Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damp insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 2-3
PL W artykule przedstawiono technologię białej wanny. Jest to rozwiązanie sprawdzone, które umożliwia wykonanie skutecznych izolacji przeciwwilgociowych od strony pomieszczeń.
2
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 36-37
PL VOLTEX jest igłowaną, bentonitową matą hydroizolacyjną. Stosowany jest głównie do wykonywania izolacji typu ciężkiego podziemnych części budowli. Na polskim rynku budowlanym są obecnie dostępne rózne materiały i technologie służące do wykonywania izolacji przeciwwodnych. VOLTEX jest materiałem, któr[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 8 14-14
4
61%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 1 22-26
PL Mówiąc o pomieszczeniach wilgotnych najczęściej myśli się o łazienkach i pomieszczeniach sanitarnych, narażonych na obciążenie tylko wodą rozbryzgową, w których woda bieżąca odprowadzana jest bezpośrednio do kanalizacji. Z kolei pomieszczenia mokre będą narażone na ciągłe obciążenie wodą bieżącą bez[...]
5
61%
Ceramika Budowlana
PL Woda, a raczej jej nadmiar jest czynnikiem powodującym największe zagrożenie dla obiektów budowlanych. Wprowadzana na wiele sposobów z czasem staje się przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, a jej usunięcie poważnym problemem. Zabiegi związane z obniżeniem wilgotności przegród są niezwykle skomplik[...]
6
51%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 3 60-64
7
51%
Warstwy, Dachy i Ściany
2006 nr 2 48-49
8
51%
Ceramika Budowlana
9
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 12 654-656
PL Przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących wykonywania izolacji poziomych w murach metodą iniekcji termicznej. Wprowadzone usprawnienia, polegające na pulsacyjnym napowietrzaniu i odpowietrzaniu strefy blokady, umożliwiają skrócenie czasu wykonywania prac o około 30%.
EN This article presents the results of the latest studies on the horizontal insulation of walls with the thermal injection method. The improvements consist of pulsating aeration and de-aeration of the blockade zone which save 30% of the time needed.
10
41%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł porusza problematykę związaną z izolowaniem współczesnych dachów skośnych. Podjęto w nim próbę porównania pod względem różnych kryteriów rozwiązań hydro i termoizolacji. Analizą objęto materiały izolacyjne różnych firm, dostępne obecnie na rynku budowlanym. Rozpatrzono parametry mające wpływ[...]
EN This article addresses issues relating to the insulation of modern pitched roofs. It attempts to compare, based on various criteria, some solutions used for water insulation and thermal insulation. The analysis covers insulation materials currently marketed by various firms. Parameters were consider[...]
11
41%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 177--178
PL W artykule przedstawiono najczęściej występujące miejsca przecieków wody do wnętrza części podziemnych budynków spowodowane opadami atmosferycznymi oraz wysokim poziomem wód gruntowych. Dokonano analizy przyczyn powstania tych przecieków, wskazując na błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne.
EN The paper presents the most common places of water leakage into the interior underground parts of buildings caused by precipitation and high ground water level. The causes of these leakages have been analysed. Moreover, the mistakes made in the phases of design, construction and maintanance have bee[...]
12
41%
Materiały Budowlane
2016 nr 5 120--122
PL W artykule omówiono wybrane elementy oceny stanu technicznego na przykładzie niewielkich zabytkowych budynków przemysłowych z położeniem nacisku na warunki ochrony przeciwwilgociowej ich części położonych poniżej poziomu terenu. Przedstawiono także analizę doboru i opis zastosowanych technologii wyk[...]
EN The paper discusses selected elements of the evaluation of the technical condition of exemplary small historical industrial buildings with an emphasis put on dampness conditions of building parts located below ground level. An analysis of selection and description of the technology of the secondary [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last