Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dam reservoirs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Oceanological Studies
EN The biomass and species composition of blue-green algae in a new lowland dam reservoir was analysed from 4th till 6th year after filling. In summer, the massive abundance biomass of blue-green algae (0.93 mg dm^3 on average, max. 6.92 mg dm^3), chiefly of the genera Aphanizomenon, Microcystis and An[...]
2
100%
Oceanological Studies
EN The influence of temperature and pH of water on the development of chosen species of algae and cyanophytes (Cyanobacteria, Cyanoprocaryotes) causing water blooms in two dam reservoirs, was studied. Their mass development was observed in various seasons of the year. Each species preferred different e[...]
3
88%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN This study aimed to examine and explain the spatial distribution of total phosphorus in sediments and orthophosphates in interstitial water in four Polish dam reservoirs with varying hydrological and geochemical characteristics. The results are linked to physicochemical parameters of sediments: orga[...]
4
75%
Oceanological Studies
EN In waters of Dobczyce reservoir, the organic carbon content, biomass of algae and bacteria, respiration of bacteria and respiration of aquatic organisms (measured by oxygen uptake), and energetic expenditures per unit of bacterial biomass ('costs of maintenance') at the beginning of spring water blo[...]
5
75%
Oceanological and Hydrobiological Studies
EN Large and harmful cyanobacterial blooms appeared in two newly-built artificial reservoirs shortly after being filled with water. Taxonomic composition of cyanobacterial communities was highly variable in both water bodies and fast species replacement was observed. In the first year of the operation [...]
6
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano całkowitą zawartość metali ciężkich (Cd, Cr, Pb i Zn) w osadach dennych zbiornika zaporowego "Zalew Zemborzycki" na rzece" Bystrzycy koło Lublina. Próbki osadów pobierano w 22 punktach zbiornika. Rozkład punktów badawczych uwzględniał strefowe zróżnicowanie obiektu. Na podstawie obliczonych d[...]
EN Total concentration of heavy metals (Cd, Cr, Pb, and Zn) in bottom sediments of the dam reservoir of Zalew Zemborzycki on the Bystrzyca River near Lublin, SE Poland, bas been investigated. Sediment cores were collected in 22 points of water body. The location of sampling points reflected the zonal d[...]
7
75%
Environment Protection Engineering
EN A spatial distribution of both sediments (in terms of their texture) and organic matter in the Dobczyce Reservoir (southern Poland) was studied. Texture of the sediments in a central part of the reservoir showed clay-silty character and reflected the types of soil covers in the Raba River catchment [...]
8
75%
Proceedings of ECOpole
2010 Vol. 4, No. 2 483--487
PL Przeprowadzono badania zawartości chromu w wodzie zbiornika zaporowego Lubachów w okresie stagnacji letniej i zimowej. Stwierdzono niską zawartość chromu w wodzie, utrzymującą się na poziomie charakterystycznym dla wód powierzchniowych obszaru Polski o średnim stopniu zanieczyszczenia chromem.
EN Chromium contents in the water of the Lubachow dam reservoir were measured during summer and winter stagnation. Its accumulation was low, the level was like in waters of Polish medium polluted water area.
9
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 3 187-195
PL Sinice są organizmami najczęściej tworzącymi zakwity, pojawiające się niekiedy na powierzchni zbiorników wodnych. Duża zdolność przystosowania się do różnych warunków sprawia, że są one bardzo trudne do wyeliminowania. Warunki panujące obecnie w polskich akwenach sprzyjają ich masowemu występowaniu.[...]
EN Cyanobacteria are the organisms that often form blooms, sometimes on the surface of water bodies. High ability of adaptation to different conditions makes them very difficult to eliminate. Conditions prevailing in Polish waters support their massive occurrence. The factor that especially contributes[...]
10
63%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 29 174-181
PL Badano osady denne zbiornika Brody Iłżeckie (BI) (N51°00'13" E21°10'01") i Zalewu Zembrzyckiego (ZZ) (N51°10'43" E22°31'25"). Obydwa zbiorniki są podobne pod względem wieku, pełnionych funkcji (rekreacyjne, regulacja przepływu) i powierzchni (260-280 ha). W osadach oznaczono odczyn pH i właściwości [...]
