Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czerpaki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł omawia zastosowanie płyt gumowych REMALINE produkcji REMA TIP TOP Stahlgru-ber GmbH do pokrycia powierzchni wewnętrznej czerpaków koparki kołowej urabiających nadkład w kopalni odkrywkowej. Dzięki zastosowaniu takiego gumowego pokrycia nastąpiło znaczne zmniejszenie pracochłonności czyszczen[...]
EN The Article describes usage of REMALINE rubber plates - REMA TIP TOP Stahlgruber GmbH product. It is used for covering the inner side of the excavator scoops working in the strip mine. After application of REMALINE rubber plates cleaning of excavator scoops takes less time than before using rubber c[...]
2
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 234--241
PL Przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych i projektowych oraz analiz numerycznych zmierzających do optymalizacji kosztów eksploatacji czerpaków stosowanych w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Zaprezentowano kompletne podejście do procesu projektowania i optymalizacji uwzględniające wyniki badań w rz[...]
EN Results of experimental tests, design work and numerical analyses aimed to optimize the operating costs of buckets used in the Turow Surface Mine. In the presented approach of designing and optimization, results of tests in real conditions of mining are taken into account. Also modern numerical tool[...]
3
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2017 Nr 2 42--49
PL W artykule przedstawiono szczegółowe nieliniowe analizy numeryczne metodą elementów skończonych (MES) w statyce, czerpaków do gruntów trudno urabialnych PGE Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego w Turowie. Omówiono materiały stosowane na czerpaki oraz zebrano parametry niezbędne do zbudowania nieliniowe[...]
EN The presented work contain general information and characteristic of the excavator bucket of lignite. This work contain issues of wear out of bucket and factor affecting durability and reliability of the structure. Discusses the features of which should have a bucket from the point of view of the ex[...]
4
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 2 439-447
PL Proces technologiczny zdejmowania nadkładu w PGE KWB "Bełchatów" SA jest realizowany koparkami wielonaczyniowymi kołowymi SchRs 4000 oraz SchRs 4600. Bezpośredni proces urabiania wykonują czerpaki, które z powodu konieczności zdjęcia olbrzymich ilości mas nadkładu o różnej, zmiennej klasie urabialno[...]
EN The technological process of overburden removal in PGE KWB "Bełchatów" SA is being put into practice by use of SchRs 400 and SchRs 4600 bucket ladder wheel excavators. Direct mining process is being made by buckets which are exposed to intensive wear process as a result of great amount of different,[...]
5
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 1 11--15
PL Przedstawiono specyfikę budowy i użytkowania czerpaków koparek wielonaczyniowych kołowych eksploatowanych w utworach trudno urabialnych. Wskazano na przyczyny powstawania uszkodzeń i zużycia czerpaków. Zaprezentowano mechanizm pracy czerpaka w utworach trudno urabialnych. Podano wytyczne do projekto[...]
EN Specificity of construction and use of buckets of BWEs operating in the hard mineable soils has been presented in the paper. Reasons of failure and wear in these buckets have been indicated. The operational mechanism of buckets for hard mineable soils has been presented. Guidelines for design and pr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last