Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  damp condensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
PL Artykuł wskazuje na możliwość pojawienia się w złączach przegród budowlanych miejsc, w których wilgoć tworzy lokalne strefy kondensacji. Miejsca te autorzy nazwali mostkami wilgoci. Mostki wilgoci powstają dla określonych brzegów, wywołane specyficzną strukturą geometryczno-materiałową złącza. Mogą [...]
EN This article describes the possible occurrence, in the joints of construction partitions, of places where damp produces local condensation zones. The authors call such places “damp bridges”. Damp bridges occur for specified edges, caused by the specific geometrical and material structure of the join[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 122--125
PL W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma w[...]
EN The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduc[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 113--114
4
80%
Przegląd Budowlany
PL Ograniczenie dopływu powietrza do powierzchni przegród na skutek niewłaściwego użytkowania (zastawienie ścian meblami, książkami) lub niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej, samodzielnych przeróbek systemu wentylacji (brak nawiewu, zamiana kanałów pionowych na poziome) prowadzi do nadmiernej wilgo[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 116--117
PL W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego brane są pod uwagę głównie zagadnienia konstrukcyjne i przeciwpożarowe. W niektórych sytuacjach, ze względu na wymagania technologiczne produkcji, równie istotna staje się jakość cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych. Dotyczy to przed[...]
EN In case of change of usage way for building object there are taken into account mostly construction and fire protection issues. However, in some situations because of production technological requirements equally essential becomes the humidity and thermal quality of external partitions. It involve f[...]
6
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 117--120
7
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 3 20--22
8
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 1 82--84
9
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 3 24--26
PL Zmodyfikowana technologia tynków osuszających Sanabuild została skutecznie zastosowana do renowacji ścian z cegły ceramicznej gotyckiego kościoła farnego w Płocku. Po nieudanym remoncie skuto tynki wapienne i obustronnie położono na ścianach tynki osuszające systemu Sanabuild. Jako warstwę wykończen[...]
EN „Fara” in one of the oldest gothic church at Płock. There was undertaken a wide investigation program of moisture and soluble salts contamination in brick walls, due to explain the reasons of many plaster damages appeared after last maintenance. The paper presents practical experience concerning the[...]
10
80%
Materiały Budowlane
2018 nr 10 122--126
11
70%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacj[...]
12
61%
Przegląd Budowlany
PL Jedną z przyczyn występowania wad w przegrodach budowlanych, poddawanych termomodernizacji jest dosyć częsty brak szczegółowych rozwiązań projektowych, opartych na analizach stanu przedprojektowego i końcowego. Spowodowane to jest m.in. niską świadomością zarządców obiektów o skutkach nieuzasadniony[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last