EN Bottom sediments of Brody Iłżeckie (BI) (N51°00'13" E21°10'01") and Zalew Zemborzycki (ZZ) (N51°10'43" E22°31'25") reservoirs have been investigated. Both reservoirs are similar by the age, main functions (flow regulation, recreation), and area (260-280 ha). Reaction (pH) and sorptive properties of [...]
11
63%
Environment Protection Engineering
EN The analysis of total phosphorus content and its bioavailable forms in the bottom sediment profiles of the cascade of the Solina-Myczkowce dam reservoirs was carried out. It has been found that first of all phosphorus occurring in organic compounds must be considered to be more mobile. The increase [...]
12
63%
Ochrona Środowiska
PL Oznaczono zawartość wybranych nieorganicznych jonów arsenu i chromu w wodzie i osadach dennych trzech zbiorników zaporowych na Górnym Śląsku (Jezioro Pławniowickie, Jezioro Rybnickie, Jezioro Goczałkowickie). Akweny te pełnią różną rolę i charakteryzują się zróżnicowanym stopniem antropopresji. Do b[...]
EN Determined were the concentrations of selected inorganic arsenic and chromium ions in the water and bottom sediments of three Upper-Silesian dam reservoirs (Lake Plawniowickie, Lake Rybnickie and Lake Goczalkowickie). The lakes perform diverse functions and are characterized by a different degree of[...]
13
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2009 Vol. 16, nr 9 1199-1203
PL Przeprowadzono badania osadów dennych zbiorników zaporowych Słup i Lubachów. Określono zawartość niklu i kadmu. Zaobserwowano większą kumulację niklu w osadach dennych ze zbiornika zaporowego Lubachów (k = 23373), a kadmu w osadach dennych zbiornika Słup (k = 2259). Generalnie metale najsłabiej kumu[...]
EN Bottom sediments from dam reservoirs: Slup and Lubachow were studied. The concentration of nickel and cadmium was determined. The bottom sediments in the Lubachow reservoir were found to have accumulated more nickel (k = 23373) and in the Slup reservoir - cadmium (k = 2259). As a general rule, metal[...]
14
63%
Teledetekcja Środowiska
2018 T. 59 5--12
PL W artykule tym poruszony został problem wykonywania pomiarów batymetrycznych na płytkich sztucznych zbiornikach śródlądowych położonych na obszarach nizinnych. Jako obszar badań wybrano Zalew Sulejowski położony w Polsce Centralnej. Zbiorniki tego typu charakteryzują się często mocno urozmaiconą lin[...]
EN The article deals with the issue of conducting bathymetric measurements in shallow, artificial inland reservoirs found in lowland. The Sulejów Reservoir, located in Central Poland, was selected as the study area. Reservoirs of this type are often characterised by well-developed shoreline and diverse[...]
15
51%
Oceanological Studies
EN On the basis of floristic analysis, the occurrence of 132 taxons of plankton algae in Koronowski Reservoir was determined. The spring and autumn plankton was dominated by diatoms, while summer plankton by blue-green algae. The species composition, structure of the abundance of algae and concentratio[...]
16
51%
Environment Protection Engineering
EN The statistical analysis was performed to compare average contents of phosphorus fractions in the bottom sediments between the lacustrine zone and the riverine zone in the Solina Reservoir, between the main object and the retarding one as well as between all the research stations of the analysed res[...]
17
51%
Polish Journal of Ecology
EN Concentrations of heavy metals (lead, cadmium and copper) were measured in several tissues (pectoral muscle, liver, kidney, lung, femur, brain and feather) of the fledglings and adults of black-headed gull Larus ridibundus L. collected in breeding colony (c. 2000 pairs) in south-western Poland (Miet[...]
18
38%
Environment Protection Engineering
EN The quantity and quality of organic carbon were studied in bottom sediments of two small, shallow, polymictic dam reservoirs located in SE Poland: Zalew Zemborzycki (ZZ) and Brody Iłżeckie (BI). Total content of organic carbon (Corg), and its fractions have been determined. The maps of Corg spatial [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last