Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dead ice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
PL Przesłanki geomorfologiczne i geologiczne wskazują na prawdopodobny udział brył martwego lodu w kształtowaniu rzeźby basenu unisławskiego w dolinie dolnej Wisły poniżej Bydgoszczy. Charakteryzuje to nietypowa morfologia dna doliny i specyficzne struktury sedymentacyjne obecne w wąskich, bądź wysokic[...]
EN The geomorpho logic and geologic premises seem to indicate a role of dead ice blocks in shaping the relief of the Unisław Basin (lower Vistula River valley). This area is characterized by the untypical morphology of basin floor and specific depositional structures found in narrow, or high and isolat[...]
2
75%
Geochronometria
2007 Vol. 28 55-59
EN The River Rega valley near Łobez was formed by a rapid icesheet degradation. Evolution of valleys of rivers (including the Rega) discharging into the Baltic Sea began in late Plenivistulian; it was then that glacifluvial outwash levels and kame terraces were formed. At that time, the water was flowi[...]
3
63%
Landform Analysis
2013 Vol. 25 55--75
PL W artykule przedstawiono przegląd badań nad morfogenezą misy jeziornej Jeziora Czechowskiego na Pojezierzu Starogardzkim. W dostępnych odsłonięciach, wkopach i wierceniach o nienaruszonej strukturze przeprowadzono analizę sedymentologiczną osadów glacjofluwialnych, glacjolimnicznych, limnicznych i s[...]
EN The paper aims to review the investigations on the genesis of the Czechowskie Lake basin (Starogard Lakeland, north-central Poland). The sedimentological analysis of the glaciofluvial, glaciolimnic, limnic and colluvial deposits have been conducted in the outcrops, pits and boreholes with undisturbe[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last