Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dąb
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 35-37
PL Drzewo jest w tradycji i kulturze wyjątkowym organizmem i symbolem. Rośliny te są nie tylko największymi spośród żywych, ale także jednymi z najstarszych na Ziemi. Są one niejako predysponowane do roli pomników przyrody, które obok przyrodniczych niosą wartości historyczne i kulturowe.
2
100%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 30-32
PL Dąb Bartek, najbardziej znane drzewo w Polsce, należy do nielicznej grupy sędziwych okazów, które znane są również w całej Europie. Jego imponujące rozmiary oraz długoletnia historia sprawiają, że ma on wyjątkowe znaczenie, a jego walory przewyższają rangę ustawowego statusu pomnika przyrody.
3
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 36-37
PL Dzieki malowniczej sylwetce, imponujacym rozmairom oraz niepowtarzalnej architekturze, od niepamiętnych czasów dąb uznawany był za drzewo święte.
4
75%
Architektura Krajobrazu
2007 nr 1 6-8
EN The oak has played a vital part in legends and beliefs from ancient times. As a symbol of strength and long life it was identified with gods which were worshiped. Several examples supporting the idea of the cult and history of well known oaks, based on chronicles and spoken tales, were included in t[...]
5
75%
Polish Journal of Ecology
EN There are 18 Quercus species in Turkey, and Quercus vulcanica, called "Kasnak oak" in Turkish, is an endemic species. The Kasnak oak has been studied in three localities where the well formed communities of this species exist. The evaluation of bioclimatic tolerance ranges of Kasnak oak in Turkey wa[...]
6
63%
Polish Journal of Ecology
EN The influence of the site factors related to soil, forest stand and litter as well as to altitude, exposure and slope - on the composition/abundance structure of millipede communities (Diplopoda) was estimated. The research was carried out in 1999 to 2002 in 13 mixed oakhornbeam forest stands in Mal[...]
7
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przedstawiono wyniki badań próbek drewna dębu, Quercus robur, pobranych z kilku fabryk parkietów w Szwecji. Podczas suszenia na niektórych deskach pojawiły się żółte smugi i plamki, które uniemożliwiły użycie drewna do wykonania posadzek. Badając małe próbki za pomocą mikroskopów świetlnych, jak rów[...]
EN In this paper we have examined specimen from oak, Quercus robur, collected from some parquet floor factories in Sweden. During drying some of these wood battens were affected with yellow streaks and spots which made the wood impossible to use for flooring. By examining small samples of the battens i[...]
8
63%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku uczestniczyło w projekcie UE MACHU zmierzającym do stworzenia systemu lokalizacji, udostępnienia i upowszechnienia informacji o europejskim podwodnym morskim dziedzictwie kulturowym. W projekcie współpracowało 7 krajów UE. Instytut Technologii Drewna wziął udział w[...]
EN The Polish Maritime Museum in Gdansk participated in the EU project MACHU aiming at creation of a system of location, making information on European subaqueous maritime cultural heritage available and dissemination of it. 7 EU countries co-operated in the project. The Wood Technology Institute contr[...]
9
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Analizę sezonów pyłkowych leszczyny, brzozy i dębu w Sosnowcu przedstawiono na podstawie danych z lat 1997-2006. Badania prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkarda. Początek i długość sezonu wyznaczono metodą 98% rocznej sumy. Dokonano analizy wpływu średniej temperatury, opadu [...]
EN This paper presents data of airborne pollen concetration of hazel, birch and oak in Sosnowiec in the years 1997-2006. The studies carried out using volumetric method and Burkard apparatus. The pollen seasons were estimated using the 98% method. The aim of this study was to analyze the relationship b[...]
10
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL W niniejszym opracowaniu podjęto się zadania określenia czy w ogóle, a jeśli tak, to w jaki sposób gatunki drewna wpływają na rozkład gęstości w trzywarstwowych płytach wiórowych. W celu określenia wpływu gatunku drewna na rozkład gęstości przeprowadzono eksperyment z wykorzystaniem cząstek z cztere[...]
EN The main aim of the paper was to determine whether, and if so, in what way wood species influence density distribution of three-layer particleboards. To determine the impact on distribution an experiment with the use of wood particles of four wood species: spruce (Picea abies Karst.), beech (Fagus s[...]
11
51%
Polish Journal of Ecology
EN Hybridisation and introgression are expected to be common in plant populations composed of various species of the same genera. These processes, however, frequently have one direction or are asymmetric, when one of hybridising species is a donor and other recipient of pollen. The asymmetric hybridisa[...]
12
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Ze względu na znaczący wpływ na gospodarkę, większość badań drewna w Szwecji koncentruje się na gatunkach drzew iglastych, w szczególności na sośnie i świerku. Drewno drzew liściastych stosowane np. w meblarstwie jest w większości importowane. W celu zwiększenia zainteresowania szwedzkim drewnem liś[...]
EN Because of their economic impact most research on wood in Sweden is aimed at our needle-leaved species, i.e. pine and spruce. Sawmills and other industrial enterprises using these conifers are also in vast majority, both in number of employees and number of companies. However, there is a viable indu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last