Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dawka paliwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 213-215
PL Artykuł opisuje w jaki sposób dawka biegu jałowego wpływa na pracę silnika ZS z układem Common Rail. Analizie poddano wtryskiwacz Common Rail firmy Bosch. Przedstawiono, który z elementów wtryskiwacza wpływa na wielkość dawki biegu jałowego, sposób w jaki podlega ona regulacji oraz jej wpływ na kore[...]
EN Paper describes the influence of neutral dosage on technical work Common Rail Diesel engine. The object of scientific study was Bosch Common Rail Diesel engine injector. Article puts forward the elements which regulate neutral dosage and how it influences on engine correction.
2
84%
Silniki Spalinowe
PL Zasobnikowe układy zasilania common rail, ze względu na swoją elastyczność w kształtowaniu charakterystyki wtrysku, są obecnie najczęściej stosowanym rozwiązaniem układów zasilania silników wysokoprężnych. Najistotniejszymi parametrami wpływającymi na zjawiska zachodzące w takich układach są czas wt[...]
EN The common rail fuel supply systems due to their flexibility of injection characteristics are the most frequently applied fuel supply solution in Diesel engines. The most essential parameters, which have the effect on the phenomena taking place in a Common Rail system are the duration of the injecti[...]
3
84%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące wpływu podziału dawki paliwa na wybrane wskaźniki pracy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym wyposażonego w elektromagnetyczny wtryskiwacz firmy Bosch. Przeanalizowano także problematykę wpływu podziału dawki paliwa na emisję związków toksycznych o[...]
EN The article presents information on the impact of fuel on the dose distribution of selected indicators of compression engine equipped with a Bosch electromagnetic injector. The impact of the issue of fuel dose distribution on the emission of toxic compounds, and smoke, has also been analyzed.
4
84%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 17--23
EN The article describes the influence of corrosion phenomena on operational parameters of common fuel injectors. Paper has been presented and describes Common Rail fuel injectors, their structure and work principles. Main fuel injectors parameters, like injection dosage, back leakage and injection del[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 157-163
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania w układzie wypracowania i zasilania silnika dawką paliwa. Badanie tego typu, na który wpływ ma sprawność sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem w układzie zasilania dawką paliwa jest badanie stanu[...]
EN The paper presents the research issues in the system to develop and supply engine fuel delivery. The study of this type, which affected the efficiency of the engine controller is diagnostic of challenging projects. Reliable check on the fuel supply system is to check the dose of the engine controll[...]
6
84%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 2 3--5
PL W artykule przedstawiono pompę wtryskową układu Common Rail typu CP1H, która pracowała na zanieczyszczonym dodatkami zawierającymi wodór paliwie. Pokazano, w jaki sposób można zdiagnozować pompę wtryskową, rozmontowaną na części składowe oraz poddano badaniom mikroskopowym. W referacie została omówi[...]
EN Article describes high pressure fuel pump CP1H Common Rail system which worked on fuel with hydrogen containing admixtures. It was presented how can high pressure injection pump diagnose. Research object was dismantled on spare parts and checked under microscope. Paper discusses construction and mec[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 108 34--42
PL Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zmian dawki paliwa na składowe harmoniczne drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem składowej harmonicznej odzwierciedlającej wtrysk paliwa. W badaniach wykorzystano metodę pomiaru drgań skrętnych wału za pomocą zmian[...]
EN The article presents the results of research on the impact of changes in the fuel dose on the harmonic components of torsional vibrations of the shaft of the combustion-electric unit, with particular emphasis on the harmonic component responsible for fuel injection. In the tests, the method of measu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last