Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwigar żelbetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 571-575
PL Przedstawiono wyniki efektywnego wykorzystania wytrzymałości taśm z włókien węglowych CFRP do wzmocnienia dźwigarów. Przeanalizowano wybrane rezultaty badań eksperymentalnych.
EN This paper presents conditions of an effective use of the resistance of CFRP strips for strengthening of cracked RC beams. Selected results of the relevant tests are analysed.
2
84%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 56--57
PL W artykule opisano problem nadmiernych ugięć prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych o rozpiętości 15 m, stanowiących główne elementy nośne wiaty przemysłowej. Przeanalizowano różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Stwierdzono, że ugięcia spowodowane są głównie procesami reologicznymi betonu: pełzanie[...]
EN In the paper the problem of excessive deflections of precast reinforced concrete girders with span of 15 m is described. The girders are main structural elements of industrial shed. Different reasons of such state were analyzed. It was stated that the deflections were caused with rheological process[...]
3
84%
Przegląd Budowlany
PL Omówiono przyczyny powstania nadmiernych ugięć żelbetowych dźwigarów dachowych o rozpiętości 24 m. Na podstawie analizy obliczeniowej i wyników pomiarów ugięć po 2 i 4 latach eksploatacji dźwigarów podano propozycje ich wzmocnienia w celu stabilizacji wartości ugięć.
EN The reasons of excessive deflections occurrence of reinforced concrete roof girders with span of 24 m were discussed. On the basis of the computational analysis and results of the deflections measurements after 2 and 4 years of exploitation the propositions of strengthening were given for the purpos[...]
4
84%
Builder
2019 R.23, nr 2 70--72
EN In the article, strengthening of precast reinforced concrete girders with span of 15 m by using prestressed CFRP stripes is described. These girders (together with columns) represent the main structural elements of the canopy by the industrial hall. The necessity to perform the strengthening was cau[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2016 nr 9 84--85
PL W artykule omówiono stan wytężenia dźwigarów dachowych o monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Pomierzono ugięcia dźwigarów i sprawdzono rozwartość rys w przekroju najbardziej wytężonym. Oceniono poziom wytężenia betonu i zbrojenia przy założonych obciążeniach. Oszacowano stany graniczne użytkowalno[...]
EN The article discusses the condition of the effort of roof girders of monolithic reinforced concrete structures. Measurements of bending girders and cracks aperture figure in the most strenuous sections. For certain strength parameters of concrete and steel reinforcement they made static calculations[...]
6
67%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 3 41--46
PL Sprężone żelbetowe dźwigary dachowe, zarówno strunobetonowe jak i kablobetonowe, były powszechnie stosowane w kraju od połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, stanowiąc główne, prefabrykowane elementy konstrukcji przekryć obiektów budowlanych. Dźwigary tego typu są nadal produkowane i stosowane,[...]
EN Reinforced concrete roof tensile girders, made both of prestressed concrete and of cable concrete, have been widely used in the country since the mid 1950s, constituting the main prefabricated elements of the covering of building structures. The girders of this type are still produced and used, but [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last