Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 267
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dach
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Objaśniając procesy tworzenia się skroplin, autor podaje proste sposoby oszacowania ilości obecnej wilgoci w budynku oraz ocenę trafności takich szacunków w aspekcie warunków klimatycznych i rodzaju dachu, przy okazji przytacza definicje niektórych zjawisk klimatycznych występujących w budynku.
2
100%
Izolacje
PL Stosowanie dachówek wentylacyjnych jest ściśle związane z wentylacją dachów pochyłych lub ich pokryć. Stosowane byty masowo w czasach, gdy trzeba było wykonać wylot powietrza wentylującego pod kalenicami i na grzbietach [narożach] zakrytych gąsiorami ułożonymi na zaprawę, czyli na mokro. Obecnie w w[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dotychczasowa terminologia nie obejmuje pojęć wszystkich współczesnych rozwiązań architektoniczno - budowlanych. W referacie zwrócono uwagę na to, że sytuacja taka może powodować czasami skutki ekonomiczne i prawne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, na przykład w zakresie bezp[...]
EN The existing terminplogy does not cover all conterporary architectonic-construction solutions. This paper points out that this may have economic and legal implications in confrontation with the building code currently in force, for example in respect of fire-safety. The is illustrated by a case of [...]
4
100%
Świat Szkła
2002 nr 5 [52] 19-20
PL Nowy ekonomiczny i zaawansowany technicznie system ściany strukturalnej MB-SG50 daje możliwość konstruowania i wytwarzania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego, dachów oraz świetlików. Jest on przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa ogólnego.
5
100%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zawilgoceniem dachów skośnych ocieplonych wełną. Opisano mechanizmy powstawania skroplin i kryteria ich oceny. Przedstawiono również pomocnicze metody oceny zawilgocenia termoizolacji na przykładzie budynku z ocieplonym poddaszem spełniającym funkcję s[...]
EN The article presents the issues related to moisture accumulation on wool-insulated slanted roofs. It describes the mechanisms of condensate formation and the criteria for its evaluation. It also presents the auxiliary methods of evaluating the accumulation of moisture on thermal insulation, illustra[...]
6
100%
Izolacje
PL W poprzednim odcinku naszej serii jako przykład błędnej informacji podałem często powtarzaną opinię o przewadze lekkich pokryć nad ciężkimi. Traktowanie lekkości pokryć dachowych jako bezwzględnej zalety jest bowiem błędem, który wprowadza fałszywe kryterium oceny materiałów pokryciowych. Warto rozw[...]
7
100%
Izolacje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych cech wełny mineralnej użytej do wykonania warstwy termoizolacyjnej w stropodachach pełnych nad różnymi obiektami.
8
100%
Izolacje
PL Dachy płaskie mają wiele zalet, zarówno ze względu na ich walory architektoniczne, jak i na możliwość pełnienia wielorakich funkcji. Nowoczesne rozwiązania dachów płaskich zapewniają dużą łatwość budowania, trwałość oraz wysoką izolacyjność termiczną.
9
100%
Izolacje
PL Po doświadczeniach zim 2009/2010 i 2010/201 1 okazało się, że wiele budynków wykonanych w ostatnim 20-leciu ma problemy z zalegającym na dachach śniegiem. Ich konstrukcje są zbyt lekkie lub źle znoszą okres topnienia śniegu. Dodatkowo zmodyfikowane Prawo budowlane [1] zwiększa odpowiedzialność admin[...]
10
100%
Izolacje
PL Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.
11
100%
Izolacje
PL Każdy obiekt budowlany ulega degradacji w wyniku oddziaływania mechanicznych obciążeń zewnętrznych oraz czynników atmosferycznych. By procesy niszczenia budynku opóźnić, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie walory użytkowe, należy przeprowadzać okresowe naprawy.
12
100%
Izolacje
PL Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się, aby pewna część powierzchni dachów nazywanych płaskimi nie miała spadku. Takie fragmenty powinny być dodatkowo (kilkakrotnie) zabezpieczone materiałem hydrolzolacyjnym. Płaskość oznacza brak spadku na dachu, a nazwa "dachy płaskie" w dobrej praktyce deka[...]
13
100%
Izolacje
PL Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów - owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.
14
100%
Izolacje
PL W ostatnich latach nastąpił w Polsce intensywny wzrost popytu na mieszkania i domy jednorodzinne. Popyt ten był zaspokajany w wyniku budowy obiektów mieszkalnych realizowanych w tzw. systemie deweloperskim lub przez inwestorów indywidualnych korzystających z usług niedużych firm budowlanych. Znaczny[...]
15
100%
Izolacje
PL Komentarz do artykułu .Dachy chłodne - sposób na obniżenie zużycia energii w budynkach.. W numerze 1/2009 IZOLACJI ukazał się przetłumaczony z angielskiego artykuł autorstwa Michelle van Tijen i Rebecci Cohen dotyczący dachów odbijających promieniowanie cieplne'1. Zachęcony tytułem zabrałem się za j[...]
16
100%
Izolacje
PL Analiza opracowania .Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną - wytyczne dachów płaskich. stowarzyszenia DAFA. Skuteczność działania izolacji przeciwwodnych w konstrukcji każdego rodzaju dachu jest sprawą zasadniczą. Ich złe funkcjonowanie prowadzi bowiem d[...]
17
100%
Izolacje
PL Wklęsłe połączenie dwóch połaci dachu tworzy w koszu zlewnię, do której z dwóch stron spływa woda deszczowa. Im opady są bardziej obfite, a kąt nachylenia połaci bardziej stromy, tym prędkość i dynamika wody są większe. W związku z tym wykonanie tego fragmentu dachu w każdym szczególe musi być przem[...]
18
100%
Przegląd Budowlany
EN Object description together with its damage history and cause analysis. Modernization process. Rafter framing foundation reinforcement.
19
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 6 308-311
PL Omówiono technologię wymiany uszkodzonego dachu walcowego zbiornika stalowego o pojemności 3200 metrów sześciennych. Zastosowano nietypowe rozwiązanie konstrukcji zbiornika i transportu elementów podczas montażu.
EN Operation technique for replacement of the damaged roof of a cylindrical steel tank of 3200 cu.m of capacity is discussed. Hard conditions of the mobile crane to perform its work have made it necessary to employ atypical construction and transportation solutions.
20
100%
Izolacje
PL Wszystkie rodzaje folii i membran stosowanych w nowoczesnych dachach montowane są w miejscach, gdzie ich nie widać. Z tego powodu na tych materiałach najchętniej się oszczędza, a to często prowadzi do dużych błędów budowlanych. Folie zastosowane na dachu są wprawdzie niewidoczne, ale decydują o bard[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last