Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 150
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Szkło i Ceramika
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule została omówiona rodzina czujników przeznaczonych do pomiarów fizykochemicznych parametrów atmosfery kopalnianej, przeznaczonych do współpracy z systemem SMP/NT. Opisane zostały cechy funkcjonalne czujników ze szczególnym uwzględnieniem ich modułowej budowy i nowatorskich konstrukcji komó[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiono porównanie najczęściej obecnie używanych czujników pola magnetycznego. Opisano główne właściwości czujników: indukcyjnego, transduktorowego, rezonansowego, SÓU/D, czujników magnetorezystancyjnych typu AMR, GMR i MTJ oraz hallotronów.
EN The review and comparison of various magnetic field sensors is presented. The performances of most important sensors are described. Following sensors are presented in more details: induction sensors, fluxgate sensors, resonance sensors, SQUIDs, magnetoresistive AMR, GMR and MTJ sensors. Hall sensors[...]
4
100%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 3 41--47
5
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono podstawowe sposoby monitorowania reaktora katalitycznego w silnikach o zapłonie samoczynnym. Ponadto przedstawiono sposoby doboru reaktora katalitycznego wraz z obliczeniami oraz wyniki badań badawczego reaktora katalitycznego na hamowni silnikowej zamontowanego w zmodyfikow[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 2(90) 191-194
EN The paper of linear magnetoelectric drive designed to steering valves movement in combustion engine. The driving force arises as the result of interaction between the current in moving coil joined with the valve and constant magnetic field of immobile permanent magnets. Measuring position is a funda[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 1(89) 39-44
EN During own tests, the authors have developed own structures of antenna detectors based on RTDs, used for measurement of partial discharges in electric machines. The detectors can still measure the temperature. The author demonstrate high usefulness of RTD-type antenna systems in measurements of part[...]
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 31-34
EN Synchronous motors excited with permanent magnets (BLDC) require rotor position sensors in order to operate properly. Usually Hall sensors are used. A serious problem is posed here: how to place the sensors so that their operation might not be disrupted by coil end windings field. One possible way t[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 93-98
EN Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using [...]
10
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ wylotowy umożliwiający prowadzenie badań w oparciu o eksperymentalne nośniki katalityczne. Opisano proponowany sposób monitorowania reaktora katalitycznego spalin oraz przedstawiono wyniki badań silnika o ZS z eksperymentalnym reaktorem katalitycznym. Pon[...]
11
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 6 61-64
PL W artykule autor skupił się głównie na zagadnieniach związanych z procesem wentylacji pomieszczeń audytoryjnych i kształtowaniu w nich komfortu cieplnego. Używając pojęcia sale audytoryjne autor ma na myśli sale dydaktyczne i naukowe służące zarówno jako wykładowe, seminaryjne i laboratoryjne. Artyk[...]
12
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 7 64-66
PL W niniejszym artykule przedstawione zostaną wybrane rozwiązania dla branży HVAC z oferty firmy Honeywell, która jest uznanym producentem komponentów z wielu dziedzin przemysłu.
13
88%
Studia Geotechnica et Mechanica
14
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule na podstawie przeglądu literaturowego, zwłaszcza zawartego w przedmiotowych czasopismach zagranicznych opisano znane zasady działania czujników wydajności, rejestrujących chwilowe wydajności przepływających w kombajnach rolniczych płodów rolnych. W dalszej części omówiono nowo zaprojektow[...]
EN In the article, on the ground of literature review, especially contained in foreign scientific and technical periodicals described are known principles of operation of efficiency sensors, registering temporary efficiency of agricultural crops flowing in combine harvesters. In further parts of the ar[...]
15
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badanie wilgotności gleby może być wykonywane za pomocą metody bliskiej podczerwieni. W pracy został przedstawiony wpływ układu zasilania na wyniki pomiaru. Do badań wykorzystano piasek gliniasty lekki w pięciu przedziałach wilgotności. Wyznaczono optymalny zakres napięcia zasilania (od 3,4 do 3,8 V[...]
EN In soil moisture measurement we use a ooptoelectronic system of psychrometry. In study was checked influence of the powersupply on results of soil moisture measurement. The soil in study was used in five compartments with different soil moisture. The optimum range of tension of current was appointed[...]
16
75%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 37-41
PL W miarę wzrostu liczby skomplikowanych technicznych kompleksów z automatycznymi systemami sterowania zwiększa się liczba wbudowanych czujników. Rozpatrywane są problemy naukowo-techniczne związane z konstrukcją czujników charakteryzujących się długim czasem pracy bez obsługi metrologicznej i odporno[...]
EN As the number of sophisticated technical complexes with automatic control systems grows, the number of embedded sensors increases. The specific scientific problems that emerge while developing the sensors characterized by fault tolerance and long-term lifetime without metrological maintenance are co[...]
17
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The variety of biomass fuels and their constantly increasing content in the coal/biomass co-combustion requires further and more sophisticated on-line diagnostic methods, which can help in the fuels properties characterization and selection in terms of slagging and fouling problems of the heat excha[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zabezpieczenia różnicowe mogą wprowadzać ograniczenia. Dlatego w artykule przedstawiono czujniki określające precyzyjnie prąd I napiecie w sieci, bez ryzyka nasycenia.
EN Differential protection provides basic protection for power transformers, motors, generators, overhead lines, cables and other important equipment used in Medium Voltage (MV) systems. The main advantages of differential protection are selectivity and fast operation. However for proper operation diff[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Celem niniejszej pracy było zaproponowanie układu pomiarowego do określenia charakterystyki obciążającej siły zgryzu podczas czynności żucia. Stanowić on będzie narzędzie diagnostyczno-pomiarowe wspomagające lekarza stomatologa w obiektywnej ocenie biomechanicznej wydolności tkanek nośnych w polu ob[...]
EN The occlusal forces determine the functional efficiency of the organ of mastication apparatus in proportion to their power and frequency. The measurement of parameters mentioned above makes up the basis of the objectivized evaluation in clinical diagnostics of the biomechanical efficiency of mastica[...]
20
75%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2011 T. 6 63-71
PL Artykuł omawia działanie podstawowych elementów układu bezpieczeństwa współczesnego samochodu takich jak: ABS, ASR, ESP, BAS, ACC, EBD, HBA oraz elementów osłony antykolizyjnej tzn.: pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.
EN This article presents the safety system of the modern car. It describes the air bags, the belts of safety and safe construction of the modern car.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last