Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwig
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 125-131
EN The matter in the article is the effect of practical experiences based on the engineering ground in the sphere of commissioning of technological applications of drive systems used in crane devices. The work introduces the rules of theoretical and practical realisation of the steering algorithm with [...]
3
88%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 47-55
4
88%
Świat Szkła
2003 nr 1 [60] 46-48
PL Coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej i innych spotykamy dźwigi panoramiczne. Ich ściany, dach kabiny oraz obudowa szybu wykonana jest ze szkła. Wprowadzenie tego typu wind sprawia, że obiekty architektoniczne, w których je zastosowano wyglądają ciekawiej i nowocześniej. Pozwalają ich u[...]
5
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 9 470-472
PL Podano ogólne informacje dotyczące dźwigów w pylonach kilku mostów zbudowanych za granicą. Omówiono rozwiązanie dźwigu zębatkowego zaprojektowanego w pylonie Mostu Siekierkowskiego w Warszawie.
EN General information on elevators installed inside pylons of several bridges is presented. Detail information on rack elevator designed for Swietokrzyski Bridge in Warsaw is given.
6
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN In mobile cranes, displacement of a payload is performed by an adequate composition of working movements. In the present work, a mathematical model of the control system controlling the slewing motion of a crane body is presented. This control system is equipped with a particular model of an interve[...]
7
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The main objective of this work is to design robust, fast, and practical controllers for boom cranes. The crane - load system is highly nonlinear and time varying, hence solutions considering model-base approaches may lead to a complicated controller structure. Such a controller may require accurate[...]
8
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN From the point of view of safety and efficiency of works performed with the use of a rotary crane the final positioning of a load in the slewing motion of the upper structure is very important. Various methods are used for positioning the load: additional mechanical systems, simultaneous performance[...]
9
75%
Engineering Transactions
EN A dynamics analysis of a forest crane, with a special consideration of friction in joints, is considered. The LuGre friction model is applied in all revolute and prismatic joints of the crane. A load handling simulation is performed for a typical operation. Various friction factors and loading condi[...]
10
75%
Dozór Techniczny
2008 z. 5 110--114
11
75%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 1 1119-1119
PL W pracy przeprowadzono badania symulacyjne MES stanu naprężenia i przemieszczenia wybranego ustroju nośnego wózka suwnicy o udźwigu 450 ton [1]. Obciążenia obliczeniowe przyjęto zgodnie z normą PN-EN 13001-2. Model wózka zbudowany był z kilku współpracujących ze sobą (kontaktujących się) części. Ana[...]
EN This work investigates the FEM simulation of stress and strain state of the selected trolley’s load-carrying structure with 450 tones hoisting capacity [1]. Computational loads were adopted as in standard PN-EN 13001-2. Model of trolley was built from several cooperating with each other (in contact)[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 4 86--88
PL Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE podaje zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa o ogólnym zastosowaniu. Podczas procesu oceny zgodności, wynikiem którego jest udowodnienie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej oraz potwierdzenie tego poprzez nan[...]
13
75%
Problemy Eksploatacji
2005 nr 1 83--90
PL W pracy badano poprawność działania urządzenia chwytnego UC-3.0B, przy obciążeniu nominalnym dźwigu Qn = 600 kg oraz napędzie zazębionym i wyzębionym. Stwierdzono, iż urządzenie może zapobiegać powstawaniu sytuacji zagrożenia podczas awaryjnego zatrzymania.
EN It has been tested correctness of the UC-3.0B safety stop under crane nominal load Qn = 600 kg and drive in and out of mesh. The device can prevent hazard situations during faults.
14
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono praktyczny przykład planu spawania stosowanego przy spawaniu belki poprzecznej dźwigu. Omówiono etapy przygotowania planu spawania. Przywołano normy oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu planu spawania tego typu urządzeń. Przedstawiono zestawienie materiałów podstawowych i d[...]
EN The practical example of crane's transversal beam welding was presented. The stages of welding plan preparation was discussed. The standards and other documents necessary for welding plan preparation were called. The set of parent and auxiliary materials and the welder's qualifications were describe[...]
15
75%
Dozór Techniczny
1999 z. 5 97--100
PL Niniejszy artykuł jest skierowany przede wszystkim do użytkowników dźwigów. Nie nosi cech technicznych rozważań, ma charakter informacyjny dla zobrazowania i przekonania iż dźwig jest urządzeniem bezpiecznym jeżeli w czasie jego eksploatacji są przestrzegane wymagania instrukcji obsługi.
16
75%
Archives of Transport
EN The right to safety of purchased goods is one of the most important consumer rights. Therefore, an accurate analysis of safety of machinery and equipment purchased on the secondary market is an extremely important issue. One of its elements should be the assessment of the degree of service live usag[...]
17
75%
Logistyka
2015 nr 3 2833--2840, CD 1
PL W artykule zaprezentowano wyniki symulacji ugięcia pakietów sprężyn talerzowych zastosowanych w chwytaczach progresywnych. Podjęto próbę zastosowania uproszczonej metody Wahala do oceny nośności sprężyn talerzowych.
EN The simulation results of Belleville springs packets deflection installed in the progressive gears were presented in the article. An attempt was made to use Wahl's simplified method to evaluate the Belleville springs loading capacity.
18
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 134-136
PL Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań numerycznych teleskopowych siłowników hydraulicznych. W wyniku przeprowadzonych prac zaobserwowano przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w strefach gniazd pierścieni blokująco-prowadzących. Zaproponowano zmiany w celu dopuszczenia siło[...]
EN The main purpose of this work is to present the example numerical simulations of the hydraulic telescopic cylinders. As a result of conducted studies was the exceed of Huber - Mises stresses in the area of socket rings. The appropriate model changes were suggested.
19
63%
Napędy i Sterowanie
PL Włoska firma Giovenzana jest liderem w produkcji urządzeń sterowniczych do dźwigów i suwnic – 80% wind w Europie Zachodniej wykorzystuje produkty firmy Giovenzana. Produkty te spełniają surowe normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń dźwigowych, co świadczy o ich jakości i niezawodności. Urządzenia G[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 3 3-14
PL Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne urządzeń dźwigowych projektowane są z myślą o zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa ich użytkowników. Projektowanie tego typu sprzętu oznacza analizę warunków konstrukcyjnych oraz optymalizację z punktu widzenia nośności nominalnej jak również prędkości oraz[...]
EN All the elevator constructional solutions are designed in order to carry the passengers in the possibly safest way. To designing this equipment means analysing construction conditions and optimizing equipment in terms of it's nominal capacity as well as the speed, lifting height, which entails a cho[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last