]
EN The analysis of the dynamic load carrying capacity of the rectangular reinforced concrete deep beam including the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method present[...]
14
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę statycznego wytężenia prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analizę przeprowadzono na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [2]. Wyniki rozwiązań numerycznych ilustrują stan naprężenia [...]
EN The analysis of the static effort of the rectangular reinforced concrete deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method presented in the paper[...]
15
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę statycznej nośności prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [3]. Przeprowadzono wyniki rozwiązań numeryc[...]
EN The analysis of the static load carrying capacity of the rectangular reinforced concrete deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method presen[...]
16
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu podziału konstrukcji na elementy skończone na numeryczne rozwiązanie zadania statyki tarcz betonowych i żelbetowych, przy wykorzystaniu modelu betonu wykazującego osłabienie materiałowe. Przyjęcie takiego modelu betonu umożliwia uproszczony opis zarysowan[...]
EN The analysis of influence of the manner of dividing of the structure on numerical solution of concrete and reinforced concrete deep beams static problems, using the constitutive model of concrete that demonstrates the material softening, was presented in the paper. Assumption of such a concrete mode[...]
17
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest analiza wpływu ilości i sposobu geometrycznego rozkładu zbrojenia na dynamiczne przemieszczenia belek i tarcz. Wykorzystując metodę analizy wytężenia "kompozytowych" elementów konstrukcyjnych przedstawioną w pracy [1], rozszerzono zakres analizy na przypadek dynamicznego zachowania[...]
EN The purpose of the paper is the analysis of the influence of volume and manner of geometrical distribution of the reinforcement on dynamic displacements of the beams and deep beams. Employing the method of effort analysis of the "composite" structural elements presented in the paper [1], the range o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last